جزوات/خلاصه درس/ تست کنکور دکتری مدیریت- کنکور ارشد مدیریت و مدیریت اجرایی

جزوات/خلاصه درس/ تست  کنکور دکتری مدیریت  (همه رشته ها)

 کنکور ارشد مدیریت و مدیریت اجرایی

در مقابل هر جزوه دو لینک وجود دارد: صفحه توضیحات که درباره محتوای جزوه توضیحاتی ارائه شده است و همچنین لینک خرید مستقیم جزوه

 

زبان عمومی

جزوه کدینگ لغات زبان انگلیسی عمومی- کتاب ۱۱۰۰ واژه ضروری (ارشدمدیریت) (ارشد اجرایی) (و دکتری) صفحه توضیحات
جزوه کدینگ لغات زبان انگلیسی عمومی- کتاب تافل (ارشد و دکتری) صفحه توضیحات
جزوه کدینگ لغات زبان انگلیسی عمومی- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری (ارشد و دکتری) صفحه توضیحات
 

زبان تخصصی مدیریت

لغات و اصطلاحات تخصصی مدیریت، اقتصاد و حسابداری (کنکور ارشدودکتری مدیریت،اقتصاد و حسابداری) صفحه توضیحات

 

 

تئوری ها و مبانی سازمان و  مدیریت

جزوه خلاصه مبانی سازمان و مدیریت (کنکور دکتری مدیریت) (ارشد مدیریت)  ( ارشد اجرایی )
تست های تالیفی مبانی سازمان و مدیریت (کنکور دکتری)
جزوه چکیده جامع کتاب تئوری سازمان و مدیریت استیفن رابینز صفحه توضیحات
 

مدیریت اسلامی

جزوه کامل وجمعبندی مدیریت اسلامی (اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
تستهای تالیفی مدیریت اسلامی (کنکور ارشد مدیریت و دکتری مدیریت ومالی)
 

آمار

تست های آمار ویژه دکتری (سراسری، آزاد) صفحه توضیحات

روش تحقیق

کتاب روش تحقیق علمی صفحه توضیحات  
جزوه کامل روش تحقیق (ارشد مدیریت، دکتری مدیریت، دکتری مالی) صفحه توضیحات
تستهای روش تحقیق کنکوردکتری (دکتری مدیریت، دکتری مالی) صفحه توضیحات
 

کنکور دکتری مدیریت دولتی (خط مشی گذاری ، منابع انسانی ،  رفتارسازمانی، توسعه)

جزوه جمعبندی نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی (ویژه کنکور دکتری مدیریت دولتی ) صفحه توضیحات
جزوه کامل جمعبندی نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری (ویژه کنکور دکتری مدیریت دولتی) صفحه توضیحات
خلاصه کتاب چالش های مدیریت دولتی در ایران صفحه توضیحات
دانلود کتاب “فرآیند سیاستگذاری عمومی در ایران” اثر دکتر رحمت الله قلی پور صفحه توضیحات  
 مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی کنکور سراسری و آزاد  درس مدیریت دولتی صفحه توضیحات
مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی کنکور سراسری و آزاد درس خط مشی گذاری صفحه توضیحات
 

بازاریابی

جزوه خلاصه بازاریابی  (کنکور دکتری بازرگانی و ارشد مدیریت بازرگانی) صفحه توضیحات
خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی سه استاد صفحه توضیحات
 

حسابداری

جزوه حسابداری صنعتی (ارشد مالی ، دکتری مالی) صفحه توضیحات
جزوه حسابداری مالی (ارشد مالی ، دکتری مالی) صفحه توضیحات
تست تالیفی حسابداری مالی و صنعتی (ارشد مالی ، دکتری مالی) صفحه توضیحات
 

روش تحقیق (دانشگاه آزاد)

جزوه کامل روش تحقیق (ارشد مدیریت، دکتری مدیریت، دکتری مالی) صفحه توضیحات  
 

تئوری مدیریت دانشگاه آزاد

جزوه تئوری مدیریت ویژه دانشگاه آزاد (ارشد اجرایی، ارشد مدیریت) صفحه توضیحات

 

 

برای مشاهده جزئیات و دریافت هر یک از جزوات بر روی آن کلیک کنید

 

 

زبان عمومی

جزوه کدینگ لغات زبان انگلیسی عمومی- کتاب ۱۱۰۰ واژه ضروری (ارشدمدیریت) (ارشد اجرایی) (و دکتری)

 

جزوه کدینگ لغات زبان انگلیسی عمومی- کتاب تافل (ارشد و دکتری)

جزوه کدینگ لغات زبان انگلیسی عمومی- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری (ارشد و دکتری)

زبان تخصصی

لغات و اصطلاحات تخصصی مدیریت، اقتصاد و حسابداری (کنکور ارشدودکتری مدیریت،اقتصاد و حسابداری)

 

روش تحقیق

کتاب روش تحقیق علمی

جزوه کامل روش تحقیق (ارشد مدیریت، دکتری مدیریت، دکتری مالی)

تستهای تالیفی روش تحقیق کنکوردکتری (دکتری مدیریت، دکتری مالی)

کنکور دکتری مدیریت دولتی (خط مشی گذاری ، منابع انسانی ،  رفتارسازمانی، توسعه)

جزوه جمعبندی نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی (ویژه کنکور دکتری مدیریت دولتی )

جزوه کامل جمعبندی نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری (ویژه کنکور دکتری مدیریت دولتی)

خلاصه کتاب چالش های مدیریت دولتی در ایران

دانلود کتاب “فرآیند سیاستگذاری عمومی در ایران” اثر دکتر رحمت الله قلی پور

 مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی کنکور سراسری و آزاد  درس مدیریت دولتی

مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی کنکور سراسری و آزاد درس خط مشی گذاری

بازاریابی

جزوه مدیریت بازاریابی (کنکور دکتری بازرگانی و ارشد مدیریت بازرگانی)

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی سه استاد

تست های درس بازاریابی کنکور کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی سالهای ۹۰ تا ۹۴ با پاسخ های کاملا تشریحی

سرمایه گذاری و ریسک

دانلود رایگان کتاب ۱۰۰۰ پرسش مدیریت سرمایه گذاری و ریسک (کنکور ارشدمالی ودکتری مالی)

دانلود پاسخ تشریحی درس سرمایه گذاری کنکور سراسری ۱۳۹۴ (کنکور ارشدمالی ودکتری مالی)

دانلود پاسخ تشریحی درس سرمایه گذاری کنکور آزاد۱۳۹۴ (کنکور ارشدمالی ودکتری مالی)

دانلود پاسخ تشریحی درس سرمایه گذاری کنکور سراسری ۱۳۹۳ (کنکور ارشدمالی ودکتری مالی)

حسابداری

جزوه کامل حسابداری صنعتی (ارشد مالی ، دکتری مالی)

جزوه کامل حسابداری مالی (ارشد مالی ، دکتری مالی)

بانک تست تالیفی حسابداری مالی و صنعتی (ارشد مالی ، دکتری مالی)

روش تحقیق (دانشگاه آزاد)

جزوه کامل روش تحقیق (ارشد مدیریت، دکتری مدیریت، دکتری مالی)

تئوری مدیریت دانشگاه آزاد

جزوه تئوری مدیریت ویژه دانشگاه آزاد (ارشد اجرایی، ارشد مدیریت)

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن