آخرین خبرها
خانه / ظرفیت ها وانتخاب رشته / دانشگاههای ارائه دهنده دکتری مالی سال ۱۳۹۳

دانشگاههای ارائه دهنده دکتری مالی سال ۱۳۹۳

دانشگاههای ارائه دهنده دکتری مالی سال ۱۳۹۳

دوره تحصیلی

نام رشته گرایش

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت نیمسال اول

ظرفیت نیمسال
دوم

توضیحات

روزانه

مالی گرایش مهندسی مالی

دانشگاه تهران

۴

دانشکده مدیریت تهران

روزانه

مالی گرایش بانکداری

دانشگاه تهران

۴

دانشکده مدیریت تهران

روزانه

مالی گرایش مالی بین­ الملل

دانشگاه تهران

۴

دانشکده مدیریت تهران

روزانه

مالی گرایش بیمه

دانشگاه تهران

۴

دانشکده مدیریت تهران

روزانه

مالی گرایش حقوق مالی

دانشگاه تهران

۴

دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

مالی گرایش مهندسی مالی

دانشگاه تهران

۲

دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

مالی گرایش بانکداری

دانشگاه تهران

۲

دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

مالی گرایش مالی بین ­الملل

دانشگاه تهران

۲

دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

مالی گرایش بیمه

دانشگاه تهران

۲

دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

مالی گرایش حقوق مالی

دانشگاه تهران

۲

دانشکده مدیریت تهران

روزانه

مالی- مهندسی مالی

دانشگاه تهران

۲

دانشکده مدیریت- مالی گرایش مهندسی مالی- بورسیه بنیاد مستضعفان- موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*