آخرین خبرها
خانه / اخبار دکتری مدیریت / اطلاعيه سازمان سنجش در خصوص پذيرفته‌شدگان‌ کنکور دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال ۱۳۹۶ كليه دانشگاهها و دانشگاه آزاد اسلامي

اطلاعيه سازمان سنجش در خصوص پذيرفته‌شدگان‌ کنکور دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال ۱۳۹۶ كليه دانشگاهها و دانشگاه آزاد اسلامي

اطلاعيه سازمان سنجش در خصوص پذيرفته‌شدگان‌ کنکور دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال ۱۳۹۶ كليه دانشگاهها و دانشگاه آزاد اسلامي

 

 

لینک مشاهده کارنامه محل قبولی کنکور دکتری سال ۹۶ : http://result2.sanjesh.org/resultphd96_sfrm/

 

ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان گرامي شركت كننده در آزمون ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال ۱۳۹۶ و با اميد به‌ اينكه‌ پذيرفته‌شدگان‌ اين‌ آزمون‌ در سنگرهاي علم و ايمان، پاسداراني شايسته براي حفاظت از حريم اين ديار و تداوم‌ بخش‌ دستآوردهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ باشند، بدين‌وسيله‌ توجه پذيرفته‌شدگان نهايي‌ آزمون مذكور را به توضيحات ذيل كه در دو بخش، شامل بخش اول : پذيرفته‌شدگان كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (بجز دانشگاه آزاد اسلامي) و بخش دوم: پذيرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي معطوف مي‌دارد. 

تذكر مهم: داوطلباني كه هم در رديف پذيرفته‌شدگان يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و هم در رديف پذيرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي‌گيرند توجه داشته باشند كه منحصراً مي‌توانند در يكي از كدرشته‌محلهاي قبولي ثبت‌نام نمايند و به عبارتي مجاز به ثبت‌نام در هر دو محل قبولي نمي‌باشند در غير اين صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

بخش اول: مربوط به كليه پذيرفته‌شدگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (بجز دانشگاه آزاد اسلامي)

الف – تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان: 

از كليه‌ داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفته‌شدگان‌ نهايي‌ هر يك‌ از كدرشته محل‌هاي‌ تحصيلي اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌ مي‌نمايد براي اطلاع از تاريخ و مدارك لازم براي ثبت‌نام (علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه) ابتدا به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه يا موسسه محل قبولي مراجعه نمايند. بديهي است در صورت نبودن برنامه زماني خاص در پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه، پذيرفته‌شدگان لازم است كه در يكي از روزهاي سه‌شنبه ۷/۶/۹۶ و يا چهارشنبه ۸/۶/۱۳۹۶ با توجه به شرايط و ضوابط اعلام شده در ذيل براي ثبت‌نام‌ به دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند.

ب – نحوه گزينش نهايي و ضوابط مربوط:

۱-  گزينش نهايي هر يك از رشته‌محل ها، با توجه به قانون ۲۵ درصد ظرفيت پذيرش هر کدرشته محل به رزمندگان و ايثارگران به شرط کسب حدنصاب علمي (درسهميه رزمندگان حداقل ۸۰ درصد و درسهميه ايثارگران حداقل۷۰ درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد)  اختصاص داده شده و ۱۰ درصد اضافه بر ظرفيت با رعايت مصوبات مربوط به مربيان آموزشي رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري اختصاص داده شده و گزينش براساس آن انجام گرفته است.

۲-  با توجه به ضوابط آزمون، پذيرش نهايي داوطلبان مطابق با قانون سنجش و پذيرش در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور و مطابق ضوابط مندرج در دفترچه‌هاي آزمون فوق‌الذكر صورت پذيرفته است.

۳- براي داوطلبان واجد شرايط گزينش، كارنامه‌اي حاوي اطلاعات لازم، نمره آزمون، نمره مصاحبه، حدنصاب نمره اعلام شده از طرف موسسه رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هريك از كدرشته‌ محل‌هاي معرفي شده براي مصاحبه در سهميه مربوط تنظيم و از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان در بعدازظهر روز يكشنبه مورخ ۹۶/۶/۵ قابل دسترسي خواهد بود.

۴- از آنجا كه تغيير گرايش و انتقال پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي دكتري «Ph.D» امكان‌پذير نمي‌باشد، و اصولاً بررسي اين امور نيز به عهده اين سازمان نمي‌باشد، لذا درخواست‌هاي داوطلبان در اين خصوص قابل بررسي نخواهد بود.

ج – مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌: 

۱- اصل‌ و يك نسخه تصوير مدارك‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد مورد تاييد وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فنآوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد قيد شده‌ باشد.

تبصره‌۱: پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس) نمي‌باشند، لازم‌ است اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ مدرك مذكور را با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه تكميل و پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبت‌نام به موسسه محل قبولي ارائه نمايند.

تبصره‌۲: آن‌دسته از پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون (زمان ثبت‌نام ۱۳۹۵/۹/۱۶ لغايت ۱۳۹۵/۹/۲۲) دانشجوي سال آخر مقطع كارشناسي‌ارشد بوده‌اند و مي‌بايست تا تاريخ۱۳۹۶/۶/۳۱ فارغ‌التحصيل شوند، به عبارت ديگر در زمان ثبت‌نام براي شركت در اين آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم است معدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس ‌(‌۰) تا (۲۰) تا تاريخ ۹۵/۶/۳۱ (و يا حداكثر تا تاريخ ۹۵/۱۱/۳۰) توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي‌ارشد در فرم مخصوص (مندرج در صفحه ۴۰ دفترچه راهنماي ثبت‌نام و يا مندرج در صفحه ۹۶ دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي) درج و پس از تأييد مسئول ذيربط به هنگام ثبت‌نام ارائه گردد.

تبصره ۳: براساس مصوبه جلسه مورخ ۳۶۸ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي فضلا و طلاب حوزه هاي علميه قم و خراسان كه دوره سطح ۳ را گذرانده‌اند و يا تا تاريخ ۳۱/۶/۱۳۹۶ دانش آموخته مي‌شوند براي يكي از كدرشته‌هاي امتحاني مرتبط در گروه علوم انساني مجاز به ثبت نام و شركت در اين آزمون بوده‌اند. بديهي است اين دسته از داوطلبان در صورت قبولي نياز به گذراندن دروس پيش نياز به تشخيص گروه آموزشي موسسه محل قبولي مي باشند. ضمنا داوطلبان مربوط مي‌بايست در زمان ثبت نام مدرك فراغت از تحصيل خود راكه توسط مديريت حوزه هاي علميه صادر گرديده است در اختيار داشته باشند

تبصره ۴: دارندگان مدارك تحصيلي معادل مي‌بايست حائز شرايط «آيين‌نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمون‌هاي ورودي مقاطع بالاتر» مصوبه جلسه ۸۴۵ شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره ۷۷۶۳۳/۲ مورخ ۹۲/۵/۲۸ توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي ابلاغ گرديده، باشند. بديهي است آن عده از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۷۷/۹/۳ شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره‌هاي معادل) در دوره‌هاي معادل پذيرفته‌ شده‌اند، در شمول اين مصوبه قرار مي‌گيرند.

تبصره ۵: براساس مصوبه جلسه ۷۷۱ مورخ ۹۴/۸/۲۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال‌هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ به دوره‌هاي مذكور راه يافته‌اند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره ۷۷۶۳۳/۲ مورخ ۹۴/۵/۲۸  براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي بالاتر برخوردار مي‌شوند.

۲- اصل‌ و دو سري‌ تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملي.

۳- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ ۴×۳ تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.

۴- ارائه مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه ۳ دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال ۱۳۹۶ مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).

۵- پذيرفتگاني كه در مقابل سهميه قبولي آنها عنوان “رزمنده” درج شده و ارگان آنها وزارت جهاد كشاورزي است، لازم است معرفي نامه رسمي از وزارت جهاد كشاورزي با مُهر و امضاء مدير كل امور اداري را ارائه نمايند. معرفي‌نامه‌هاي مذكور لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۷-۱۳۹۶ از طريق ارگان ذيربط براي هر يك از پذيرفتگان مذكور به آن مؤسسه آموزش عالي تحويل گردد، در غير اينصورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از آنان ثبت‌نام به عمل نمي‌آيد.

۶ – پذيرفتگاني كه در مقابل سهميه قبولي آنها عنوان “رزمنده” درج شده و ارگان آنها سازمان بسيج مستضعفين مي‌باشد، ملزم هستند پس از ثبت‌نام در دانشگاه مربوط، با ‌همراه داشتن اصل گواهي حضور در جبهه صادره توسط سپاه استان به تاريخ جديد (سال جاري) و نامه تأييديه تحصيلي معاونت آموزشي دانشگاه مربوط (با قيد سال قبولي، مقطع و رشته تحصيلي) به معاونت سرمايه انساني سازمان بسيج مستضعفين واقع در تهران، بزرگراه بسيج مستضعفين، روبروي اتوبان شهيد محلاتي (آهنگ) مراجعه و فرم تأييديه نهايي سهميه خود را دريافت نمايند.

۷- داوطلباني كه با استفاده از سهميه ايثارگران (بنياد شهيد و امور ايثارگران) پذيرفته‌ شده‌اند، در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه تأييديه سهميه قبولي نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام، همان عنوان درج شده در ليست‌هاي ارسالي به موسسات مي‌باشد.

۸- ارائه معرفي‌نامه رسمي مبني بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژه مربيان “رسمي- قطعي” و يا “رسمي- آزمايشي” وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. اين سهميه شامل مربيان رسمي قطعي و رسمي آزمايشي دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه پذيرش دانشجوي آنها از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور صورت مي‌پذيرد، مي‌باشد.

د- تذكرات‌ مهم

۱- حضور شخص پذيرفته براي ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخ‌هاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد و عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.

۲ـ به پذيرفته‌شدگان توصيه مي‌شود كه قبل از مراجعه در تاريخ‌هاي تعيين شده جهت ثبت‌نام، اطلاعات تكميلي را در پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل قبولي خود مطالعه نمايند.

۳-  در هر مرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي باطل شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.

۴- مطابق ضوابط پذيرفته‌شدگان نهايي دوره‌هاي روزانه در آزمون دكتري نيمه‌متمركز سال ۱۳۹۶حتي در صورت عدم ثبت‌نام و يا انصراف قطعي از رشته قبولي، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» سال ۱۳۹۷ به منظور انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دوره روزانه نخواهند بود.

۵- به اطلاع كليه متقاضيان كدرشته محل‌هاي مربوط به دانشگاه علوم انتظامي امين مي‌رساند باتوجه به اعلام دانشگاه مذكور و طولاني شدن زمان مصاحبه داوطلبان، در هيچ‌ يك از كدرشته محل‌هاي دانشگاه يادشده، اعلام نتيجه‌اي در اين مرحله صورت نمي‌گيرد. به عبارت ديگر اسامي پذيرفته‌شدگان نهائي، پس از اعلام نمره مصاحبه داوطلبان و گزينش نهائي متعاقباً اعلام خواهد شد.

۶- باتوجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كدرشته محل‌هاي ۱۳۱۹، ۱۶۲۰، ۱۹۳۳ و ۱۹۸۲مربوط به دانشگاه غيرانتفاعي عدالت از رديف رشته‌هاي آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» نيمه‌متمركز سال ۱۳۹۶ حذف شده است. لذا نام داوطلبي به عنوان قبولي در كدرشته محل‌هاي مذكور اعلام نخواهد شد.

۷- به دانشجويان دوره دكتري تخصصي به غير از تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان در چارچوب ضوابط و اعتبارات آن صندوق، پرداخت ديگري صورت نمي‌پذيرد.

۸- به اطلاع كليه داوطلبان مي‌رساند محل تحصيل كدرشته محل‌‌هاي مربوط به “دانشگاه تهران- پرديس ابوريحان ورامين”، “دانشگاه تهران- پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت” مي‌باشد كه بدين‌وسيله اصلاح مي‌گردد. نشاني دقيق به صورت استان تهران، شهرستان پاكدشت، كيلومتر ۲۰ بزرگراه امام رضا(ع) مي‌باشد.

۹-نتايج پذيرفته‌شدگان رشته‌محلهاي مربوط به بورس و اعزام به خارج پس از تاييد نهايي شوراي مركزي بورس و اعزام (سازمان امور دانشجويان) متعاقباً از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به منظور انجام ساير مراحل اعلام خواهد شد.

۱۰- در صورت اعلام رشته محلهاي جديد از سوي موسسات آموزش عالي و تاييد آنها از سوي دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم تحقيقات و فناوري و يا اعلام تكميل ظرفيت پذيرش دانشجو از سوي موسسات، موضوع طي اطلاعيه‌اي از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۳ اطلاع‌رساني خواهد شد. 

با توجه به كنترل هاي متعدد و بررسي‌هاي انجام شده از صحت نتايج اعلام شده اطمينان حاصل شده است؛ مع‌الوصف، داوطلبان پس از دريافت كارنامه نتايج نهايي آزمون از طريق سايت، درصورتي كه درباره مندرجات كارنامه مذكور سوالي داشته باشند، مي‌توانند حداكثر تا تاريخ ۹۶/۶/۲۲ منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مطرح نموده و يا با شماره تلفن‌ ۴۲۱۶۳-۰۲۱ تماس حاصل نمايند.  از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً خودداري گردد. بديهي است به كليه مواردي كه از طريق ديگري صورت پذيرد و يا بعد از تاريخ ۹۶/۶/۲۲  انجام پذيرد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً با توجه به اينكه امتيازات مربوط به مرحله مصاحبه و ارزيابي تخصصي از سوي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو به اين سازمان ارسال گرديده، داوطلبان درصورت داشتن هر گونه سوال در اين خصوص، لازم است مستقيماً به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي محل مصاحبه مراجعه نمايند.

 

 دريافت فايل فرم مخصوص پذيرفته شدگان آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز سال ۱۳۹۶ «Ph.D» كه موفق به ارائه اصل مدرك كارشناسي ارشد (فوق ليسانس ) و يا دكتري حرفه اي در زمان ثبت نام نمي باشند فرمت PDF

بخش دوم: مربوط به كليه پذيرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي

 پرونده كليه پذيرفته شدگان دوره دكتري تخصصي سال ۹۶ جهت احراز صلاحيتهاي عمومي تحت بررسي است لذا ثبت‌نام و ادامه تحصيل پذيرفته‌شدگان اين مرحله منوط به تأييد صلاحيت‌هاي عمومي ايشان توسط مراجع ذيصلاح خواهد بود.

– پذيرفته‌شدگان لازم است مطابق مفاد مندرج در ذيل و با در دست داشتن مدارك لازم در زمان تعيين شده به محل‌هاي دانشگاهي مربوطه مراجعه نمايند.

– با توجه به اعلام اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور، مجوز ثبت‌نام اتباع خارجي مقيم متعاقب انجام تشريفات قانوني و بررسي صلاحيت‌هاي اقامتي اتباع مزبور و اعلام رسمي آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پذيرش اين افراد به صورت موقت مي‌باشد.

– پذيرفته‌شدگاني که در فرم ثبت‌نام اينترنتي شرکت در آزمون، خود را مشمول ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسلامي موضوع استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران دانسته‌اند، بايد هنگام ثبت‌نام فرم مربوط به تعهدنامه استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران را تکميل و به واحد يا مركز دانشگاهي ارائه دهند. بديهي است چنانچه در هر زمان از ثبت‌نام و يا حين تحصيل، واجد شرايط بودن اين قبيل از دانشجويان در استفاده از سهميه مذکور به اثبات نرسد، دانشگاه از ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل خواهد آورد و در اين صورت حق اعتراض نخواهند داشت و به علت سوء استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران پيگرد قانوني آنها براي دانشگاه محفوظ خواهد ماند.

مدارک لازم براي نام ثبت نام :

۱- اصل مدرک تحصيلي دوره کارشناسي ارشد و ريز نمرات با ذکر معدل.

۲- اصل شناسنامه عکس‌دار و دو برگ فتوکپي از تمام صفحات آن.

۳- شش قطعه عکس ۴×۳ تمام‌ رخ که در سال جاري تهيه شده باشد (براي مشمولين ۱۲ قطعه)

۴- اصل و يك برگ فتوكپي كارت ملي.

۵- مدرکي که وضعيت خدمت وظيفه عمومي برادران پذيرفته شده را مشخص نمايد. (از جمله فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته يا دكتري عمومي يا لغو معافيت تحصيلي دوره هاي مذكور كه بيش از يكسال از فراغت از تحصيل فرد نگذشته باشد.)

۶- تکميل و ارائه فرم‌هاي درخواست ثبت نام و تعهدات مربوط.

۷- چنانچه در هر يک از مراحل پذيرش، ثبت نام و تحصيل مشخص شود که متقاضي فاقد شرايط مندرج در دفترچه راهنما بوده است ضمن لغو پذيرش مطابق ضوابط با وي برخورد خواهد شد.

زمان و محل ثبت‌نام :

پذيرفته ‌شدگان نهايي كليه رشته ‌ها لازم ‌است‌‌‌ شخصاً در روزهاي شنبه ۱۱ و يکشنبه ۱۲ شهريورماه جهت ثبت‌نام به واحدهاي مربوطه که آدرس و تلفن آنها در سامانه اينترنتي مرکز سنجش و پذيرش دانشگاه به آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir درج شده است، مراجعه نمايند. همچنين لازم است پذيرفته‌ شدگان جهت اطلاع از چگونگي ثبت‌نام ورودي‌ هاي جديد به سايت اينترنتي واحدهاي دانشگاهي نيز مراجعه نمايند. (آدرس سايت واحدها و مراکز دانشگاهي در سامانه اينترنتي دانشگاه آزاد اسلامي به آدرس iau.ac.ir نيز درج گرديده است).

– عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از ثبت‌نام تلقي شده و هيچ گونه اعتراضي پذيرفته نخواهد بود.

تبصره : پذيرفته‌شدگان واحدهاي علوم و تحقيقات، تهران‌مركزي، تهران‌جنوب، تهران شمال، الكترونيكي، سنندج، نجف‌آباد، تبريز، كرج، قم، قزوين، بروجرد ، شيراز و اراک جهت اطلاع از چگونگي و زمان ثبت‌نام مقتضي است به آدرس سايت آن واحد‌ها به شرح ذيل مراجعه نمايند.

علوم و تحقيقات به آدرس : www.srbiau.ac.ir

تهران‌مركزي به آدرس : www.iauctb.ac.ir

تهران‌جنوب به آدرس : www.azad.ac.ir

تهران شمال به آدرس : www.iau-tnb.ac.ir

الكترونيكي به آدرس : www.iauec.ac.ir

نجف‌آباد به آدرس : http://rs.iaun.ac.ir

سنندج به آدرس : www.iausdj.ac.ir

تبريز به آدرس : www.iaut.ac.ir

كرج به آدرس :  www.kiau.ac.ir

قم به آدرس : www.qom-iau.ac.ir

قزوين به آدرس : www.qiau.ac.ir

بروجرد به آدرس : www.aiub.ac.ir

شيراز به آدرس : www.iaushiraz.ac.ir

اراک به آدرس : www.iau-arak.ac.ir

 

ميزان شهريه، هزينه خدمات آموزشي و حق بيمه دانشجويي دوره دکتراي تخصصي (Ph.D) سال تحصيلي ۹۷- ۹۶:

۱- شهريه پذيرفته‌شدگان از دو بخش شهريه پايه (ثابت) و متغير تشکيل شده که به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي اين دوره در هر نيمسال تحصيلي از دانشجويان دريافت مي‌گردد. علاوه بر دو مورد مذکور، دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه بايد مبلغ يك ميليون و سيصد و بيست هزار (۱٫۳۲۰٫۰۰۰) ريال بابت هزينه خدمات آموزشي به شماره حساب جاري محل دانشگاهي قبولي واريز نمايد.

۲- حق بيمه حوادث مبلغ بيست و هفت هزار و پانصد (۲۷٫۵۰۰) ريال مي‌ باشد که هر پذيرفته‌ شده بايد آن را به حسابي که دانشگاه مشخص نموده واريز نمايد.

۳- پذيرفته شدگان واحدها و مراکز بين المللي و برون مرزي توجه داشته باشند كه (مطابق آئين‌نامه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامي) مجوز انتقال، ميهماني و جابجايي تحت هيچ شرايطي به آنها داده نخواهد شد.

در پايان به اطلاع مي‌رساند كارنامه نتايج نهايي داوطلبان در رابطه با كدرشته‌هاي انتخابي در بعدازظهر روز يكشنبه مورخ ۹۶/۶/۵از طريق سامانه اينترنتي مرکز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي در دسترس قرار خواهد گرفت.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*