ظرفیت ها وانتخاب رشته

دانشگاههای ارائه دهنده دکتری مالی سال 1393

دانشگاههای ارائه دهنده دکتری مالی سال 1393

دوره تحصیلی

نام رشته گرایش

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت نیمسال اول

ظرفیت نیمسال
دوم

توضیحات

روزانه

مالی گرایش مهندسی مالی

دانشگاه تهران

4

دانشکده مدیریت تهران

روزانه

مالی گرایش بانکداری

دانشگاه تهران

4

دانشکده مدیریت تهران

روزانه

مالی گرایش مالی بین­ الملل

دانشگاه تهران

4

دانشکده مدیریت تهران

روزانه

مالی گرایش بیمه

دانشگاه تهران

4

دانشکده مدیریت تهران

روزانه

مالی گرایش حقوق مالی

دانشگاه تهران

4

دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

مالی گرایش مهندسی مالی

دانشگاه تهران

2

دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

مالی گرایش بانکداری

دانشگاه تهران

2

دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

مالی گرایش مالی بین ­الملل

دانشگاه تهران

2

دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

مالی گرایش بیمه

دانشگاه تهران

2

دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

مالی گرایش حقوق مالی

دانشگاه تهران

2

دانشکده مدیریت تهران

روزانه

مالی- مهندسی مالی

دانشگاه تهران

2

دانشکده مدیریت- مالی گرایش مهندسی مالی- بورسیه بنیاد مستضعفان- موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن