جزوات و خلاصه کتاب

جزوات/خلاصه درس/ تست کنکور دکتری مدیریت- کنکور ارشد مدیریت

جزوات/خلاصه درس/ تست  کنکور دکتری مدیریت – کنکور ارشد مدیریت و مدیریت اجرایی

برای مشاهده جزئیات و دریافت هر یک از جزوات بر روی آن کلیک کنید

 

 

زبان عمومی

جزوه کدینگ لغات زبان انگلیسی عمومی- کتاب ۱۱۰۰ واژه ضروری (ارشدمدیریت) (ارشد اجرایی) (و دکتری)

جزوه کدینگ لغات زبان انگلیسی عمومی- کتاب تافل (ارشد و دکتری)

جزوه کدینگ لغات زبان انگلیسی عمومی- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری (ارشد و دکتری)

زبان تخصصی

لغات و اصطلاحات تخصصی مدیریت، اقتصاد و حسابداری (کنکور ارشدودکتری مدیریت،اقتصاد و حسابداری)

استعدادتحصیلی

جزوه استعداد تحصیلی ویژه دکتری

تئوری ها و مبانی سازمان و  مدیریت

جزوه کامل خلاصه مبانی سازمان و مدیریت (کنکور دکتری مدیریت) (ارشد مدیریت)  ( ارشد اجرایی )

تست های تالیفی مبانی سازمان و مدیریت (کنکور دکتری مدیریت)  (ارشد مدیریت) (ارشد مدیریت اجرایی)

تست های تالیفی خط به خط مبانی سازمان و مدیریت (کنکور دکتری)

جزوه چکیده جامع کتاب تئوری سازمان و مدیریت استیفن رابینز

مدیریت اسلامی

جزوه کامل وجمعبندی مدیریت اسلامی (اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)

۱۰۰۰ تست تالیفی مدیریت اسلامی (کنکور ارشد مدیریت و دکتری مدیریت ومالی)

آمار

جزوه کامل آمار ویژه کنکور ارشد و دکتری

تست های آمار ویژه دکتری (سراسری، آزاد)

 

روش تحقیق

کتاب روش تحقیق علمی

جزوه کامل روش تحقیق (ارشد مدیریت، دکتری مدیریت، دکتری مالی)

۱۰۰۰ تست کاملا تشریحی روش تحقیق کنکوردکتری (دکتری مدیریت، دکتری مالی)

کنکور دکتری مدیریت دولتی (خط مشی گذاری ، منابع انسانی ،  رفتارسازمانی، توسعه)

جزوه جمعبندی نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی (ویژه کنکور دکتری مدیریت دولتی )

جزوه کامل جمعبندی نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری (ویژه کنکور دکتری مدیریت دولتی)

خلاصه کتاب چالش های مدیریت دولتی در ایران

دانلود کتاب “فرآیند سیاستگذاری عمومی در ایران” اثر دکتر رحمت الله قلی پور

 مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی کنکور سراسری و آزاد  درس مدیریت دولتی

مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی کنکور سراسری و آزاد درس خط مشی گذاری

بازاریابی

جزوه کامل بازاریابی به سبک کدینگ (کنکور دکتری بازرگانی و ارشد مدیریت بازرگانی)

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی سه استاد

تست های درس بازاریابی کنکور کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی سالهای ۹۰ تا ۹۴ با پاسخ های کاملا تشریحی

مدیریت مالی

جزوه کامل مدیریت مالی ( ارشد مالی ، دکتری مالی )

۴۰۹ تست نکته دار مدیریت مالی همراه با پاسخ های کاملا تشریحی ( ارشد مالی ، دکتری مالی )

جزوه کامل حسابداری صنعتی (ارشد مالی ، دکتری مالی)

جزوه کامل حسابداری مالی (ارشد مالی ، دکتری مالی)

بانک تست تالیفی حسابداری مالی و صنعتی (ارشد مالی ، دکتری مالی)

سرمایه گذاری و ریسک

کاملترین جزوه مدیریت سرمایه گذاری و ریسک (ارشد مدیریت مالی ودکتری مالی)

دانلود رایگان کتاب ۱۰۰۰ پرسش مدیریت سرمایه گذاری و ریسک (کنکور ارشدمالی ودکتری مالی)

دانلود پاسخ تشریحی درس سرمایه گذاری کنکور سراسری ۱۳۹۴ (کنکور ارشدمالی ودکتری مالی)

دانلود پاسخ تشریحی درس سرمایه گذاری کنکور آزاد۱۳۹۴ (کنکور ارشدمالی ودکتری مالی)

دانلود پاسخ تشریحی درس سرمایه گذاری کنکور سراسری ۱۳۹۳ (کنکور ارشدمالی ودکتری مالی)

اقتصاد خرد و کلان

۱۰۰ تست تالیفی اقتصاد خرد و کلان

حسابداری

جزوه کامل حسابداری صنعتی (ارشد مالی ، دکتری مالی)

جزوه کامل حسابداری مالی (ارشد مالی ، دکتری مالی)

بانک تست تالیفی حسابداری مالی و صنعتی (ارشد مالی ، دکتری مالی)

روش تحقیق (دانشگاه آزاد)

جزوه کامل روش تحقیق (ارشد مدیریت، دکتری مدیریت، دکتری مالی)

تئوری مدیریت دانشگاه آزاد

جزوه تئوری مدیریت ویژه دانشگاه آزاد (ارشد اجرایی، ارشد مدیریت)

ریاضی و آمار

جزوه کامل آمار ویژه کنکور ارشد و دکتری

جزوه ریاضی ویژه کنکور ارشد و دکتری

 

 

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن