مصاحبه کنکور دکتری مدیریت

رتبه های معرفی شده جهت مصاحبه دکتری کارآفرینی سال 1392

رتبه های معرفی شده جهت مصاحبه  دکتری کارآفرینی سال 1392

 

دوره تحصیلی

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

نام گرایش

توضیحات

رتبه های دعوت شده به مصاحبه

رتبه های دعوت نشده

روزانه

دانشگاه تهران

کارآفرینی

گرایش بخش عمومی

3 ، 18 ، 19

21 ، 22

نوبت دوم

دانشگاه تهران

کارآفرینی

عنوان رشته کارآفرینی گرایش بخش عمومی

24

45 ، 47

روزانه

دانشگاه تهران

کسب و کار

3 ، 18

19 ، 21

روزانه

دانشگاه تهران

کسب و کار

بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان

18 ، 19 ، 21 ، 37

47 ، 51

نوبت دوم

دانشگاه تهران

کسب و کار

19 ، 24

45 ، 47

روزانه

دانشگاه تهران

سازمانی توسعه

عنوان رشته کارآفرینی گرایش توسعه است

3

18 ، 19

روزانه

دانشگاه تهران

سازمانی توسعه

عنوان رشته کارآفرینی گرایش سازمانی است

3 ، 18

19 ، 21

نوبت دوم

دانشگاه تهران

سازمانی توسعه

عنوان رشته کارآفرینی گرایش سازمانی می­باشد

24

45 ، 47

نوبت دوم

دانشگاه تهران

سازمانی توسعه

عنوان رشته کارآفرینی با گرایش توسعه است

24

45 ، 47

روزانه

دانشگاه تهران

فناوری

3 ، 18

19 ، 21

روزانه

دانشگاه تهران

فناوری

بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان

19 ، 21 ، 37

47 ، 51

نوبت دوم

دانشگاه تهران

فناوری

19 ، 24

45 ، 47

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن