آخرین خبرها
خانه / اخبار دکتری مدیریت / فهرست نشریات معتبر مورد تأیید دانشگاه تهران

فهرست نشریات معتبر مورد تأیید دانشگاه تهران

فهرست نشریات معتبر مورد تأیید دانشگاه تهران

لیست نشریات بین‌المللی معتبر

بی‌تردید یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تولید علم عبارتست از مدیریت انتشار برونداد‌های علمی. تعدد پایگاه‌های علمی، تعدد ناشرین و نشریات علمی اقتضا می‌کند که پژوهشگر شناخت کافی از اعتبار نشریات حوزه تخصصی خود داشته باشد. هر چند انتظار می‌رود همکاران ارجمند در این خصوص تجارب ارزشمند خود را به کار گیرند، لکن به‌منظور تسهیل اطلاع از وضعیت اعتبار نشریات بین‌المللی، اولین نسخه از فهرست نشریات معتبر منتشر می گردد و انتظار می‌‌رود :

۱- همکاران ارجمند، ما را در جهت تکمیل و اصلاح لیست یاری نمایند.

۲- همکاران ارجمند در انتشار مقالات خود علاوه بر فهرست نشریات معتبر به کیفیت آن نشریات در نظامهای رتبه بندی توجه داشته باشند.

شایان ذکر است که این لیست، نسخه اول فهرست نشریات معتبر است که به‌صورت دوره‌ای روزآمد خواهد شد و چنانچه نشریه‌ای در لیست نشریات معتبر نباشد، مشروط به دارا بودن مشخصات ذیل در کمیته اعتبار‌سنجی نشریات مورد بررسی قرار می‌گیرد. لذا پیشنهاد می‌گردد نشریات مورد نظر خود را از طریق معاونت پژوهشی واحد به اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه منعکس نمایید تا در اولین فرصت در کمیته اعتبار سنجی مورد ارزیابی و اعلام نظر قرار گیرد.

الف- وابسته به یک دانشگاه، مؤسسه علمی یا پژوهشی معتبر باشد.

ب- دارای هیأت تحریریه معتبر باشد.

ج- نظام داوری داشته باشد.

د- مدت فرآیند داوری در آن مناسب باشد.

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

                                                                                                                                                                آبان ۱۳۹۵

TITEL
۱ ۲d materials
۲ ۳l: language, linguistics, literature
۳ ۴or
۴ ۴or-a quarterly journal of operations research
۵ a|z itu journal of faculty of architecture
۶ aac: augmentative and alternative communication
۷ aana journal
۸ aapg bulletin
۹ aapg memoir
۱۰ aaps journal
۱۱ aaps pharmscitech
۱۲ ab imperio
۱۳ abacus
۱۴ abacus-a journal of accounting finance and business studies
۱۵ abdominal imaging
۱۶ abhandlungen aus dem mathematischen seminar der universitat hamburg
۱۷ academic emergency medicine
۱۸ academic medicine
۱۹ academic pediatrics
۲۰ academic psychiatry
۲۱ academic radiology
۲۲ academy of management annals
۲۳ academy of management journal
۲۴ academy of management learning and education
۲۵ academy of management perspectives
۲۶ academy of management review
۲۷ acadiensis
۲۸ acarina
۲۹ acarologia
۳۰ accident analysis and prevention
۳۱ accountability in research
۳۲ accounting and business research
۳۳ accounting and finance
۳۴ accounting auditing and accountability journal
۳۵ accounting education
۳۶ accounting forum
۳۷ accounting historians journal
۳۸ accounting history
۳۹ accounting history review
۴۰ accounting horizons
۴۱ accounting in europe
۴۲ accounting organizations and society
۴۳ accounting review
۴۴ accounting, auditing and accountability journal
۴۵ accounting, organizations and society
۴۶ accounts of chemical research
۴۷ accreditation and quality assurance
۴۸ aci materials journal
۴۹ acm computing surveys
۵۰ acm journal on emerging technologies in computing systems
۵۱ acm sigcomm computer communication review
۵۲ acm sigplan notices
۵۳ acm transactions on algorithms
۵۴ acm transactions on applied perception
۵۵ acm transactions on architecture and code optimization
۵۶ acm transactions on autonomous and adaptive systems
۵۷ acm transactions on computation theory
۵۸ acm transactions on computational logic
۵۹ acm transactions on computer systems
۶۰ acm transactions on computer-human interaction
۶۱ acm transactions on computing education
۶۲ acm transactions on database systems
۶۳ acm transactions on design automation of electronic systems
۶۴ acm transactions on embedded computing systems
۶۵ acm transactions on graphics
۶۶ acm transactions on information and system security
۶۷ acm transactions on information systems
۶۸ acm transactions on intelligent systems and technology
۶۹ acm transactions on internet technology
۷۰ acm transactions on knowledge discovery from data
۷۱ acm transactions on management information systems
۷۲ acm transactions on mathematical software
۷۳ acm transactions on multimedia computing communications and applications
۷۴ acm transactions on programming languages and systems
۷۵ acm transactions on sensor networks
۷۶ acm transactions on software engineering and methodology
۷۷ acm transactions on speech and language processing
۷۸ acm transactions on storage
۷۹ acm transactions on the web
۸۰ acme
۸۱ acoustical physics
۸۲ acoustics australia
۸۳ across languages and cultures
۸۴ acs applied materials and interfaces
۸۵ acs catalysis
۸۶ acs chemical biology
۸۷ acs chemical neuroscience
۸۸ acs combinatorial science
۸۹ acs macro letters
۹۰ acs medicinal chemistry letters
۹۱ acs nano
۹۲ acs photonics
۹۳ acs sustainable chemistry and engineering
۹۴ acs synthetic biology
۹۵ acta acustica united with acustica
۹۶ acta agriculturae scandinavica section a-animal science
۹۷ acta agriculturae scandinavica section b-soil and plant science
۹۸ acta amazonica
۹۹ acta anaesthesiologica scandinavica
۱۰۰ d-lib magazine
۱۰۱ dados
۱۰۲ daedalus
۱۰۳ dairy science and technology
۱۰۴ dalton transactions
۱۰۵ dance chronicle
۱۰۶ dance research journal
۱۰۷ danish medical journal
۱۰۸ danube
۱۰۹ dao
۱۱۰ daru
۱۱۱ daru-journal of pharmaceutical sciences
۱۱۲ das argument
۱۱۳ data and knowledge engineering
۱۱۴ data base for advances in information systems
۱۱۵ data mining and knowledge discovery
۱۱۶ database : the journal of biological databases and curation
۱۱۷ database-the journal of biological databases and curation
۱۱۸ dead sea discoveries
۱۱۹ death studies
۱۲۰ debatte
۱۲۱ decision analysis
۱۲۲ decision sciences
۱۲۳ decision sciences journal of innovative education
۱۲۴ decision support systems
۱۲۵ deep-sea research part i-oceanographic research papers
۱۲۶ deep-sea research part i: oceanographic research papers
۱۲۷ deep-sea research part ii-topical studies in oceanography
۱۲۸ deep-sea research part ii: topical studies in oceanography
۱۲۹ defence and peace economics
۱۳۰ defence s and t technical bulletin
۱۳۱ defence science journal
۱۳۲ defence studies
۱۳۳ delta documentacao de estudos em linguistica teorica e aplicada
۱۳۴ dementia
۱۳۵ dementia and geriatric cognitive disorders
۱۳۶ dementia-international journal of social research and practice
۱۳۷ democracy and security
۱۳۸ democratization
۱۳۹ demographic research
۱۴۰ demography
۱۴۱ demokratizatsiya
۱۴۲ dendrobiology
۱۴۳ dendrochronologia
۱۴۴ denkmalpflege
۱۴۵ dental clinics of north america
۱۴۶ dental materials
۱۴۷ dental materials journal
۱۴۸ dental traumatology
۱۴۹ dentomaxillofacial radiology
۱۵۰ depression and anxiety
۱۵۱ depression research and treatment
۱۵۲ der ophthalmologe
۱۵۳ dermatitis
۱۵۴ dermato-endocrinology
۱۵۵ dermatologic clinics
۱۵۶ dermatologic surgery
۱۵۷ dermatologic therapy
۱۵۸ dermatology
۱۵۹ dermatology and therapy
۱۶۰ dermatology research and practice
۱۶۱ desalination
۱۶۲ desalination and water treatment
۱۶۳ design and culture
۱۶۴ design issues
۱۶۵ design principles and practices
۱۶۶ design studies
۱۶۷ designed monomers and polymers
۱۶۸ designs codes and cryptography
۱۶۹ designs, codes, and cryptography
۱۷۰ deutsches arzteblatt
۱۷۱ deutsches arzteblatt international
۱۷۲ deutsches Ärzteblatt international
۱۷۳ developing economies
۱۷۴ developing world bioethics
۱۷۵ development
۱۷۶ development and change
۱۷۷ development and psychopathology
۱۷۸ development genes and evolution
۱۷۹ development growth and differentiation
۱۸۰ development in practice
۱۸۱ development policy review
۱۸۲ development southern africa
۱۸۳ developmental and comparative immunology
۱۸۴ developmental biology
۱۸۵ developmental cell
۱۸۶ developmental cognitive neuroscience
۱۸۷ developmental disabilities research reviews
۱۸۸ developmental dynamics
۱۸۹ developmental medicine and child neurology
۱۹۰ developmental neurobiology
۱۹۱ developmental neuropsychology
۱۹۲ developmental neurorehabilitation
۱۹۳ developmental neuroscience
۱۹۴ developmental psychobiology
۱۹۵ developmental psychology
۱۹۶ developmental review
۱۹۷ developmental science
۱۹۸ deviance et societe
۱۹۹ deviant behavior
۲۰۰ diabetes
۲۰۱ diabetes and metabolic syndrome: clinical research and reviews
۲۰۲ diabetes and metabolism
۲۰۳ diabetes and metabolism journal
۲۰۴ diabetes and vascular disease research
۲۰۵ diabetes care
۲۰۶ diabetes educator
۲۰۷ diabetes obesity and metabolism
۲۰۸ diabetes research and clinical practice
۲۰۹ diabetes technology and therapeutics
۲۱۰ diabetes therapy
۲۱۱ diabetes-metabolism research and reviews
۲۱۲ diabetes, metabolic syndrome and obesity: targets and therapy
۲۱۳ diabetes, obesity and metabolism
۲۱۴ diabetes/metabolism research and reviews
۲۱۵ diabetic foot and ankle
۲۱۶ diabetic medicine
۲۱۷ diabetologia
۲۱۸ diabetology and metabolic syndrome
۲۱۹ diachronica
۲۲۰ diacritics
۲۲۱ diagnostic and interventional imaging
۲۲۲ diagnostic and interventional radiology
۲۲۳ diagnostic and therapeutic endoscopy
۲۲۴ diagnostic cytopathology
۲۲۵ diagnostic microbiology and infectious disease
۲۲۶ diagnostic molecular pathology
۲۲۷ diagnostic pathology
۲۲۸ diagnostica
۲۲۹ diagnostyka
۲۳۰ dialectica
۲۳۱ dialectical anthropology
۲۳۲ dialog
۲۳۳ dialogue
۲۳۴ dialogues in clinical neuroscience
۲۳۵ diametros
۲۳۶ diamond and related materials
۲۳۷ diangong jishu xuebao/transactions of china electrotechnical society
۲۳۸ dianli xitong baohu yu kongzhi/power system protection and control
۲۳۹ dianli xitong zidonghua/automation of electric power systems
۲۴۰ dianli zidonghua shebei / electric power automation equipment
۲۴۱ diaspora, indigenous, and minority education
۲۴۲ diatom research
۲۴۳ die naturwissenschaften
۲۴۴ die pharmazie
۲۴۵ die welt des islams
۲۴۶ differences
۲۴۷ differences-a journal of feminist cultural studies
۲۴۸ differential and integral equations
۲۴۹ differential geometry and its applications
۲۵۰ differentiation
۲۵۱ differentiation; research in biological diversity
۲۵۲ digestion
۲۵۳ digestive and liver disease
۲۵۴ digestive diseases
۲۵۵ digestive diseases and sciences
۲۵۶ digestive endoscopy
۲۵۷ digestive surgery
۲۵۸ digital applications in archaeology and cultural heritage
۲۵۹ digital investigation
۲۶۰ digital signal processing
۲۶۱ digital signal processing: a review journal
۲۶۲ dimensions of critical care nursing
۲۶۳ diplomacy and statecraft
۲۶۴ diplomatic history
۲۶۵ disability and health journal
۲۶۶ disability and rehabilitation
۲۶۷ disability and rehabilitation. assistive technology
۲۶۸ disability and society
۲۶۹ disaster prevention and management
۲۷۰ disasters
۲۷۱ discourse
۲۷۲ discourse and communication
۲۷۳ discourse and society
۲۷۴ discourse context and media
۲۷۵ discourse processes
۲۷۶ discourse studies
۲۷۷ discourse-studies in the cultural politics of education
۲۷۸ discourse, context and media
۲۷۹ discovery medicine
۲۸۰ discrete and computational geometry
۲۸۱ discrete and continuous dynamical systems
۲۸۲ discrete and continuous dynamical systems – series b
۲۸۳ discrete and continuous dynamical systems – series s
۲۸۴ discrete and continuous dynamical systems-series b
۲۸۵ discrete and continuous dynamical systems-series s
۲۸۶ discrete applied mathematics
۲۸۷ discrete dynamics in nature and society
۲۸۸ discrete event dynamic systems-theory and applications
۲۸۹ discrete event dynamic systems: theory and applications
۲۹۰ discrete mathematics
۲۹۱ discrete mathematics and theoretical computer science
۲۹۲ discrete optimization
۲۹۳ discursos fotograficos
۲۹۴ discussiones mathematicae – graph theory
۲۹۵ disease markers
۲۹۶ disease models and mechanisms
۲۹۷ disease-a-month
۲۹۸ diseases of aquatic organisms
۲۹۹ diseases of the colon and rectum
۳۰۰ diseases of the esophagus
۳۰۱ disp
۳۰۲ displays
۳۰۳ disputatio
۳۰۴ dissertationes mathematicae
۳۰۵ dissolution technologies
۳۰۶ distance education
۳۰۷ distributed and parallel databases
۳۰۸ distributed computing
۳۰۹ diversity
۳۱۰ diversity and distributions
۳۱۱ dm disease-a-month
۳۱۲ dmm disease models and mechanisms
۳۱۳ dna and cell biology
۳۱۴ dna repair
۳۱۵ dna research
۳۱۶ documenta mathematica
۳۱۷ documenta ophthalmologica
۳۱۸ documenta praehistorica
۳۱۹ doga, turkish journal of botany
۳۲۰ doklady earth sciences
۳۲۱ domestic animal endocrinology
۳۲۲ dose-response
۳۲۳ dreaming
۳۲۴ dress
۳۲۵ drewno
۳۲۶ droit et societe
۳۲۷ drug and alcohol dependence
۳۲۸ drug and alcohol review
۳۲۹ drug and chemical toxicology
۳۳۰ drug delivery
۳۳۱ drug delivery and translational research
۳۳۲ drug design development and therapy
۳۳۳ drug design, development and therapy
۳۳۴ drug development and industrial pharmacy
۳۳۵ drug discoveries and therapeutics
۳۳۶ drug discovery today
۳۳۷ drug discovery today: technologies
۳۳۸ drug information journal
۳۳۹ drug metabolism and disposition
۳۴۰ drug metabolism and personalized therapy
۳۴۱ drug metabolism and pharmacokinetics
۳۴۲ drug metabolism letters
۳۴۳ drug metabolism reviews
۳۴۴ drug resistance updates
۳۴۵ drug safety
۳۴۶ drug target insights
۳۴۷ drug testing and analysis
۳۴۸ drugs
۳۴۹ drugs and aging
۳۵۰ drugs: education, prevention and policy
۳۵۱ drvna industrija
۳۵۲ drying technology
۳۵۳ du bois review-social science research on race
۳۵۴ du bois review: social science research on race
۳۵۵ duke law journal
۳۵۶ duke mathematical journal
۳۵۷ dutch journal of applied linguistics
۳۵۸ dve domovini / two homelands
۳۵۹ dyes and pigments
۳۶۰ dyna
۳۶۱ dynamic games and applications
۳۶۲ dynamical systems
۳۶۳ dynamical systems-an international journal
۳۶۴ dynamics of asymmetric conflict: pathways toward terrorism and genocide
۳۶۵ dynamics of atmospheres and oceans
۳۶۶ dynamics of partial differential equations
۳۶۷ dyslexia
۳۶۸ dysphagia
۳۶۹ e a m: ekonomie a management
۳۷۰ e and m ekonomie a management
۳۷۱ e-journal of portuguese history
۳۷۲ ear and hearing
۳۷۳ early american literature
۳۷۴ early child development and care
۳۷۵ early childhood education journal
۳۷۶ early childhood research quarterly
۳۷۷ early education and development
۳۷۸ early human development
۳۷۹ early intervention in psychiatry
۳۸۰ early medieval china
۳۸۱ early medieval europe
۳۸۲ early music
۳۸۳ early music history
۳۸۴ early popular visual culture
۳۸۵ early science and medicine
۳۸۶ early years
۳۸۷ earth and environmental science transactions of the royal society of edinburgh
۳۸۸ earth and planetary science letters
۳۸۹ earth and planetary sciences letters
۳۹۰ earth interactions
۳۹۱ earth planets and space
۳۹۲ earth science informatics
۳۹۳ earth surface dynamics
۳۹۴ earth surface processes and landforms
۳۹۵ earth system dynamics
۳۹۶ earth system science data
۳۹۷ earth-science reviews
۳۹۸ earth, planets and space
۳۹۹ earthquake and structures
۴۰۰ earthquake engineering and engineering vibration
۴۰۱ earthquake engineering and structural dynamics
۴۰۲ earthquake science
۴۰۳ earthquake spectra
۴۰۴ earthquakes and structures
۴۰۵ earths future
۴۰۶ east asia
۴۰۷ east asian science, technology and society
۴۰۸ east european politics
۴۰۹ east european politics and societies
۴۱۰ eastern mediterranean health journal
۴۱۱ eating and weight disorders
۴۱۲ eating and weight disorders-studies on anorexia bulimia and obesity
۴۱۳ eating behaviors
۴۱۴ eating disorders
۴۱۵ ebiomedicine
۴۱۶ ecclesiology
۴۱۷ echocardiography
۴۱۸ echocardiography-a journal of cardiovascular ultrasound and allied techniques
۴۱۹ ecography
۴۲۰ ecohealth
۴۲۱ ecohydrology
۴۲۲ ecological applications
۴۲۳ ecological complexity
۴۲۴ ecological economics
۴۲۵ ecological engineering
۴۲۶ ecological entomology
۴۲۷ ecological indicators
۴۲۸ ecological informatics
۴۲۹ ecological management and restoration
۴۳۰ ecological modelling
۴۳۱ ecological monographs
۴۳۲ ecological psychology
۴۳۳ ecological research
۴۳۴ ecology
۴۳۵ ecology and evolution
۴۳۶ ecology and society
۴۳۷ ecology letters
۴۳۸ ecology of food and nutrition
۴۳۹ ecology of freshwater fish
۴۴۰ econometric reviews
۴۴۱ econometric theory
۴۴۲ econometrica
۴۴۳ econometrics journal
۴۴۴ economic and industrial democracy
۴۴۵ economic and labour relations review
۴۴۶ economic and political weekly
۴۴۷ economic and social review
۴۴۸ economic annals-xxi
۴۴۹ economic botany
۴۵۰ economic change and restructuring
۴۵۱ economic development and cultural change
۴۵۲ economic development quarterly
۴۵۳ economic geography
۴۵۴ economic geology
۴۵۵ economic history review
۴۵۶ economic inquiry
۴۵۷ economic journal
۴۵۸ economic modelling
۴۵۹ economic policy
۴۶۰ economic record
۴۶۱ economic systems
۴۶۲ economic systems research
۴۶۳ economic theory
۴۶۴ economica
۴۶۵ economics
۴۶۶ economics and human biology
۴۶۷ economics and philosophy
۴۶۸ economics and politics
۴۶۹ economics and sociology
۴۷۰ economics letters
۴۷۱ economics of education review
۴۷۲ economics of energy and environmental policy
۴۷۳ economics of governance
۴۷۴ economics of innovation and new technology
۴۷۵ economics of transition
۴۷۶ economics of transportation
۴۷۷ economie internationale
۴۷۸ economy and society
۴۷۹ economy of region
۴۸۰ ecosal plus
۴۸۱ ecosphere
۴۸۲ ecosystem services
۴۸۳ ecosystems
۴۸۴ ecotoxicology
۴۸۵ ecotoxicology and environmental safety
۴۸۶ ecs electrochemistry letters
۴۸۷ ecs journal of solid state science and technology
۴۸۸ ecs solid state letters
۴۸۹ ecumenical review
۴۹۰ education and information technologies
۴۹۱ education and training
۴۹۲ education and training in autism and developmental disabilities
۴۹۳ education and treatment of children
۴۹۴ education and urban society
۴۹۵ education finance and policy
۴۹۶ education for chemical engineers
۴۹۷ education for information
۴۹۸ education policy analysis archives
۴۹۹ education therapeutique du patient
۵۰۰ education, citizenship and social justice
۵۰۱ educational action research
۵۰۲ educational administration quarterly
۵۰۳ educational and psychological measurement
۵۰۴ educational assessment
۵۰۵ educational assessment evaluation and accountability
۵۰۶ educational assessment, evaluation and accountability
۵۰۷ educational evaluation and policy analysis
۵۰۸ educational management administration and leadership
۵۰۹ educational measurement-issues and practice
۵۱۰ educational measurement: issues and practice
۵۱۱ educational media international
۵۱۲ educational philosophy and theory
۵۱۳ educational policy
۵۱۴ educational psychologist
۵۱۵ educational psychology
۵۱۶ educational psychology review
۵۱۷ educational research
۵۱۸ educational research and evaluation
۵۱۹ educational research for policy and practice
۵۲۰ educational research review
۵۲۱ educational researcher
۵۲۲ educational review
۵۲۳ educational studies
۵۲۴ educational studies in mathematics
۵۲۵ educational technology and society
۵۲۶ educational technology research and development
۵۲۷ educational theory
۵۲۸ eesti rakenduslingvistika uhingu aastaraamat
۵۲۹ ega revista de expression grafica arquitectonica
۵۳۰ egitim ve bilim
۵۳۱ egyptian informatics journal
۵۳۲ egyptian journal of aquatic research
۵۳۳ egyptian journal of forensic sciences
۵۳۴ egyptian journal of remote sensing and space science
۵۳۵ eighteenth century
۵۳۶ eighteenth century life
۵۳۷ eighteenth century studies
۵۳۸ eighteenth-century fiction
۵۳۹ eighteenth-century ireland
۵۴۰ eire-ireland; a journal of irish studies
۵۴۱ ejnmmi research
۵۴۲ ejso
۵۴۳ ekonomicky casopis
۵۴۴ eksperimentalnaya onkologiya
۵۴۵ eksploatacja i niezawodnosc
۵۴۶ eksploatacja i niezawodnosc-maintenance and reliability
۵۴۷ electoral studies
۵۴۸ electric power components and systems
۵۴۹ electric power systems research
۵۵۰ electrical engineering
۵۵۱ electricity journal
۵۵۲ electroanalysis
۵۵۳ electrocatalysis
۵۵۴ electrochemical and solid-state letters
۵۵۵ electrochemical society interface
۵۵۶ electrochemistry communications
۵۵۷ electrochimica acta
۵۵۸ electrolyte and blood pressure
۵۵۹ electromagnetic biology and medicine
۵۶۰ electronic commerce research
۵۶۱ electronic commerce research and applications
۵۶۲ electronic communications in probability
۵۶۳ electronic international journal of time use research
۵۶۴ electronic journal of biotechnology
۵۶۵ electronic journal of combinatorics
۵۶۶ electronic journal of differential equations
۵۶۷ electronic journal of e-learning
۵۶۸ electronic journal of foreign language teaching
۵۶۹ electronic journal of information technology in construction
۵۷۰ electronic journal of linear algebra
۵۷۱ electronic journal of probability
۵۷۲ electronic journal of qualitative theory of differential equations
۵۷۳ electronic journal of statistics
۵۷۴ electronic library
۵۷۵ electronic markets
۵۷۶ electronic materials letters
۵۷۷ electronic notes in theoretical computer science
۵۷۸ electronic transactions on numerical analysis
۵۷۹ electronics
۵۸۰ electronics letters
۵۸۱ electrophoresis
۵۸۲ elektronika ir elektrotechnika
۵۸۳ elementary school journal
۵۸۴ elements
۵۸۵ elh – english literary history
۵۸۶ elife
۵۸۷ elt journal
۵۸۸ em: air and waste management association’s magazine for environmental managers
۵۸۹ ema – emergency medicine australasia
۵۹۰ embo journal
۵۹۱ embo molecular medicine
۵۹۲ embo reports
۵۹۳ emergence: complexity and organization
۵۹۴ emergencias
۵۹۵ emergency medicine australasia
۵۹۶ emergency medicine clinics of north america
۵۹۷ emergency medicine journal
۵۹۸ emergency medicine practice
۵۹۹ emergency radiology
۶۰۰ emerging adulthood
۶۰۱ emerging health threats journal
۶۰۲ emerging infectious diseases
۶۰۳ emerging markets finance and trade
۶۰۴ emerging markets review
۶۰۵ emerging microbes and infections
۶۰۶ emerging themes in epidemiology
۶۰۷ emily dickinson journal
۶۰۸ emirates journal of food and agriculture
۶۰۹ emj – engineering management journal
۶۱۰ emotion
۶۱۱ emotion review
۶۱۲ emotion space and society
۶۱۳ emotion, space and society
۶۱۴ emotional and behavioural difficulties
۶۱۵ empirical economics
۶۱۶ empirical software engineering
۶۱۷ empirical studies of the arts
۶۱۸ employee relations
۶۱۹ employee responsibilities and rights journal
۶۲۰ emu
۶۲۱ endangered species research
۶۲۲ endeavour
۶۲۳ endocrine
۶۲۴ endocrine development
۶۲۵ endocrine journal
۶۲۶ endocrine metabolic and immune disorders-drug targets
۶۲۷ endocrine pathology
۶۲۸ endocrine practice
۶۲۹ endocrine reviews
۶۳۰ endocrine-related cancer
۶۳۱ endocrine, metabolic and immune disorders – drug targets
۶۳۲ endocrinology
۶۳۳ endocrinology and metabolism clinics of north america
۶۳۴ endoscopic ultrasound
۶۳۵ endoscopy
۶۳۶ energies
۶۳۷ energy
۶۳۸ energy and buildings
۶۳۹ energy and environment
۶۴۰ energy and environmental science
۶۴۱ energy and environmental sciences
۶۴۲ energy and fuels
۶۴۳ energy conversion and management
۶۴۴ energy economics
۶۴۵ energy efficiency
۶۴۶ energy exploration and exploitation
۶۴۷ energy for sustainable development
۶۴۸ energy journal
۶۴۹ energy policy
۶۵۰ energy research and social science
۶۵۱ energy sources, part a: recovery, utilization and environmental effects
۶۵۲ energy sources, part b: economics, planning and policy
۶۵۳ energy strategy reviews
۶۵۴ energy systems
۶۵۵ energy technology
۶۵۶ energy, sustainability and society
۶۵۷ enfances, familles, generations
۶۵۸ enfermedades infecciosas y microbiologia clinica
۶۵۹ enfermeria intensiva / sociedad espanola de enfermeria intensiva y unidades coronarias
۶۶۰ engenharia agricola
۶۶۱ engineering analysis with boundary elements
۶۶۲ engineering applications of artificial intelligence
۶۶۳ engineering applications of computational fluid mechanics
۶۶۴ engineering computations
۶۶۵ engineering economics
۶۶۶ engineering economist
۶۶۷ engineering failure analysis
۶۶۸ engineering fracture mechanics
۶۶۹ engineering geology
۶۷۰ engineering in agriculture, environment and food
۶۷۱ engineering in life sciences
۶۷۲ engineering journal
۶۷۳ engineering letters
۶۷۴ engineering optimization
۶۷۵ engineering review
۶۷۶ engineering structures
۶۷۷ engineering studies
۶۷۸ engineering with computers
۶۷۹ engineering, construction and architectural management
۶۸۰ english
۶۸۱ english academy review
۶۸۲ english for specific purposes
۶۸۳ english historical review
۶۸۴ english in australia
۶۸۵ english in education
۶۸۶ english language and linguistics
۶۸۷ english language notes
۶۸۸ english language teaching
۶۸۹ english literary renaissance
۶۹۰ english literature in transition, 1880-1920
۶۹۱ english studies
۶۹۲ english studies in africa
۶۹۳ english teaching
۶۹۴ english teaching-practice and critique
۶۹۵ english text construction
۶۹۶ english today
۶۹۷ english world-wide
۶۹۸ enterprise and society
۶۹۹ enterprise information systems
۷۰۰ entomologia experimentalis et applicata
۷۰۱ entomological research
۷۰۲ entomological science
۷۰۳ entrepreneurship and regional development
۷۰۴ entrepreneurship theory and practice
۷۰۵ entrepreneurship: theory and practice
۷۰۶ entropy
۷۰۷ environment
۷۰۸ environment and behavior
۷۰۹ environment and behaviour
۷۱۰ environment and development economics
۷۱۱ environment and history
۷۱۲ environment and planning a
۷۱۳ environment and planning b-planning and design
۷۱۴ environment and planning b: planning and design
۷۱۵ environment and planning c-government and policy
۷۱۶ environment and planning c: government and policy
۷۱۷ environment and planning d-society and space
۷۱۸ environment and planning d: society and space
۷۱۹ environment and urbanization
۷۲۰ environment international
۷۲۱ environment, development and sustainability
۷۲۲ environmental and ecological statistics
۷۲۳ environmental and engineering geoscience
۷۲۴ environmental and experimental botany
۷۲۵ environmental and molecular mutagenesis
۷۲۶ environmental and planning law journal
۷۲۷ environmental and resource economics
۷۲۸ environmental archaeology
۷۲۹ environmental biology of fishes
۷۳۰ environmental chemistry
۷۳۱ environmental chemistry letters
۷۳۲ environmental communication
۷۳۳ environmental communication-a journal of nature and culture
۷۳۴ environmental conservation
۷۳۵ environmental development
۷۳۶ environmental earth sciences
۷۳۷ environmental education research
۷۳۸ environmental engineering science
۷۳۹ environmental entomology
۷۴۰ environmental ethics
۷۴۱ environmental fluid mechanics
۷۴۲ environmental forensics
۷۴۳ environmental geochemistry and health
۷۴۴ environmental geosciences
۷۴۵ environmental hazards
۷۴۶ environmental health
۷۴۷ environmental health and preventive medicine
۷۴۸ environmental health perspectives
۷۴۹ environmental health: a global access science source
۷۵۰ environmental history
۷۵۱ environmental impact assessment review
۷۵۲ environmental innovation and societal transitions
۷۵۳ environmental international
۷۵۴ environmental management
۷۵۵ environmental microbiology
۷۵۶ environmental microbiology reports
۷۵۷ environmental modeling and assessment
۷۵۸ environmental modelling and software
۷۵۹ environmental monitoring and assessment
۷۶۰ environmental nanotechnology, monitoring and management
۷۶۱ environmental policy and governance
۷۶۲ environmental politics
۷۶۳ environmental pollution
۷۶۴ environmental practice
۷۶۵ environmental progress and sustainable energy
۷۶۶ environmental research
۷۶۷ environmental research letters
۷۶۸ environmental reviews
۷۶۹ environmental science and policy
۷۷۰ environmental science and pollution research
۷۷۱ environmental science and technology
۷۷۲ environmental science and technology letters
۷۷۳ environmental science-nano
۷۷۴ environmental science-processes and impacts
۷۷۵ environmental science: nano
۷۷۶ environmental sciences europe
۷۷۷ environmental sciences: processes and impacts
۷۷۸ environmental technology
۷۷۹ environmental toxicology
۷۸۰ environmental toxicology and chemistry
۷۸۱ environmental toxicology and pharmacology
۷۸۲ environmental values
۷۸۳ environmetrics
۷۸۴ enzyme and microbial technology
۷۸۵ eos
۷۸۶ ephemerides theologicae lovanienses
۷۸۷ epidemics
۷۸۸ epidemiologic reviews
۷۸۹ epidemiology
۷۹۰ epidemiology and infection
۷۹۱ epidemiology and psychiatric sciences
۷۹۲ epigenetics
۷۹۳ epigenetics and chromatin
۷۹۴ epigenomics
۷۹۵ epilepsia
۷۹۶ epilepsy and behavior
۷۹۷ epilepsy currents
۷۹۸ epilepsy research
۷۹۹ episodes
۸۰۰ episteme
۸۰۱ epj data science
۸۰۲ epl
۸۰۳ epma journal
۸۰۴ eppo bulletin
۸۰۵ equine veterinary education
۸۰۶ equine veterinary journal
۸۰۷ equine veterinary journal. supplement
۸۰۸ equity and excellence in education
۸۰۹ erdkunde
۸۱۰ ergodic theory and dynamical systems
۸۱۱ ergonomics
۸۱۲ erkenntnis
۸۱۳ erwerbs-obstbau
۸۱۴ esa bulletin-european space agency
۸۱۵ esaim – control, optimisation and calculus of variations
۸۱۶ esaim – probability and statistics
۸۱۷ esaim-control optimisation and calculus of variations
۸۱۸ esaim-mathematical modelling and numerical analysis-modelisation mathematique et analyse numerique
۸۱۹ esaim-probability and statistics
۸۲۰ esprit
۸۲۱ esprit createur
۸۲۲ esq – journal of the american renaissance
۸۲۳ essays and studies
۸۲۴ essays in biochemistry
۸۲۵ estonian journal of archaeology
۸۲۶ estonian journal of earth sciences
۸۲۷ estuaries and coasts
۸۲۸ estuarine coastal and shelf science
۸۲۹ estuarine, coastal and shelf science
۸۳۰ estudios atacamenos
۸۳۱ estudios constitucionales
۸۳۲ estudios de cultura maya
۸۳۳ estudios de fonetica experimental
۸۳۴ estudios filologicos
۸۳۵ estudios sobre el mensaje periodistico
۸۳۶ estudos avancados
۸۳۷ ethical perspectives
۸۳۸ ethical theory and moral practice
۸۳۹ ethics
۸۴۰ ethics and behavior
۸۴۱ ethics and education
۸۴۲ ethics and information technology
۸۴۳ ethics and international affairs
۸۴۴ ethics and the environment
۸۴۵ ethics in science and environmental politics
۸۴۶ ethics, policy and environmnet
۸۴۷ ethik in der medizin
۸۴۸ ethiopian journal of health sciences
۸۴۹ ethnic and racial studies
۸۵۰ ethnicities
۸۵۱ ethnicity and disease
۸۵۲ ethnicity and health
۸۵۳ ethnoarchaeology
۸۵۴ ethnobiology letters
۸۵۵ ethnography
۸۵۶ ethnography and education
۸۵۷ ethnohistory
۸۵۸ ethnologie francaise
۸۵۹ ethnomusicology
۸۶۰ ethnopolitics
۸۶۱ ethnos
۸۶۲ ethology
۸۶۳ ethology ecology and evolution
۸۶۴ ethos
۸۶۵ etikk i praksis
۸۶۶ etnografia e ricerca qualitativa
۸۶۷ etrandd-educational technology research and development
۸۶۸ etri journal
۸۶۹ etudes rurales
۸۷۰ eukaryotic cell
۸۷۱ euphrosyne
۸۷۲ euphytica
۸۷۳ eurasia journal of mathematics science and technology education
۸۷۴ eurasia journal of mathematics, science and technology education
۸۷۵ eurasian geography and economics
۸۷۶ eurasian journal of biosciences
۸۷۷ eurasian mining
۸۷۸ eurasian soil science
۸۷۹ eurasip journal on advances in signal processing
۸۸۰ eurasip journal on audio speech and music processing
۸۸۱ eurasip journal on bioinformatics and systems biology
۸۸۲ eurasip journal on image and video processing
۸۸۳ eurasip journal on wireless communications and networking
۸۸۴ eurochoices
۸۸۵ eurointervention
۸۸۶ europace
۸۸۷ europe-asia studies
۸۸۸ european accounting review
۸۸۹ european addiction research
۸۹۰ european annals of otorhinolaryngology-head and neck diseases
۸۹۱ european annals of otorhinolaryngology, head and neck diseases
۸۹۲ european archives of oto-rhino-laryngology
۸۹۳ european archives of paediatric dentistry
۸۹۴ european archives of psychiatry and clinical neuroscience
۸۹۵ european biophysics journal
۸۹۶ european business review
۸۹۷ european cells and materials
۸۹۸ european child and adolescent psychiatry
۸۹۹ european constitutional law review
۹۰۰ european cytokine network
۹۰۱ european early childhood education research journal
۹۰۲ european eating disorders review
۹۰۳ european economic review
۹۰۴ european educational research journal
۹۰۵ european financial management
۹۰۶ european food research and technology
۹۰۷ european heart journal
۹۰۸ european heart journal cardiovascular imaging
۹۰۹ european heart journal-cardiovascular imaging
۹۱۰ european heart journal: acute cardiovascular care
۹۱۱ european history quarterly
۹۱۲ european integration – online papers
۹۱۳ european journal for philosophy of science
۹۱۴ european journal of ageing
۹۱۵ european journal of agronomy
۹۱۶ european journal of anaesthesiology
۹۱۷ european journal of applied mathematics
۹۱۸ european journal of applied physiology
۹۱۹ european journal of archaeology
۹۲۰ european journal of cancer
۹۲۱ european journal of cancer care
۹۲۲ european journal of cancer prevention
۹۲۳ european journal of cardio-thoracic surgery
۹۲۴ european journal of cardiovascular nursing
۹۲۵ european journal of cell biology
۹۲۶ european journal of clinical investigation
۹۲۷ european journal of clinical microbiology and infectious diseases
۹۲۸ european journal of clinical nutrition
۹۲۹ european journal of clinical pharmacology
۹۳۰ european journal of combinatorics
۹۳۱ european journal of communication
۹۳۲ european journal of contraception and reproductive health care
۹۳۳ european journal of control
۹۳۴ european journal of criminology
۹۳۵ european journal of cultural studies
۹۳۶ european journal of dental education
۹۳۷ european journal of dentistry
۹۳۸ european journal of dermatology
۹۳۹ european journal of development research
۹۴۰ european journal of developmental psychology
۹۴۱ european journal of drug metabolism and pharmacokinetics
۹۴۲ european journal of east asian studies
۹۴۳ european journal of education
۹۴۴ european journal of emergency medicine
۹۴۵ european journal of endocrinology
۹۴۶ european journal of engineering education
۹۴۷ european journal of entomology
۹۴۸ european journal of environmental and civil engineering
۹۴۹ european journal of epidemiology
۹۵۰ european journal of finance
۹۵۱ european journal of forest research
۹۵۲ european journal of gastroenterology and hepatology
۹۵۳ european journal of general practice
۹۵۴ european journal of haematology
۹۵۵ european journal of health economics
۹۵۶ european journal of health law
۹۵۷ european journal of heart failure
۹۵۸ european journal of histochemistry
۹۵۹ european journal of horticultural science
۹۶۰ european journal of housing policy
۹۶۱ european journal of human genetics
۹۶۲ european journal of immunology
۹۶۳ european journal of industrial engineering
۹۶۴ european journal of industrial relations
۹۶۵ european journal of information systems
۹۶۶ european journal of innovation management
۹۶۷ european journal of inorganic chemistry
۹۶۸ european journal of integrative medicine
۹۶۹ european journal of internal medicine
۹۷۰ european journal of international law
۹۷۱ european journal of international management
۹۷۲ european journal of international relations
۹۷۳ european journal of law and economics
۹۷۴ european journal of lipid science and technology
۹۷۵ european journal of marketing
۹۷۶ european journal of mass spectrometry
۹۷۷ european journal of mechanics a-solids
۹۷۸ european journal of mechanics b-fluids
۹۷۹ european journal of mechanics, a/solids
۹۸۰ european journal of mechanics, b/fluids
۹۸۱ european journal of medical genetics
۹۸۲ european journal of medical research
۹۸۳ european journal of medicinal chemistry
۹۸۴ european journal of migration and law
۹۸۵ european journal of mineralogy
۹۸۶ european journal of nanomedicine
۹۸۷ european journal of neurology
۹۸۸ european journal of neuroscience
۹۸۹ european journal of nuclear medicine and molecular imaging
۹۹۰ european journal of nutrition
۹۹۱ european journal of obstetrics and gynecology and reproductive biology
۹۹۲ european journal of obstetrics, gynecology and reproductive biology
۹۹۳ european journal of oncology nursing
۹۹۴ european journal of operational research
۹۹۵ european journal of ophthalmology
۹۹۶ european journal of oral implantology
۹۹۷ european journal of oral sciences
۹۹۸ european journal of organic chemistry
۹۹۹ european journal of orthodontics
۱۰۰۰ european journal of orthopaedic surgery and traumatology
۱۰۰۱ european journal of paediatric dentistry
۱۰۰۲ european journal of paediatric neurology
۱۰۰۳ european journal of pain
۱۰۰۴ european journal of palliative care
۱۰۰۵ european journal of pediatric surgery
۱۰۰۶ european journal of pediatrics
۱۰۰۷ european journal of personality
۱۰۰۸ european journal of pharmaceutical sciences
۱۰۰۹ european journal of pharmaceutics and biopharmaceutics
۱۰۱۰ european journal of pharmacology
۱۰۱۱ european journal of philosophy
۱۰۱۲ european journal of phycology
۱۰۱۳ european journal of physical and rehabilitation medicine
۱۰۱۴ european journal of physics
۱۰۱۵ european journal of plant pathology
۱۰۱۶ european journal of political economy
۱۰۱۷ european journal of political research
۱۰۱۸ european journal of political theory
۱۰۱۹ european journal of population
۱۰۲۰ european journal of preventive cardiology
۱۰۲۱ european journal of protistology
۱۰۲۲ european journal of psychological assessment
۱۰۲۳ european journal of psychology applied to legal context
۱۰۲۴ european journal of psychology of education
۱۰۲۵ european journal of psychotraumatology
۱۰۲۶ european journal of public health
۱۰۲۷ european journal of radiology
۱۰۲۸ european journal of remote sensing
۱۰۲۹ european journal of scandinavian studies
۱۰۳۰ european journal of science and theology
۱۰۳۱ european journal of social psychology
۱۰۳۲ european journal of social theory
۱۰۳۳ european journal of social work
۱۰۳۴ european journal of soil biology
۱۰۳۵ european journal of soil science
۱۰۳۶ european journal of spatial development
۱۰۳۷ european journal of special needs education
۱۰۳۸ european journal of sport science
۱۰۳۹ european journal of surgical oncology
۱۰۴۰ european journal of taxonomy
۱۰۴۱ european journal of teacher education
۱۰۴۲ european journal of the history of economic thought
۱۰۴۳ european journal of training and development
۱۰۴۴ european journal of transport and infrastructure research
۱۰۴۵ european journal of vascular and endovascular surgery
۱۰۴۶ european journal of wildlife research
۱۰۴۷ european journal of women’s studies
۱۰۴۸ european journal of womens studies
۱۰۴۹ european journal of wood and wood products
۱۰۵۰ european journal of wood and wood products/holz als roh – und werkstoff
۱۰۵۱ european journal of work and organizational psychology
۱۰۵۲ european journal on criminal policy and research
۱۰۵۳ european law journal
۱۰۵۴ european law review
۱۰۵۵ european legacy
۱۰۵۶ european management journal
۱۰۵۷ european management review
۱۰۵۸ european medieval drama
۱۰۵۹ european neurology
۱۰۶۰ european neuropsychopharmacology
۱۰۶۱ european physical education review
۱۰۶۲ european physical journal a
۱۰۶۳ european physical journal b
۱۰۶۴ european physical journal c
۱۰۶۵ european physical journal d
۱۰۶۶ european physical journal e
۱۰۶۷ european physical journal h
۱۰۶۸ european physical journal plus
۱۰۶۹ european physical journal-special topics
۱۰۷۰ european physical journal: special topics
۱۰۷۱ european planning studies
۱۰۷۲ european political science
۱۰۷۳ european political science review
۱۰۷۴ european politics and society
۱۰۷۵ european polymer journal
۱۰۷۶ european psychiatry
۱۰۷۷ european psychologist
۱۰۷۸ european radiology
۱۰۷۹ european respiratory journal
۱۰۸۰ european respiratory review
۱۰۸۱ european review for medical and pharmacological sciences
۱۰۸۲ european review of agricultural economics
۱۰۸۳ european review of economic history
۱۰۸۴ european review of history/revue europeenne d’histoire
۱۰۸۵ european review of social psychology
۱۰۸۶ european reviews of aging and physical activity
۱۰۸۷ european romantic review
۱۰۸۸ european societies
۱۰۸۹ european sociological review
۱۰۹۰ european spine journal
۱۰۹۱ european sport management quarterly
۱۰۹۲ european surgical research
۱۰۹۳ european transactions on telecommunications
۱۰۹۴ european transport research review
۱۰۹۵ european union politics
۱۰۹۶ european urban and regional studies
۱۰۹۷ european urology
۱۰۹۸ european urology supplements
۱۰۹۹ europhysics letters
۱۱۰۰ eurosurveillance
۱۱۰۱ evaluation
۱۱۰۲ evaluation and program planning
۱۱۰۳ evaluation and the health professions
۱۱۰۴ evaluation review
۱۱۰۵ event management
۱۱۰۶ evidence and policy
۱۱۰۷ evidence based library and information practice
۱۱۰۸ evidence report/technology assessment
۱۱۰۹ evidence-based child health
۱۱۱۰ evidence-based communication assessment and intervention
۱۱۱۱ evidence-based complementary and alternative medicine
۱۱۱۲ evidence-based medicine
۱۱۱۳ evodevo
۱۱۱۴ evolution
۱۱۱۵ evolution and development
۱۱۱۶ evolution and human behavior
۱۱۱۷ evolution equations and control theory
۱۱۱۸ evolution; international journal of organic evolution
۱۱۱۹ evolutionary anthropology
۱۱۲۰ evolutionary applications
۱۱۲۱ evolutionary bioinformatics
۱۱۲۲ evolutionary biology
۱۱۲۳ evolutionary computation
۱۱۲۴ evolutionary ecology
۱۱۲۵ evolutionary ecology research
۱۱۲۶ evolutionary intelligence
۱۱۲۷ evolutionary psychology
۱۱۲۸ evolving systems
۱۱۲۹ exceptional children
۱۱۳۰ exceptionality
۱۱۳۱ exchange
۱۱۳۲ excli journal
۱۱۳۳ exemplaria
۱۱۳۴ exercise and sport sciences reviews
۱۱۳۵ exercise immunology review
۱۱۳۶ experimental aging research
۱۱۳۷ experimental agriculture
۱۱۳۸ experimental and applied acarology
۱۱۳۹ experimental and clinical endocrinology and diabetes
۱۱۴۰ experimental and clinical psychopharmacology
۱۱۴۱ experimental and molecular medicine
۱۱۴۲ experimental and molecular pathology
۱۱۴۳ experimental and therapeutic medicine
۱۱۴۴ experimental and toxicologic pathology
۱۱۴۵ experimental animals
۱۱۴۶ experimental astronomy
۱۱۴۷ experimental biology and medicine
۱۱۴۸ experimental brain research
۱۱۴۹ experimental cell research
۱۱۵۰ experimental dermatology
۱۱۵۱ experimental diabetes research
۱۱۵۲ experimental economics
۱۱۵۳ experimental eye research
۱۱۵۴ experimental gerontology
۱۱۵۵ experimental heat transfer
۱۱۵۶ experimental hematology
۱۱۵۷ experimental lung research
۱۱۵۸ experimental mathematics
۱۱۵۹ experimental mechanics
۱۱۶۰ experimental neurology
۱۱۶۱ experimental parasitology
۱۱۶۲ experimental physiology
۱۱۶۳ experimental psychology
۱۱۶۴ experimental techniques
۱۱۶۵ experimental thermal and fluid science
۱۱۶۶ experiments in fluids
۱۱۶۷ expert opinion on biological therapy
۱۱۶۸ expert opinion on drug delivery
۱۱۶۹ expert opinion on drug discovery
۱۱۷۰ expert opinion on drug metabolism and toxicology
۱۱۷۱ expert opinion on drug safety
۱۱۷۲ expert opinion on emerging drugs
۱۱۷۳ expert opinion on investigational drugs
۱۱۷۴ expert opinion on medical diagnostics
۱۱۷۵ expert opinion on pharmacotherapy
۱۱۷۶ expert opinion on therapeutic patents
۱۱۷۷ expert opinion on therapeutic targets
۱۱۷۸ expert review of anti-infective therapy
۱۱۷۹ expert review of anticancer therapy
۱۱۸۰ expert review of cardiovascular therapy
۱۱۸۱ expert review of clinical immunology
۱۱۸۲ expert review of clinical pharmacology
۱۱۸۳ expert review of gastroenterology and hepatology
۱۱۸۴ expert review of hematology
۱۱۸۵ expert review of medical devices
۱۱۸۶ expert review of molecular diagnostics
۱۱۸۷ expert review of neurotherapeutics
۱۱۸۸ expert review of pharmacoeconomics and outcomes research
۱۱۸۹ expert review of proteomics
۱۱۹۰ expert review of respiratory medicine
۱۱۹۱ expert review of vaccines
۱۱۹۲ expert reviews in molecular medicine
۱۱۹۳ expert systems
۱۱۹۴ expert systems with applications
۱۱۹۵ exploration geophysics
۱۱۹۶ explorations in economic history
۱۱۹۷ explore: the journal of science and healing
۱۱۹۸ expositiones mathematicae
۱۱۹۹ expository times
۱۲۰۰ express polymer letters
۱۲۰۱ exs
۱۲۰۲ extractive industries and society
۱۲۰۳ extreme mechanics letters
۱۲۰۴ extreme physiology and medicine
۱۲۰۵ extremes
۱۲۰۶ extremophiles
۱۲۰۷ extremophiles : life under extreme conditions
۱۲۰۸ eye
۱۲۰۹ eye and contact lens-science and clinical practice
۱۲۱۰ eye contact lens
۱۲۱۱ f1000 biology reports
۱۲۱۲ f1000 medicine reports
۱۲۱۳ f1000 prime reports
۱۲۱۴ f1000 research
۱۲۱۵ fabula
۱۲۱۶ facies
۱۲۱۷ facilities
۱۲۱۸ faith and philosophy
۱۲۱۹ familial cancer
۱۲۲۰ families in society
۱۲۲۱ families in society-the journal of contemporary social services
۱۲۲۲ families systems and health
۱۲۲۳ families, systems and health
۱۲۲۴ family and community health
۱۲۲۵ family and consumer sciences research journal
۱۲۲۶ family business review
۱۲۲۷ family matters
۱۲۲۸ family medicine
۱۲۲۹ family practice
۱۲۳۰ family process
۱۲۳۱ family relations
۱۲۳۲ family science
۱۲۳۳ fao food and nutrition paper
۱۲۳۴ far east journal of electronics and communications
۱۲۳۵ faraday discussions
۱۲۳۶ farmacia
۱۲۳۷ farmatsija
۱۲۳۸ faseb journal
۱۲۳۹ fashion theory – journal of dress body and culture
۱۲۴۰ fathering
۱۲۴۱ fatigue and fracture of engineering materials and structures
۱۲۴۲ febs journal
۱۲۴۳ febs letters
۱۲۴۴ febs open bio
۱۲۴۵ feddes repertorium
۱۲۴۶ federal probation
۱۲۴۷ federal register
۱۲۴۸ federal reserve bank of st louis review
۱۲۴۹ federal reserve bank of st. louis review
۱۲۵۰ female pelvic medicine and reconstructive surgery
۱۲۵۱ feminism and psychology
۱۲۵۲ feminist criminology
۱۲۵۳ feminist economics
۱۲۵۴ feminist legal studies
۱۲۵۵ feminist media studies
۱۲۵۶ feminist review
۱۲۵۷ feminist studies
۱۲۵۸ feminist theology
۱۲۵۹ feminist theory
۱۲۶۰ fems micriobiology ecology
۱۲۶۱ fems microbiology ecology
۱۲۶۲ fems microbiology letters
۱۲۶۳ fems microbiology reviews
۱۲۶۴ fems yeast research
۱۲۶۵ fertility and sterility
۱۲۶۶ fetal diagnosis and therapy
۱۲۶۷ fibers and polymers
۱۲۶۸ fibres and textiles in eastern europe
۱۲۶۹ fibrogenesis and tissue repair
۱۲۷۰ field crops research
۱۲۷۱ field methods
۱۲۷۲ film criticism
۱۲۷۳ film history: an international journal
۱۲۷۴ film quarterly
۱۲۷۵ filomat
۱۲۷۶ filosoficky casopis
۱۲۷۷ filosofija sociologija
۱۲۷۸ filosofija-sociologija
۱۲۷۹ filozofia
۱۲۸۰ finance and stochastics
۱۲۸۱ finance research letters
۱۲۸۲ financial analysts journal
۱۲۸۳ financial history review
۱۲۸۴ financial management
۱۲۸۵ financial markets, institutions and instruments
۱۲۸۶ financial review
۱۲۸۷ finite elements in analysis and design
۱۲۸۸ finite fields and their applications
۱۲۸۹ fire and materials
۱۲۹۰ fire ecology
۱۲۹۱ fire safety journal
۱۲۹۲ fire technology
۱۲۹۳ first language
۱۲۹۴ first monday
۱۲۹۵ first world war studies
۱۲۹۶ fiscal studies
۱۲۹۷ fish and fisheries
۱۲۹۸ fish and shellfish immunology
۱۲۹۹ fish pathology
۱۳۰۰ fish physiology and biochemistry
۱۳۰۱ fisheries
۱۳۰۲ fisheries management and ecology
۱۳۰۳ fisheries oceanography
۱۳۰۴ fisheries research
۱۳۰۵ fishery bulletin
۱۳۰۶ fitoterapia
۱۳۰۷ fixed point theory
۱۳۰۸ fixed point theory and applications
۱۳۰۹ flavour and fragrance journal
۱۳۱۰ flexible services and manufacturing journal
۱۳۱۱ flora
۱۳۱۲ floresta e ambiente
۱۳۱۳ florida entomologist
۱۳۱۴ flow measurement and instrumentation
۱۳۱۵ flow turbulence and combustion
۱۳۱۶ flow, turbulence and combustion
۱۳۱۷ fluctuation and noise letters
۱۳۱۸ fluid dynamics research
۱۳۱۹ fluid phase equilibria
۱۳۲۰ fluids and barriers of the cns
۱۳۲۱ fluminensia
۱۳۲۲ fluoride – quarterly reports
۱۳۲۳ fly
۱۳۲۴ focaal
۱۳۲۵ focus on autism and other developmental disabilities
۱۳۲۶ focus on exceptional children
۱۳۲۷ folia biologica
۱۳۲۸ folia geobotanica
۱۳۲۹ folia linguistica
۱۳۳۰ folia neuropathologica
۱۳۳۱ folia parasitologica
۱۳۳۲ folia phoniatrica et logopaedica
۱۳۳۳ folia primatologica
۱۳۳۴ folklore
۱۳۳۵ folklore (estonia)
۱۳۳۶ fontes artis musicae
۱۳۳۷ food additives and contaminants – part a chemistry, analysis, control, exposure and risk assessment
۱۳۳۸ food additives and contaminants part a-chemistry analysis control exposure and risk assessment
۱۳۳۹ food additives and contaminants part b-surveillance
۱۳۴۰ food additives and contaminants: part b surveillance
۱۳۴۱ food analytical methods
۱۳۴۲ food and agricultural immunology
۱۳۴۳ food and bioprocess technology
۱۳۴۴ food and bioproducts processing
۱۳۴۵ food and bioproducts processing: transactions of the institution of of chemical engineers, part c
۱۳۴۶ food and chemical toxicology
۱۳۴۷ food and drug law journal
۱۳۴۸ food and environmental virology
۱۳۴۹ food and foodways
۱۳۵۰ food and function
۱۳۵۱ food and nutrition bulletin
۱۳۵۲ food and nutrition research
۱۳۵۳ food biophysics
۱۳۵۴ food bioscience
۱۳۵۵ food biotechnology
۱۳۵۶ food chemistry
۱۳۵۷ food control
۱۳۵۸ food culture and society
۱۳۵۹ food digestion
۱۳۶۰ food engineering reviews
۱۳۶۱ food hydrocolloids
۱۳۶۲ food microbiology
۱۳۶۳ food packaging and shelf life
۱۳۶۴ food policy
۱۳۶۵ food quality and preference
۱۳۶۶ food research international
۱۳۶۷ food reviews international
۱۳۶۸ food science and technology
۱۳۶۹ food science and technology international
۱۳۷۰ food science and technology research
۱۳۷۱ food security
۱۳۷۲ food structure
۱۳۷۳ food technology and biotechnology
۱۳۷۴ food webs
۱۳۷۵ food, culture and society
۱۳۷۶ foodborne pathogens and disease
۱۳۷۷ foot
۱۳۷۸ foot and ankle clinics
۱۳۷۹ foot and ankle international
۱۳۸۰ foot and ankle specialist
۱۳۸۱ foot and ankle surgery
۱۳۸۲ footprint
۱۳۸۳ for the learning of mathematics
۱۳۸۴ forbes
۱۳۸۵ fordham law review
۱۳۸۶ foreign affairs
۱۳۸۷ foreign language annals
۱۳۸۸ foreign literature studies
۱۳۸۹ foreign policy analysis
۱۳۹۰ forensic science international
۱۳۹۱ forensic science international-genetics
۱۳۹۲ forensic science international: genetics
۱۳۹۳ forensic science medicine and pathology
۱۳۹۴ forensic science review
۱۳۹۵ forensic science, medicine, and pathology
۱۳۹۶ forensic toxicology
۱۳۹۷ forensische psychiatrie, psychologie, kriminologie
۱۳۹۸ foresight
۱۳۹۹ foresight russia
۱۴۰۰ forest ecology and management
۱۴۰۱ forest pathology
۱۴۰۲ forest policy and economics
۱۴۰۳ forest products journal
۱۴۰۴ forest science
۱۴۰۵ forest systems
۱۴۰۶ forestry
۱۴۰۷ forestry chronicle
۱۴۰۸ forestry journal
۱۴۰۹ forests
۱۴۱۰ forests trees and livelihoods
۱۴۱۱ formal aspects of computing
۱۴۱۲ formal methods in system design
۱۴۱۳ forschende komplementarmedizin (2006)
۱۴۱۴ fortschritte der physik
۱۴۱۵ fortschritte der physik-progress of physics
۱۴۱۶ forum for development studies
۱۴۱۷ forum for health economics and policy
۱۴۱۸ forum for modern language studies
۱۴۱۹ forum mathematicum
۱۴۲۰ forum: a journal of applied research in contemporary politics
۱۴۲۱ fossil record
۱۴۲۲ fottea
۱۴۲۳ foucault studies
۱۴۲۴ foundations and trends in accounting
۱۴۲۵ foundations and trends in communications and information theory
۱۴۲۶ foundations and trends in computer graphics and vision
۱۴۲۷ foundations and trends in databases
۱۴۲۸ foundations and trends in econometrics
۱۴۲۹ foundations and trends in entrepreneurship
۱۴۳۰ foundations and trends in information retrieval
۱۴۳۱ foundations and trends in machine learning
۱۴۳۲ foundations and trends in networking
۱۴۳۳ foundations and trends in signal processing
۱۴۳۴ foundations and trends in technology, information and operations management
۱۴۳۵ foundations and trends in theoretical computer science
۱۴۳۶ foundations of chemistry
۱۴۳۷ foundations of computational mathematics
۱۴۳۸ foundations of physics
۱۴۳۹ foundations of science
۱۴۴۰ fractals
۱۴۴۱ fractals-complex geometry patterns and scaling in nature and society
۱۴۴۲ fractional calculus and applied analysis
۱۴۴۳ free radical biology and medicine
۱۴۴۴ free radical research
۱۴۴۵ french cultural studies
۱۴۴۶ french historical studies
۱۴۴۷ french history
۱۴۴۸ french politics
۱۴۴۹ french studies
۱۴۵۰ freshwater biology
۱۴۵۱ freshwater science
۱۴۵۲ frontiers in aging neuroscience
۱۴۵۳ frontiers in behavioral neuroscience
۱۴۵۴ frontiers in bioscience
۱۴۵۵ frontiers in bioscience – elite
۱۴۵۶ frontiers in bioscience – scholar
۱۴۵۷ frontiers in bioscience-landmark
۱۴۵۸ frontiers in cellular and infection microbiology
۱۴۵۹ frontiers in cellular neuroscience
۱۴۶۰ frontiers in computational neuroscience
۱۴۶۱ frontiers in ecology and the environment
۱۴۶۲ frontiers in endocrinology
۱۴۶۳ frontiers in evolutionary neuroscience
۱۴۶۴ frontiers in genetics
۱۴۶۵ frontiers in heat and mass transfer
۱۴۶۶ frontiers in human neuroscience
۱۴۶۷ frontiers in immunology
۱۴۶۸ frontiers in integrative neuroscience
۱۴۶۹ frontiers in life science
۱۴۷۰ frontiers in microbiology
۱۴۷۱ frontiers in molecular neuroscience
۱۴۷۲ frontiers in neural circuits
۱۴۷۳ frontiers in neuroanatomy
۱۴۷۴ frontiers in neuroendocrinology
۱۴۷۵ frontiers in neuroenergetics
۱۴۷۶ frontiers in neuroengineering
۱۴۷۷ frontiers in neuroinformatics
۱۴۷۸ frontiers in neurology
۱۴۷۹ frontiers in neurorobotics
۱۴۸۰ frontiers in neuroscience
۱۴۸۱ frontiers in oncology
۱۴۸۲ frontiers in pharmacology
۱۴۸۳ frontiers in physiology
۱۴۸۴ frontiers in plant science
۱۴۸۵ frontiers in psychiatry
۱۴۸۶ frontiers in psychology
۱۴۸۷ frontiers in synaptic neuroscience
۱۴۸۸ frontiers in systems neuroscience
۱۴۸۹ frontiers in zoology
۱۴۹۰ frontiers of biology in china
۱۴۹۱ frontiers of chemical science and engineering
۱۴۹۲ frontiers of computer science
۱۴۹۳ frontiers of earth science in china
۱۴۹۴ frontiers of environmental science and engineering
۱۴۹۵ frontiers of health services management
۱۴۹۶ frontiers of hormone research
۱۴۹۷ frontiers of materials science
۱۴۹۸ frontiers of medicine
۱۴۹۹ frontiers of optoelectronics
۱۵۰۰ frontiers of oral biology
۱۵۰۱ frontiers of philosophy in china
۱۵۰۲ frontiers of physics
۱۵۰۳ frontiers of structural and civil engineering
۱۵۰۴ fruits
۱۵۰۵ fuel
۱۵۰۶ fuel cells
۱۵۰۷ fuel processing technology
۱۵۰۸ fukushima journal of medical sciences
۱۵۰۹ functional analysis and its applications
۱۵۱۰ functional and integrative genomics
۱۵۱۱ functional ecology
۱۵۱۲ functional materials letters
۱۵۱۳ functional neurology
۱۵۱۴ functional plant biology
۱۵۱۵ functions of language
۱۵۱۶ fundamenta informaticae
۱۵۱۷ fundamenta mathematicae
۱۵۱۸ fundamental and applied limnology
۱۵۱۹ fundamental and clinical pharmacology
۱۵۲۰ fungal biology
۱۵۲۱ fungal biology reviews
۱۵۲۲ fungal diversity
۱۵۲۳ fungal ecology
۱۵۲۴ fungal genetics and biology
۱۵۲۵ funkcialaj ekvacioj
۱۵۲۶ funkcialaj ekvacioj-serio internacia
۱۵۲۷ fusion engineering and design
۱۵۲۸ fusion science and technology
۱۵۲۹ future cardiology
۱۵۳۰ future generation computer systems
۱۵۳۱ future generation computer systems-the international journal of escience
۱۵۳۲ future medicinal chemistry
۱۵۳۳ future microbiology
۱۵۳۴ future of children
۱۵۳۵ future oncology
۱۵۳۶ futures
۱۵۳۷ fuzzy optimization and decision making
۱۵۳۸ fuzzy sets and systems
۱۵۳۹ g3 (bethesda, md.)
۱۵۴۰ g3-genes genomes genetics
۱۵۴۱ gaceta sanitaria
۱۵۴۲ gaia
۱۵۴۳ gaia-ecological perspectives for science and society
۱۵۴۴ gait and posture
۱۵۴۵ games and culture
۱۵۴۶ games and economic behavior
۱۵۴۷ games for health journal
۱۵۴۸ gamm mitteilungen
۱۵۴۹ gaodianya jishu/high voltage engineering
۱۵۵۰ gastric cancer
۱۵۵۱ gastroenterology
۱۵۵۲ gastroenterology and hepatology
۱۵۵۳ gastroenterology clinics of north america
۱۵۵۴ gastroenterology research and practice
۱۵۵۵ gastrointestinal cancer research
۱۵۵۶ gastrointestinal endoscopy
۱۵۵۷ gastrointestinal endoscopy clinics of north america
۱۵۵۸ gastrointestinal nursing
۱۵۵۹ gcb bioenergy
۱۵۶۰ geburtshilfe und frauenheilkunde
۱۵۶۱ gema online journal of language studies
۱۵۶۲ gender and development
۱۵۶۳ gender and education
۱۵۶۴ gender and history
۱۵۶۵ gender and language
۱۵۶۶ gender and society
۱۵۶۷ gender in management
۱۵۶۸ gender medicine
۱۵۶۹ gender place and culture
۱۵۷۰ gender work and organization
۱۵۷۱ gender, place, and culture
۱۵۷۲ gender, work and organization
۱۵۷۳ gene
۱۵۷۴ gene expression
۱۵۷۵ gene regulation and systems biology
۱۵۷۶ gene therapy
۱۵۷۷ general and comparative endocrinology
۱۵۷۸ general hospital psychiatry
۱۵۷۹ general relativity and gravitation
۱۵۸۰ general thoracic and cardiovascular surgery
۱۵۸۱ genes
۱۵۸۲ genes and cancer
۱۵۸۳ genes and development
۱۵۸۴ genes and immunity
۱۵۸۵ genes and nutrition
۱۵۸۶ genes brain and behavior
۱۵۸۷ genes chromosomes and cancer
۱۵۸۸ genes to cells
۱۵۸۹ genes, brain and behavior
۱۵۹۰ geneses
۱۵۹۱ genesis
۱۵۹۲ genetic epidemiology
۱۵۹۳ genetic programming and evolvable machines
۱۵۹۴ genetic resources and crop evolution
۱۵۹۵ genetic vaccines and therapy
۱۵۹۶ genetica
۱۵۹۷ genetics
۱۵۹۸ genetics and epigenetics
۱۵۹۹ genetics in medicine
۱۶۰۰ genetics selection evolution
۱۶۰۱ genetics, selection, evolution
۱۶۰۲ geneva papers on risk and insurance: issues and practice
۱۶۰۳ geneva risk and insurance review
۱۶۰۴ genome / national research council canada = genome / conseil national de recherches canada
۱۶۰۵ genome biology
۱۶۰۶ genome biology and evolution
۱۶۰۷ genome dynamics
۱۶۰۸ genome integrity
۱۶۰۹ genome medicine
۱۶۱۰ genome research
۱۶۱۱ genomics
۱۶۱۲ genomics proteomics bioinformatics
۱۶۱۳ genre
۱۶۱۴ geo journal
۱۶۱۵ geo-marine letters
۱۶۱۶ geoarabia
۱۶۱۷ geoarchaeology – an international journal
۱۶۱۸ geoarchaeology-an international journal
۱۶۱۹ geobiology
۱۶۲۰ geobios
۱۶۲۱ geocarto imnternational
۱۶۲۲ geocarto international
۱۶۲۳ geochemical journal
۱۶۲۴ geochemical perspectives
۱۶۲۵ geochemical transactions
۱۶۲۶ geochemistry geophysics geosystems
۱۶۲۷ geochemistry-exploration environment analysis
۱۶۲۸ geochemistry, geophysics, geosystems
۱۶۲۹ geochemistry: exploration, environment, analysis
۱۶۳۰ geochimica et cosmochimica acta
۱۶۳۱ geochronometria
۱۶۳۲ geociencias
۱۶۳۳ geoderma
۱۶۳۴ geodinamica acta
۱۶۳۵ geodiversitas
۱۶۳۶ geofisica international
۱۶۳۷ geofizika
۱۶۳۸ geofluids
۱۶۳۹ geoforum
۱۶۴۰ geografia fisica e dinamicca quaternaria
۱۶۴۱ geografisk tidsskrift
۱۶۴۲ geografisk tidsskrift-danish journal of geography
۱۶۴۳ geografiska annaler series a-physical geography
۱۶۴۴ geografiska annaler, series a: physical geography
۱۶۴۵ geografiska annaler, series b: human geography
۱۶۴۶ geographia technica
۱۶۴۷ geographical analysis
۱۶۴۸ geographical journal
۱۶۴۹ geographical research
۱۶۵۰ geographical review
۱۶۵۱ geography
۱۶۵۲ geography compass
۱۶۵۳ geoheritage
۱۶۵۴ geoinformatica
۱۶۵۵ geologia sudetica
۱۶۵۶ geologica acta
۱۶۵۷ geologica belgica
۱۶۵۸ geologica carpathica
۱۶۵۹ geological bulletin of china
۱۶۶۰ geological journal
۱۶۶۱ geological magazine
۱۶۶۲ geological quarterly
۱۶۶۳ geological society of america bulletin
۱۶۶۴ geological society special publication
۱۶۶۵ geological survey of denmark and greenland bulletin
۱۶۶۶ geologie en mijnbouw/netherlands journal of geosciences
۱۶۶۷ geologos
۱۶۶۸ geology
۱۶۶۹ geomatics natural hazards and risk
۱۶۷۰ geomatics, natural hazards and risk
۱۶۷۱ geomechanics and engineering
۱۶۷۲ geomechanics and geoengineering
۱۶۷۳ geometriae dedicata
۱۶۷۴ geometric and functional analysis
۱۶۷۵ geometry and topology
۱۶۷۶ geomicrobiology journal
۱۶۷۷ geomorphologie. relief, processus, environnement
۱۶۷۸ geomorphology
۱۶۷۹ geophysical and astrophysical fluid dynamics
۱۶۸۰ geophysical journal international
۱۶۸۱ geophysical prospecting
۱۶۸۲ geophysical research letteres
۱۶۸۳ geophysical research letters
۱۶۸۴ geophysics
۱۶۸۵ geopolitics
۱۶۸۶ georesj
۱۶۸۷ george washington law review
۱۶۸۸ georgetown law journal
۱۶۸۹ georisk
۱۶۹۰ geoscience canada
۱۶۹۱ geoscience data journal
۱۶۹۲ geoscience frontiers
۱۶۹۳ geosciences (switzerland)
۱۶۹۴ geoscientific model development
۱۶۹۵ geospatial health
۱۶۹۶ geosphere
۱۶۹۷ geostandards and geoanalytical research
۱۶۹۸ geosynthetics international
۱۶۹۹ geotechnical and geological engineering
۱۷۰۰ geotechnical testing journal
۱۷۰۱ geotechnik
۱۷۰۲ geotechnique
۱۷۰۳ geotechnique letters
۱۷۰۴ geotectonics
۱۷۰۵ geotectonics (english translation of geotektonika)
۱۷۰۶ geotextiles and geomembranes
۱۷۰۷ geothermal energy
۱۷۰۸ geothermics
۱۷۰۹ geriatric nursing
۱۷۱۰ geriatrics and gerontology international
۱۷۱۱ german economic review
۱۷۱۲ german history
۱۷۱۳ german life and letters
۱۷۱۴ german politics
۱۷۱۵ germanisch-romanische monatsschrift
۱۷۱۶ gerodontology
۱۷۱۷ gerontologist
۱۷۱۸ gerontology
۱۷۱۹ gerontology and geriatrics education
۱۷۲۰ geropsych: the journal of gerontopsychology and geriatric psychiatry
۱۷۲۱ geschichte und gesellschaft
۱۷۲۲ gesture
۱۷۲۳ gff
۱۷۲۴ ghana medical journal
۱۷۲۵ gifted child quarterly
۱۷۲۶ gigascience
۱۷۲۷ giornale italiano di dermatologia e venereologia
۱۷۲۸ giscience and remote sensing
۱۷۲۹ glasgow mathematical journal
۱۷۳۰ glass and ceramics
۱۷۳۱ glass physics and chemistry
۱۷۳۲ glass technology: european journal of glass science and technology part a
۱۷۳۳ glia
۱۷۳۴ global and planetary change
۱۷۳۵ global biogeochemical cycles
۱۷۳۶ global business review
۱۷۳۷ global change biology
۱۷۳۸ global change biology bioenergy
۱۷۳۹ global crime
۱۷۴۰ global ecology and biogeography
۱۷۴۱ global ecology and conservation
۱۷۴۲ global economic review
۱۷۴۳ global economy journal
۱۷۴۴ global environmental change
۱۷۴۵ global environmental change-human and policy dimensions
۱۷۴۶ global environmental politics
۱۷۴۷ global food security
۱۷۴۸ global food security-agriculture policy economics and environment
۱۷۴۹ global governance
۱۷۵۰ global health action
۱۷۵۱ global health promotion
۱۷۵۲ global health, science and practice
۱۷۵۳ global heart
۱۷۵۴ global journal al-thaqafah
۱۷۵۵ global journal of flexible systems management
۱۷۵۶ global journal of health science
۱۷۵۷ global media and communication
۱۷۵۸ global networks
۱۷۵۹ global networks-a journal of transnational affairs
۱۷۶۰ global policy
۱۷۶۱ global public health
۱۷۶۲ global responsibility to protect
۱۷۶۳ global social policy
۱۷۶۴ global society
۱۷۶۵ global strategy journal
۱۷۶۶ globalisation, societies and education
۱۷۶۷ globalization and health
۱۷۶۸ globalizations
۱۷۶۹ glq
۱۷۷۰ glycobiology
۱۷۷۱ glycoconjugate journal
۱۷۷۲ gm crops and food
۱۷۷۳ gms psycho-social-medicine
۱۷۷۴ gold bulletin
۱۷۷۵ gondwana research
۱۷۷۶ gong cheng li xue/engineering mechanics
۱۷۷۷ gospodarka surowcami mineralnymi-mineral resources management
۱۷۷۸ governance
۱۷۷۹ governance-an international journal of policy administration and institutions
۱۷۸۰ government and opposition
۱۷۸۱ government information quarterly
۱۷۸۲ gps solutions
۱۷۸۳ gradiva
۱۷۸۴ graeco-latina brunensia
۱۷۸۵ graefe’s archive for clinical and experimental ophthalmology
۱۷۸۶ graefes archive for clinical and experimental ophthalmology
۱۷۸۷ grana
۱۷۸۸ granular matter
۱۷۸۹ graphical models
۱۷۹۰ graphs and combinatorics
۱۷۹۱ grasas y aceites
۱۷۹۲ grass and forage science
۱۷۹۳ grassland science
۱۷۹۴ gravitation and cosmology
۱۷۹۵ greece and rome
۱۷۹۶ greek, roman and byzantine studies
۱۷۹۷ green
۱۷۹۸ green chemistry
۱۷۹۹ green chemistry letters and reviews
۱۸۰۰ green processing and synthesis
۱۸۰۱ greenhouse gases-science and technology
۱۸۰۲ greenhouse gases: science and technology
۱۸۰۳ grey room
۱۸۰۴ ground water
۱۸۰۵ ground water monitoring and remediation
۱۸۰۶ groundwater
۱۸۰۷ group and organization management
۱۸۰۸ group decision and negotiation
۱۸۰۹ group dynamics
۱۸۱۰ group processes and intergroup relations
۱۸۱۱ groups geometry and dynamics
۱۸۱۲ groups, complexity, cryptology
۱۸۱۳ groups, geometry, and dynamics
۱۸۱۴ growth and change
۱۸۱۵ growth factors
۱۸۱۶ gsa today
۱۸۱۷ guangdianzi jiguang/journal of optoelectronics laser
۱۸۱۸ guangxue jingmi gongcheng/optics and precision engineering
۱۸۱۹ gut
۱۸۲۰ gut and liver
۱۸۲۱ gut microbes
۱۸۲۲ gut pathogens
۱۸۲۳ gynecologic and obstetric investigation
۱۸۲۴ gynecologic oncology
۱۸۲۵ gynecological endocrinology
۱۸۲۶ gyroscopy and navigation
۱۸۲۷ habitat international
۱۸۲۸ hacquetia
۱۸۲۹ haematologica
۱۸۳۰ haemophilia
۱۸۳۱ hahr-hispanic american historical review
۱۸۳۲ hand
۱۸۳۳ hand clinics
۱۸۳۴ hand surgery : an international journal devoted to hand and upper limb surgery and related research
۱۸۳۵ hangkong cailiao xuebao/journal of aeronautical materials
۱۸۳۶ hangkong xuebao/acta aeronautica et astronautica sinica
۱۸۳۷ hanneng cailiao/energetic materials
۱۸۳۸ harm reduction journal
۱۸۳۹ harmful algae
۱۸۴۰ harvard business review
۱۸۴۱ harvard civil rights-civil liberties law review
۱۸۴۲ harvard design magazine
۱۸۴۳ harvard educational review
۱۸۴۴ harvard environmental law review
۱۸۴۵ harvard international law journal
۱۸۴۶ harvard journal of law and public policy
۱۸۴۷ harvard journal on legislation
۱۸۴۸ harvard law review
۱۸۴۹ harvard review of psychiatry
۱۸۵۰ harvard theological review
۱۸۵۱ hastings center report
۱۸۵۲ hastings law journal
۱۸۵۳ hau: journal of ethnographic theory
۱۸۵۴ hawai’i journal of medicine and public health : a journal of asia pacific medicine and public health
۱۸۵۵ head and face medicine
۱۸۵۶ head and neck
۱۸۵۷ head and neck pathology
۱۸۵۸ head and neck-journal for the sciences and specialties of the head and neck
۱۸۵۹ headache
۱۸۶۰ health
۱۸۶۱ health affairs
۱۸۶۲ health and human rights
۱۸۶۳ health and place
۱۸۶۴ health and quality of life outcomes
۱۸۶۵ health and social care in the community
۱۸۶۶ health and social work
۱۸۶۷ health care
۱۸۶۸ health care analysis
۱۸۶۹ health care for women international
۱۸۷۰ health care management review
۱۸۷۱ health care management science
۱۸۷۲ health communication
۱۸۷۳ health economics
۱۸۷۴ health economics policy and law
۱۸۷۵ health economics, policy and law
۱۸۷۶ health education
۱۸۷۷ health education and behavior
۱۸۷۸ health education journal
۱۸۷۹ health education research
۱۸۸۰ health expectations
۱۸۸۱ health informatics journal
۱۸۸۲ health information and libraries journal
۱۸۸۳ health information management journal
۱۸۸۴ health physics
۱۸۸۵ health policy
۱۸۸۶ health policy and planning
۱۸۸۷ health promotion international
۱۸۸۸ health promotion journal of australia
۱۸۸۹ health promotion practice
۱۸۹۰ health psychology
۱۸۹۱ health psychology review
۱۸۹۲ health reports
۱۸۹۳ health reports / statistics canada, canadian centre for health information = rapports sur la sante /
۱۸۹۴ health research policy and systems
۱۸۹۵ health risk and society
۱۸۹۶ health services and outcomes research methodology
۱۸۹۷ health services management research
۱۸۹۸ health services research
۱۸۹۹ health systems in transition
۱۹۰۰ health technology assessment
۱۹۰۱ health, risk and society
۱۹۰۲ healthcare
۱۹۰۳ hearing research
۱۹۰۴ heart
۱۹۰۵ heart and lung
۱۹۰۶ heart and lung: journal of acute and critical care
۱۹۰۷ heart and vessels
۱۹۰۸ heart failure clinics
۱۹۰۹ heart failure reviews
۱۹۱۰ heart lung and circulation
۱۹۱۱ heart rhythm
۱۹۱۲ heat and mass transfer
۱۹۱۳ heat and mass transfer/waerme- und stoffuebertragung
۱۹۱۴ heat transfer engineering
۱۹۱۵ heat transfer research
۱۹۱۶ hebrew studies
۱۹۱۷ hec forum
۱۹۱۸ helgoland marine research
۱۹۱۹ helicobacter
۱۹۲۰ helios
۱۹۲۱ helvetica chimica acta
۱۹۲۲ hematological oncology
۱۹۲۳ hematology / the education program of the american society of hematology. american society of hemato
۱۹۲۴ hematology-american society of hematology education program
۱۹۲۵ hematology-oncology clinics of north america
۱۹۲۶ hematology/oncology clinics of north america
۱۹۲۷ hemodialysis international
۱۹۲۸ henry james review
۱۹۲۹ hepatitis monthly
۱۹۳۰ hepatobiliary and pancreatic diseases international
۱۹۳۱ hepatology
۱۹۳۲ hepatology research
۱۹۳۳ herald of the russian academy of sciences
۱۹۳۴ herd
۱۹۳۵ heredity
۱۹۳۶ heritage and society
۱۹۳۷ heritage science
۱۹۳۸ hermes
۱۹۳۹ hernia
۱۹۴۰ hernia : the journal of hernias and abdominal wall surgery
۱۹۴۱ herpetologica
۱۹۴۲ herpetological conservation and biology
۱۹۴۳ herpetological journal
۱۹۴۴ herpetological monographs
۱۹۴۵ herpetozoa
۱۹۴۶ herzogia
۱۹۴۷ herzschrittmachertherapie und elektrophysiologie
۱۹۴۸ hesperia
۱۹۴۹ heteroatom chemistry
۱۹۵۰ heterocycles
۱۹۵۱ heythrop journal
۱۹۵۲ high ability studies
۱۹۵۳ high altitude medicine and biology
۱۹۵۴ high energy density physics
۱۹۵۵ high performance polymers
۱۹۵۶ high pressure research
۱۹۵۷ high temperature
۱۹۵۸ high temperatures-high pressures
۱۹۵۹ higher education
۱۹۶۰ higher education policy
۱۹۶۱ higher education quarterly
۱۹۶۲ higher education research and development
۱۹۶۳ hip international
۱۹۶۴ hippocampus
۱۹۶۵ hippokratia
۱۹۶۶ hispania
۱۹۶۷ hispanic journal of behavioral sciences
۱۹۶۸ hispanic research journal
۱۹۶۹ hispanic review
۱۹۷۰ histochemistry and cell biology
۱۹۷۱ histoire epistemologie langage
۱۹۷۲ histoire urbaine
۱۹۷۳ histology and histopathology
۱۹۷۴ histopathology
۱۹۷۵ historia
۱۹۷۶ historia – zeitschrift fur alte geschichte
۱۹۷۷ historia agraria
۱۹۷۸ historia contemporanea
۱۹۷۹ historia critica
۱۹۸۰ historia da historiografia
۱۹۸۱ historia mathematica
۱۹۸۲ historia social
۱۹۸۳ historia y comunicacion social
۱۹۸۴ historia y politica
۱۹۸۵ historia, ciencias, saude – manguinhos
۱۹۸۶ historic environment: policy and practice
۱۹۸۷ historical archaeology
۱۹۸۸ historical biology
۱۹۸۹ historical geography
۱۹۹۰ historical journal
۱۹۹۱ historical journal of film, radio and television
۱۹۹۲ historical materialism
۱۹۹۳ historical metallurgy
۱۹۹۴ historical methods
۱۹۹۵ historical records of australian science
۱۹۹۶ historical reflections. reflexions historiques
۱۹۹۷ historical research
۱۹۹۸ historical social research-historische sozialforschung
۱۹۹۹ historical social research/historische sozialforschung
۲۰۰۰ historical studies in the natural sciences
۲۰۰۱ historicky casopis
۲۰۰۲ historiographia linguistica
۲۰۰۳ historische zeitschrift
۲۰۰۴ history
۲۰۰۵ history and anthropology
۲۰۰۶ history and philosophy of logic
۲۰۰۷ history and philosophy of the life sciences
۲۰۰۸ history and theory
۲۰۰۹ history of economic ideas
۲۰۱۰ history of education
۲۰۱۱ history of education quarterly
۲۰۱۲ history of education review
۲۰۱۳ history of european ideas
۲۰۱۴ history of photography
۲۰۱۵ history of political economy
۲۰۱۶ history of political thought
۲۰۱۷ history of psychiatry
۲۰۱۸ history of psychology
۲۰۱۹ history of science
۲۰۲۰ history of the family
۲۰۲۱ history of the human sciences
۲۰۲۲ history workshop journal
۲۰۲۳ hiv clinical trials
۲۰۲۴ hiv medicine
۲۰۲۵ hiv/aids – research and palliative care
۲۰۲۶ holistic nursing practice
۲۰۲۷ holocene
۲۰۲۸ holzforschung
۲۰۲۹ home cultures
۲۰۳۰ home health care services quarterly
۲۰۳۱ homeopathy : the journal of the faculty of homeopathy
۲۰۳۲ homicide studies
۲۰۳۳ homo- journal of comparative human biology
۲۰۳۴ homo-journal of comparative human biology
۲۰۳۵ homology homotopy and applications
۲۰۳۶ homology, homotopy and applications
۲۰۳۷ hong kong medical journal
۲۰۳۸ horizons
۲۰۳۹ hormone and metabolic research
۲۰۴۰ hormone research in paediatrics
۲۰۴۱ hormones and behavior
۲۰۴۲ hormones and cancer
۲۰۴۳ horticultura brasileira
۲۰۴۴ horticultural science
۲۰۴۵ horticulture environment and biotechnology
۲۰۴۶ horticulture journal
۲۰۴۷ hortscience
۲۰۴۸ horttechnology
۲۰۴۹ hospital pharmacy
۲۰۵۰ housing policy debate
۲۰۵۱ housing studies
۲۰۵۲ housing theory and society
۲۰۵۳ housing, theory and society
۲۰۵۴ howard journal of criminal justice
۲۰۵۵ hpb
۲۰۵۶ hpb surgery
۲۰۵۷ hrvatski filmski ljetopis
۲۰۵۸ hsi-an chiao tung ta hsueh/journal of xi’an jiaotong university
۲۰۵۹ hss journal
۲۰۶۰ hts teologiese studies / theological studies
۲۰۶۱ hugo journal
۲۰۶۲ human affairs
۲۰۶۳ human and ecological risk assessment
۲۰۶۴ human and ecological risk assessment (hera)
۲۰۶۵ human biology
۲۰۶۶ human brain mapping
۲۰۶۷ human communication research
۲۰۶۸ human development
۲۰۶۹ human dimensions of wildlife
۲۰۷۰ human ecology
۲۰۷۱ human ecology review
۲۰۷۲ human factors
۲۰۷۳ human factors and ergonomics in manufacturing
۲۰۷۴ human fertility
۲۰۷۵ human gene therapy
۲۰۷۶ human gene therapy clinical development
۲۰۷۷ human gene therapy methods
۲۰۷۸ human gene therapy. clinical development
۲۰۷۹ human genetics
۲۰۸۰ human genomics
۲۰۸۱ human immunology
۲۰۸۲ human molecular genetics
۲۰۸۳ human movement science
۲۰۸۴ human mutation
۲۰۸۵ human nature
۲۰۸۶ human nature-an interdisciplinary biosocial perspective
۲۰۸۷ human organization
۲۰۸۸ human pathology
۲۰۸۹ human performance
۲۰۹۰ human psychopharmacology
۲۰۹۱ human psychopharmacology-clinical and experimental
۲۰۹۲ human relations
۲۰۹۳ human reproduction
۲۰۹۴ human reproduction update
۲۰۹۵ human resource development quarterly
۲۰۹۶ human resource development review
۲۰۹۷ human resource management
۲۰۹۸ human resource management journal
۲۰۹۹ human resource management review
۲۱۰۰ human resources for health
۲۱۰۱ human rights law review
۲۱۰۲ human rights quarterly
۲۱۰۳ human studies
۲۱۰۴ human vaccines and immunotherapeutics
۲۱۰۵ human-centric computing and information sciences
۲۱۰۶ human-computer interaction
۲۱۰۷ humanomics
۲۱۰۸ hume studies
۲۱۰۹ humor
۲۱۱۰ hunan daxue xuebao/journal of hunan university natural sciences
۲۱۱۱ huozhayao xuebao/chinese journal of explosives and propellants
۲۱۱۲ husserl studies
۲۱۱۳ hvacandr research
۲۱۱۴ hydrobiologia
۲۱۱۵ hydrogeology journal
۲۱۱۶ hydrological processes
۲۱۱۷ hydrological sciences journal-journal des sciences hydrologiques
۲۱۱۸ hydrological sciences journal/journal des sciences, hydrologiques
۲۱۱۹ hydrology and earth system sciences
۲۱۲۰ hydrology research
۲۱۲۱ hydrometallurgy
۲۱۲۲ hyle
۲۱۲۳ hypatia
۲۱۲۴ hypatia-a journal of feminist philosophy
۲۱۲۵ hypertension
۲۱۲۶ hypertension in pregnancy
۲۱۲۷ hypertension research
۲۱۲۸ hystrix
۲۱۲۹ hystrix-italian journal of mammalogy
۲۱۳۰ i tatti studies
۲۱۳۱ i-perception
۲۱۳۲ iaeng international journal of computer science
۲۱۳۳ iatss research
۲۱۳۴ iawa journal
۲۱۳۵ iberica
۲۱۳۶ ibis
۲۱۳۷ ibm journal of research and development
۲۱۳۸ ibsen studies
۲۱۳۹ icarus
۲۱۴۰ ices journal of marine science
۲۱۴۱ ichnos-an international journal for plant and animal traces
۲۱۴۲ ichthyological exploration of freshwaters
۲۱۴۳ ichthyological research
۲۱۴۴ icon-international journal of constitutional law
۲۱۴۵ identities
۲۱۴۶ identities-global studies in culture and power
۲۱۴۷ identity
۲۱۴۸ idesia
۲۱۴۹ ido movement for culture
۲۱۵۰ ids bulletin
۲۱۵۱ ids bulletin-institute of development studies
۲۱۵۲ ieee access
۲۱۵۳ ieee aerospace and electronic systems magazine
۲۱۵۴ ieee annals of the history of computing
۲۱۵۵ ieee antennas and propagation magazine
۲۱۵۶ ieee antennas and wireless propagation letters
۲۱۵۷ ieee circuits and systems magazine
۲۱۵۸ ieee communications letters
۲۱۵۹ ieee communications magazine
۲۱۶۰ ieee communications surveys and tutorials
۲۱۶۱ ieee computational intelligence magazine
۲۱۶۲ ieee computer graphics and applications
۲۱۶۳ ieee consumer electronics magazine
۲۱۶۴ ieee control systems
۲۱۶۵ ieee control systems magazine
۲۱۶۶ ieee design and test
۲۱۶۷ ieee electrical insulation magazine
۲۱۶۸ ieee electrification magazine
۲۱۶۹ ieee electron device letters
۲۱۷۰ ieee embedded systems letters
۲۱۷۱ ieee geoscience and remote sensing letters
۲۱۷۲ ieee industrial electronics magazine
۲۱۷۳ ieee industry applications magazine
۲۱۷۴ ieee instrumentation and measurement magazine
۲۱۷۵ ieee intelligent systems
۲۱۷۶ ieee intelligent transportation systems magazine
۲۱۷۷ ieee internet computing
۲۱۷۸ ieee internet of things journal
۲۱۷۹ ieee journal of biomedical and health informatics
۲۱۸۰ ieee journal of emerging and selected topics in power electronics
۲۱۸۱ ieee journal of oceanic engineering
۲۱۸۲ ieee journal of photovoltaics
۲۱۸۳ ieee journal of quantum electronics
۲۱۸۴ ieee journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing
۲۱۸۵ ieee journal of selected topics in quantum electronics
۲۱۸۶ ieee journal of selected topics in signal processing
۲۱۸۷ ieee journal of solid-state circuits
۲۱۸۸ ieee journal of the electron devices society
۲۱۸۹ ieee journal on emerging and selected topics in circuits and systems
۲۱۹۰ ieee journal on selected areas in communications
۲۱۹۱ ieee journal on selected topics in quantum electronics
۲۱۹۲ ieee journal on selected topics in signal processing
۲۱۹۳ ieee magnetics letters
۲۱۹۴ ieee micro
۲۱۹۵ ieee microwave and wireless components letters
۲۱۹۶ ieee microwave magazine
۲۱۹۷ ieee multimedia
۲۱۹۸ ieee network
۲۱۹۹ ieee pervasive computing
۲۲۰۰ ieee photonics journal
۲۲۰۱ ieee photonics technology letters
۲۲۰۲ ieee power and energy magazine
۲۲۰۳ ieee power electronics magazine
۲۲۰۴ ieee reviews in biomedical engineering
۲۲۰۵ ieee robotics and automation magazine
۲۲۰۶ ieee security and privacy
۲۲۰۷ ieee sensors journal
۲۲۰۸ ieee signal processing letters
۲۲۰۹ ieee signal processing magazine
۲۲۱۰ ieee software
۲۲۱۱ ieee spectrum
۲۲۱۲ ieee systems journal
۲۲۱۳ ieee technology and society magazine
۲۲۱۴ ieee transactions on aerospace and electronic systems
۲۲۱۵ ieee transactions on affective computing
۲۲۱۶ ieee transactions on antennas and propagation
۲۲۱۷ ieee transactions on applied superconductivity
۲۲۱۸ ieee transactions on audio speech and language processing
۲۲۱۹ ieee transactions on audio, speech and language processing
۲۲۲۰ ieee transactions on automatic control
۲۲۲۱ ieee transactions on automation science and engineering
۲۲۲۲ ieee transactions on autonomous mental development
۲۲۲۳ ieee transactions on biomedical circuits and systems
۲۲۲۴ ieee transactions on biomedical engineering
۲۲۲۵ ieee transactions on broadcasting
۲۲۲۶ ieee transactions on circuits and systems for video technology
۲۲۲۷ ieee transactions on circuits and systems i-regular papers
۲۲۲۸ ieee transactions on circuits and systems i: regular papers
۲۲۲۹ ieee transactions on circuits and systems ii-express briefs
۲۲۳۰ ieee transactions on circuits and systems ii: express briefs
۲۲۳۱ ieee transactions on cloud computing
۲۲۳۲ ieee transactions on communications
۲۲۳۳ ieee transactions on components packaging and manufacturing technology
۲۲۳۴ ieee transactions on components, packaging and manufacturing technology
۲۲۳۵ ieee transactions on computational intelligence and ai in games
۲۲۳۶ ieee transactions on computational social systems
۲۲۳۷ ieee transactions on computer-aided design of integrated circuits and systems
۲۲۳۸ ieee transactions on computers
۲۲۳۹ ieee transactions on consumer electronics
۲۲۴۰ ieee transactions on control of network systems
۲۲۴۱ ieee transactions on control systems technology
۲۲۴۲ ieee transactions on cybernetics
۲۲۴۳ ieee transactions on dependable and secure computing
۲۲۴۴ ieee transactions on device and materials reliability
۲۲۴۵ ieee transactions on dielectrics and electrical insulation
۲۲۴۶ ieee transactions on education
۲۲۴۷ ieee transactions on electromagnetic compatibility
۲۲۴۸ ieee transactions on electron devices
۲۲۴۹ ieee transactions on emerging topics in computing
۲۲۵۰ ieee transactions on energy conversion
۲۲۵۱ ieee transactions on engineering management
۲۲۵۲ ieee transactions on evolutionary computation
۲۲۵۳ ieee transactions on fuzzy systems
۲۲۵۴ ieee transactions on geoscience and remote sensing
۲۲۵۵ ieee transactions on haptics
۲۲۵۶ ieee transactions on human-machine systems
۲۲۵۷ ieee transactions on image processing
۲۲۵۸ ieee transactions on industrial electronics
۲۲۵۹ ieee transactions on industrial informatics
۲۲۶۰ ieee transactions on industry applications
۲۲۶۱ ieee transactions on information forensics and security
۲۲۶۲ ieee transactions on information theory
۲۲۶۳ ieee transactions on instrumentation and measurement
۲۲۶۴ ieee transactions on intelligent transportation systems
۲۲۶۵ ieee transactions on knowledge and data engineering
۲۲۶۶ ieee transactions on learning technologies
۲۲۶۷ ieee transactions on magnetics
۲۲۶۸ ieee transactions on medical imaging
۲۲۶۹ ieee transactions on microwave theory and techniques
۲۲۷۰ ieee transactions on mobile computing
۲۲۷۱ ieee transactions on multimedia
۲۲۷۲ ieee transactions on nanobioscience
۲۲۷۳ ieee transactions on nanotechnology
۲۲۷۴ ieee transactions on network and service management
۲۲۷۵ ieee transactions on neural networks and learning systems
۲۲۷۶ ieee transactions on neural systems and rehabilitation engineering
۲۲۷۷ ieee transactions on nuclear science
۲۲۷۸ ieee transactions on parallel and distributed systems
۲۲۷۹ ieee transactions on pattern analysis and machine intelligence
۲۲۸۰ ieee transactions on plasma science
۲۲۸۱ ieee transactions on power delivery
۲۲۸۲ ieee transactions on power electronics
۲۲۸۳ ieee transactions on power systems
۲۲۸۴ ieee transactions on professional communication
۲۲۸۵ ieee transactions on reliability
۲۲۸۶ ieee transactions on robotics
۲۲۸۷ ieee transactions on semiconductor manufacturing
۲۲۸۸ ieee transactions on services computing
۲۲۸۹ ieee transactions on signal processing
۲۲۹۰ ieee transactions on smart grid
۲۲۹۱ ieee transactions on software engineering
۲۲۹۲ ieee transactions on sustainable energy
۲۲۹۳ ieee transactions on systems man cybernetics-systems
۲۲۹۴ ieee transactions on systems, man and cybernetics part a: systems and humans.
۲۲۹۵ ieee transactions on systems, man and cybernetics part b: cybernetics
۲۲۹۶ ieee transactions on systems, man, and cybernetics: systems
۲۲۹۷ ieee transactions on terahertz science and technology
۲۲۹۸ ieee transactions on ultrasonics ferroelectrics and frequency control
۲۲۹۹ ieee transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control
۲۳۰۰ ieee transactions on vehicular technology
۲۳۰۱ ieee transactions on very large scale integration (vlsi) systems
۲۳۰۲ ieee transactions on visualization and computer graphics
۲۳۰۳ ieee transactions on wireless communications
۲۳۰۴ ieee vehicular technology magazine
۲۳۰۵ ieee wireless communications
۲۳۰۶ ieee wireless communications letters
۲۳۰۷ ieee-acm transactions on audio speech and language processing
۲۳۰۸ ieee-acm transactions on computational biology and bioinformatics
۲۳۰۹ ieee-acm transactions on networking
۲۳۱۰ ieee-asme transactions on mechatronics
۲۳۱۱ ieee/acm transactions on computational biology and bioinformatics
۲۳۱۲ ieee/acm transactions on networking
۲۳۱۳ ieee/acm transactions on speech and language processing
۲۳۱۴ ieee/asme transactions on mechatronics
۲۳۱۵ ieee/osa journal of display technology
۲۳۱۶ ieej transactions on industry applications
۲۳۱۷ iet biometrics
۲۳۱۸ iet communications
۲۳۱۹ iet control theory and applications
۲۳۲۰ iet electric power applications
۲۳۲۱ iet electrical systems in transportation
۲۳۲۲ iet generation transmission and distribution
۲۳۲۳ iet generation, transmission and distribution
۲۳۲۴ iet image processing
۲۳۲۵ iet information security
۲۳۲۶ iet intelligent transport systems
۲۳۲۷ iet microwaves antennas and propagation
۲۳۲۸ iet microwaves, antennas and propagation
۲۳۲۹ iet nanobiotechnology
۲۳۳۰ iet power electronics
۲۳۳۱ iet radar sonar and navigation
۲۳۳۲ iet radar, sonar and navigation
۲۳۳۳ iet renewable power generation
۲۳۳۴ iet science measurement and technology
۲۳۳۵ iet science, measurement and technology
۲۳۳۶ iet signal processing
۲۳۳۷ iet wireless sensor systems
۲۳۳۸ iete technical review
۲۳۳۹ iete technical review (institution of electronics and telecommunication engineers, india)
۲۳۴۰ ifla journal
۲۳۴۱ iforest
۲۳۴۲ iforest-biogeosciences and forestry
۲۳۴۳ iie transactions
۲۳۴۴ iie transactions (institute of industrial engineers)
۲۳۴۵ iimb management review
۲۳۴۶ ilar journal
۲۳۴۷ ilha do desterro
۲۳۴۸ illinois journal of mathematics
۲۳۴۹ ilr review
۲۳۵۰ ima fungus
۲۳۵۱ ima journal management mathematics
۲۳۵۲ ima journal of applied mathematics
۲۳۵۳ ima journal of management mathematics
۲۳۵۴ ima journal of mathematical control and information
۲۳۵۵ ima journal of numerical analysis
۲۳۵۶ image and vision computing
۲۳۵۷ imaging science in dentistry
۲۳۵۸ imaging science journal
۲۳۵۹ imf economic review
۲۳۶۰ immunity
۲۳۶۱ immunity and ageing
۲۳۶۲ immunobiology
۲۳۶۳ immunogenetics
۲۳۶۴ immunologic research
۲۳۶۵ immunological reviews
۲۳۶۶ immunology
۲۳۶۷ immunology and allergy clinics of north america
۲۳۶۸ immunology and cell biology
۲۳۶۹ immunology letters
۲۳۷۰ immunome research
۲۳۷۱ immunopharmacology and immunotoxicology
۲۳۷۲ immunotherapy
۲۳۷۳ impact assessment and project appraisal
۲۳۷۴ implant dentistry
۲۳۷۵ implementation science
۲۳۷۶ implicit religion
۲۳۷۷ improving schools
۲۳۷۸ in silico biology
۲۳۷۹ in vitro cellular and developmental biology – plant
۲۳۸۰ in vitro cellular and developmental biology-plant
۲۳۸۱ in vivo
۲۳۸۲ incidenza dell’ antico
۲۳۸۳ indagationes mathematicae
۲۳۸۴ india review
۲۳۸۵ indian economic and social history review
۲۳۸۶ indian geotechnical journal
۲۳۸۷ indian journal of chemistry – section b organic and medicinal chemistry
۲۳۸۸ indian journal of community medicine
۲۳۸۹ indian journal of critical care medicine
۲۳۹۰ indian journal of dermatology venereology and leprology
۲۳۹۱ indian journal of dermatology, venereology and leprology
۲۳۹۲ indian journal of experimental biology
۲۳۹۳ indian journal of fibre and textile research
۲۳۹۴ indian journal of gender studies
۲۳۹۵ indian journal of medical research
۲۳۹۶ indian journal of medical research, supplement
۲۳۹۷ indian journal of ophthalmology
۲۳۹۸ indian journal of pharmaceutical sciences
۲۳۹۹ indian journal of physics
۲۴۰۰ indian journal of psychiatry
۲۴۰۱ indian journal of public health
۲۴۰۲ indian journal of pure and applied physics
۲۴۰۳ indian journal of radio and space physics
۲۴۰۴ indian journal of science and technology
۲۴۰۵ indian journal of traditional knowledge
۲۴۰۶ indian journal of urology
۲۴۰۷ indian pediatrics
۲۴۰۸ indiana law journal
۲۴۰۹ indiana university mathematics journal
۲۴۱۰ indo-iranian journal
۲۴۱۱ indoor air
۲۴۱۲ indoor and built environment
۲۴۱۳ industria textila
۲۴۱۴ industrial and commercial training
۲۴۱۵ industrial and corporate change
۲۴۱۶ industrial and engineering chemistry research
۲۴۱۷ industrial and labor relations review
۲۴۱۸ industrial and organizational psychology
۲۴۱۹ industrial crops and products
۲۴۲۰ industrial lubrication and tribology
۲۴۲۱ industrial management and data systems
۲۴۲۲ industrial marketing management
۲۴۲۳ industrial relations
۲۴۲۴ industrial robot
۲۴۲۵ industry and innovation
۲۴۲۶ infancy
۲۴۲۷ infant and child development
۲۴۲۸ infant behavior and development
۲۴۲۹ infant mental health journal
۲۴۳۰ infants and young children
۲۴۳۱ infection
۲۴۳۲ infection and chemotherapy
۲۴۳۳ infection and drug resistance
۲۴۳۴ infection and immunity
۲۴۳۵ infection control and hospital epidemiology
۲۴۳۶ infection genetics and evolution
۲۴۳۷ infection, genetics and evolution
۲۴۳۸ infectious agents and cancer
۲۴۳۹ infectious disease clinics of north america
۲۴۴۰ infectious diseases in obstetrics and gynecology
۲۴۴۱ infectious diseases of poverty
۲۴۴۲ infectious disorders – drug targets
۲۴۴۳ infinite dimensional analysis quantum probability and related topics
۲۴۴۴ infinite dimensional analysis, quantum probability and related topics
۲۴۴۵ inflammation
۲۴۴۶ inflammation and allergy – drug targets
۲۴۴۷ inflammation research
۲۴۴۸ inflammatory bowel diseases
۲۴۴۹ inflammopharmacology
۲۴۵۰ influenza and other respiratory viruses
۲۴۵۱ informacion tecnologica
۲۴۵۲ informal logic
۲۴۵۳ informatica
۲۴۵۴ informatics for health and social care
۲۴۵۵ informatics in education
۲۴۵۶ informatics in primary care
۲۴۵۷ information
۲۴۵۸ information and computation
۲۴۵۹ information and management
۲۴۶۰ information and organization
۲۴۶۱ information and software technology
۲۴۶۲ information communication and society
۲۴۶۳ information development
۲۴۶۴ information economics and policy
۲۴۶۵ information fusion
۲۴۶۶ information polity
۲۴۶۷ information processing and management
۲۴۶۸ information processing in medical imaging : proceedings of the … conference
۲۴۶۹ information processing letters
۲۴۷۰ information research
۲۴۷۱ information research-an international electronic journal
۲۴۷۲ information retrieval
۲۴۷۳ information retrieval journal
۲۴۷۴ information sciences
۲۴۷۵ information society
۲۴۷۶ information systems
۲۴۷۷ information systems and e-business management
۲۴۷۸ information systems frontiers
۲۴۷۹ information systems journal
۲۴۸۰ information systems management
۲۴۸۱ information systems research
۲۴۸۲ information technology and control
۲۴۸۳ information technology and libraries
۲۴۸۴ information technology and management
۲۴۸۵ information technology and people
۲۴۸۶ information technology for development
۲۴۸۷ information visualization
۲۴۸۸ informes de la construccion
۲۴۸۹ informs journal on computing
۲۴۹۰ infrared and laser engineering
۲۴۹۱ infrared physics and technology
۲۴۹۲ ingegneria sismica
۲۴۹۳ inhalation toxicology
۲۴۹۴ injury
۲۴۹۵ injury prevention
۲۴۹۶ injury-international journal of the care of the injured
۲۴۹۷ inland waters
۲۴۹۸ innate immunity
۲۴۹۹ innovation
۲۵۰۰ innovation in language learning and teaching
۲۵۰۱ innovations in education and teaching international
۲۵۰۲ innovative food science and emerging technologies
۲۵۰۳ innovative higher education
۲۵۰۴ inorganic chemistry
۲۵۰۵ inorganic chemistry communication
۲۵۰۶ inorganic chemistry communications
۲۵۰۷ inorganic chemistry frontiers
۲۵۰۸ inorganic reaction mechanisms
۲۵۰۹ inorganica chimica acta
۲۵۱۰ inquiry
۲۵۱۱ inquiry-an interdisciplinary journal of philosophy
۲۵۱۲ inra productions animales
۲۵۱۳ insect biochemistry and molecular biology
۲۵۱۴ insect conservation and diversity
۲۵۱۵ insect molecular biology
۲۵۱۶ insect science
۲۵۱۷ insect systematics and evolution
۲۵۱۸ insectes sociaux
۲۵۱۹ insects
۲۵۲۰ insight
۲۵۲۱ insight turkey
۲۵۲۲ insight: non-destructive testing and condition monitoring
۲۵۲۳ insights into imaging
۲۵۲۴ instructional course lectures
۲۵۲۵ instructional science
۲۵۲۶ insurance mathematics and economics
۲۵۲۷ insurance: mathematics and economics
۲۵۲۸ integral equations and operator theory
۲۵۲۹ integral transforms and special functions
۲۵۳۰ integrated computer-aided engineering
۲۵۳۱ integrated environmental assessment and management
۲۵۳۲ integration-the vlsi journal
۲۵۳۳ integrative and comparative biology
۲۵۳۴ integrative biology
۲۵۳۵ integrative cancer therapies
۲۵۳۶ integrative zoology
۲۵۳۷ intellectual and developmental disabilities
۲۵۳۸ intellectual discourse
۲۵۳۹ intellectual history review
۲۵۴۰ intelligence
۲۵۴۱ intelligence and national security
۲۵۴۲ intelligent buildings international
۲۵۴۳ intelligent service robotics
۲۵۴۴ intensive and critical care nursing
۲۵۴۵ intensive care medicine
۲۵۴۶ inter-asia cultural studies
۲۵۴۷ interacting with computers
۲۵۴۸ interaction studies
۲۵۴۹ interactions
۲۵۵۰ interactive cardiovascular and thoracic surgery
۲۵۵۱ interactive learning environments
۲۵۵۲ interciencia
۲۵۵۳ intercultural education
۲۵۵۴ intercultural pragmatics
۲۵۵۵ interdisciplinaria archaeologica
۲۵۵۶ interdisciplinary journal of information, knowledge, and management
۲۵۵۷ interdisciplinary perspectives on infectious diseases
۲۵۵۸ interdisciplinary topics in gerontology
۲۵۵۹ interface focus
۲۵۶۰ interface: comunicacao, saude, educacao
۲۵۶۱ interfaces
۲۵۶۲ interfaces and free boundaries
۲۵۶۳ interiors: design, architecture, culture
۲۵۶۴ interlending and document supply
۲۵۶۵ intermetallics
۲۵۶۶ internal and emergency medicine
۲۵۶۷ internal medicine
۲۵۶۸ internal medicine journal
۲۵۶۹ international affaires
۲۵۷۰ international affairs
۲۵۷۱ international agrophysics
۲۵۷۲ international and comparative law quarterly
۲۵۷۳ international arab journal of information technology
۲۵۷۴ international archives of allergy and immunology
۲۵۷۵ international archives of medicine
۲۵۷۶ international archives of occupational and environmental health
۲۵۷۷ international biodeterioration and biodegradation
۲۵۷۸ international braz j urol: official journal of the brazilian society of urology
۲۵۷۹ international breastfeeding journal
۲۵۸۰ international bulletin of missionary research
۲۵۸۱ international business review
۲۵۸۲ international clinical psychopharmacology
۲۵۸۳ international communication gazette
۲۵۸۴ international communications in heat and mass transfer
۲۵۸۵ international criminal justice review
۲۵۸۶ international dairy journal
۲۵۸۷ international dental journal
۲۵۸۸ international development planning review
۲۵۸۹ international economic review
۲۵۹۰ international economics
۲۵۹۱ international electronic journal of mathematics education
۲۵۹۲ international emergency nursing
۲۵۹۳ international endodontic journal
۲۵۹۴ international entrepreneurship and management journal
۲۵۹۵ international environmental agreements-politics law and economics
۲۵۹۶ international environmental agreements: politics, law and economics
۲۵۹۷ international feminist journal of politics
۲۵۹۸ international finance
۲۵۹۹ international food and agribusiness management review
۲۶۰۰ international food research journal
۲۶۰۱ international forestry review
۲۶۰۲ international forum of allergy and rhinology
۲۶۰۳ international gambling studies
۲۶۰۴ international game theory review
۲۶۰۵ international geology review
۲۶۰۶ international health
۲۶۰۷ international heart journal
۲۶۰۸ international history review
۲۶۰۹ international immunology
۲۶۱۰ international immunopharmacology
۲۶۱۱ international information and library review
۲۶۱۲ international interactions
۲۶۱۳ international journal
۲۶۱۴ international journal for academic development
۲۶۱۵ international journal for educational and vocational guidance
۲۶۱۶ international journal for equity in health
۲۶۱۷ international journal for housing science and its applications
۲۶۱۸ international journal for ion mobility spectrometry
۲۶۱۹ international journal for multiscale computational engineering
۲۶۲۰ international journal for numerical and analytical methods in geomechanics
۲۶۲۱ international journal for numerical methods in biomedical engineering
۲۶۲۲ international journal for numerical methods in engineering
۲۶۲۳ international journal for numerical methods in fluids
۲۶۲۴ international journal for parasitology
۲۶۲۵ international journal for parasitology-drugs and drug resistance
۲۶۲۶ international journal for parasitology: drugs and drug resistance
۲۶۲۷ international journal for parasitology: parasites and wildlife
۲۶۲۸ international journal for philosophy of religion
۲۶۲۹ international journal for quality in health care
۲۶۳۰ international journal for remote sensing
۲۶۳۱ international journal for the psychology of religion
۲۶۳۲ international journal for the semiotics of law
۲۶۳۳ international journal for the study of skepticism
۲۶۳۴ international journal for the study of the christian church
۲۶۳۵ international journal for uncertainty quantification
۲۶۳۶ international journal for vitamin and nutrition research
۲۶۳۷ international journal of acarology
۲۶۳۸ international journal of accounting
۲۶۳۹ international journal of accounting information systems
۲۶۴۰ international journal of adaptive control and signal processing
۲۶۴۱ international journal of adhesion and adhesives
۲۶۴۲ international journal of advanced intelligence paradigms
۲۶۴۳ international journal of advanced manufacturing technology
۲۶۴۴ international journal of advertising
۲۶۴۵ international journal of aerospace engineering
۲۶۴۶ international journal of ageing and later life
۲۶۴۷ international journal of agricultural and biological engineering
۲۶۴۸ international journal of agricultural sustainability
۲۶۴۹ international journal of agriculture and biology
۲۶۵۰ international journal of algebra and computation
۲۶۵۱ international journal of alzheimer’s disease
۲۶۵۲ international journal of american linguistics
۲۶۵۳ international journal of andrology
۲۶۵۴ international journal of antennas and propagation
۲۶۵۵ international journal of antimicrobial agents
۲۶۵۶ international journal of applied ceramic technology
۲۶۵۷ international journal of applied cryptography
۲۶۵۸ international journal of applied decision sciences
۲۶۵۹ international journal of applied earth observation and geoinformation
۲۶۶۰ international journal of applied electromagnetics and mechanics
۲۶۶۱ international journal of applied glass science
۲۶۶۲ international journal of applied linguistics
۲۶۶۳ international journal of applied mathematics and computer science
۲۶۶۴ international journal of applied mechanics
۲۶۶۵ international journal of applied thermodynamics
۲۶۶۶ international journal of approximate reasoning
۲۶۶۷ international journal of architectural heritage
۲۶۶۸ international journal of art and design education
۲۶۶۹ international journal of art therapy
۲۶۷۰ international journal of artificial intelligence
۲۶۷۱ international journal of artificial intelligence in education
۲۶۷۲ international journal of artificial organs
۲۶۷۳ international journal of arts and technology
۲۶۷۴ international journal of arts management
۲۶۷۵ international journal of astrobiology
۲۶۷۶ international journal of audiology
۲۶۷۷ international journal of auditing
۲۶۷۸ international journal of automation and computing
۲۶۷۹ international journal of automation and control
۲۶۸۰ international journal of automation technology
۲۶۸۱ international journal of automotive and mechanical engineering
۲۶۸۲ international journal of automotive technology
۲۶۸۳ international journal of automotive technology and management
۲۶۸۴ international journal of bank marketing
۲۶۸۵ international journal of behavioral development
۲۶۸۶ international journal of behavioral medicine
۲۶۸۷ international journal of behavioral nutrition and physical activity
۲۶۸۸ international journal of bifurcation and chaos
۲۶۸۹ international journal of bifurcation and chaos in applied sciences and engineering
۲۶۹۰ international journal of bilingual education and bilingualism
۲۶۹۱ international journal of bilingualism
۲۶۹۲ international journal of bio-inspired computation
۲۶۹۳ international journal of biochemistry and cell biology
۲۶۹۴ international journal of biochemistry and molecular biology
۲۶۹۵ international journal of biodiversity science, ecosystems services and management
۲۶۹۶ international journal of biological macromolecules
۲۶۹۷ international journal of biological markers
۲۶۹۸ international journal of biological sciences
۲۶۹۹ international journal of biomaterials
۲۷۰۰ international journal of biomathematics
۲۷۰۱ international journal of biomedical imaging
۲۷۰۲ international journal of biomedical science
۲۷۰۳ international journal of biometeorology
۲۷۰۴ international journal of biostatistics
۲۷۰۵ international journal of burns and trauma
۲۷۰۶ international journal of business and globalisation
۲۷۰۷ international journal of business excellence
۲۷۰۸ international journal of business innovation and research
۲۷۰۹ international journal of cancer
۲۷۱۰ international journal of cardiology
۲۷۱۱ international journal of cardiovascular imaging
۲۷۱۲ international journal of cast metals research
۲۷۱۳ international journal of cell biology
۲۷۱۴ international journal of central banking
۲۷۱۵ international journal of chemical engineering
۲۷۱۶ international journal of chemical kinetics
۲۷۱۷ international journal of chemical reactor engineering
۲۷۱۸ international journal of child-computer interaction
۲۷۱۹ international journal of children’s spirituality
۲۷۲۰ international journal of chronic obstructive pulmonary disease
۲۷۲۱ international journal of circuit theory and applications
۲۷۲۲ international journal of circumpolar health
۲۷۲۳ international journal of climate change strategies and management
۲۷۲۴ international journal of climatology
۲۷۲۵ international journal of clinical and experimental hypnosis
۲۷۲۶ international journal of clinical and experimental medicine
۲۷۲۷ international journal of clinical and experimental pathology
۲۷۲۸ international journal of clinical and health psychology
۲۷۲۹ international journal of clinical oncology
۲۷۳۰ international journal of clinical pharmacy
۲۷۳۱ international journal of clinical practice
۲۷۳۲ international journal of clothing science and technology
۲۷۳۳ international journal of coal geology
۲۷۳۴ international journal of coal preparation and utilization
۲۷۳۵ international journal of cognitive therapy
۲۷۳۶ international journal of colorectal disease
۲۷۳۷ international journal of communication
۲۷۳۸ international journal of communication networks and information security
۲۷۳۹ international journal of communication systems
۲۷۴۰ international journal of community music
۲۷۴۱ international journal of comparative sociology
۲۷۴۲ international journal of computational fluid dynamics
۲۷۴۳ international journal of computational geometry and applications
۲۷۴۴ international journal of computational intelligence systems
۲۷۴۵ international journal of computational methods
۲۷۴۶ international journal of computational methods in engineering science and mechanics
۲۷۴۷ international journal of computer applications in technology
۲۷۴۸ international journal of computer assisted radiology and surgery
۲۷۴۹ international journal of computer integrated manufacturing
۲۷۵۰ international journal of computer mathematics
۲۷۵۱ international journal of computer vision
۲۷۵۲ international journal of computer-supported collaborative learning
۲۷۵۳ international journal of computerized dentistry
۲۷۵۴ international journal of concrete structures and materials
۲۷۵۵ international journal of conflict and violence
۲۷۵۶ international journal of conflict management
۲۷۵۷ international journal of conservation science
۲۷۵۸ international journal of constitutional law
۲۷۵۹ international journal of consumer studies
۲۷۶۰ international journal of contemporary hospitality management
۲۷۶۱ international journal of control
۲۷۶۲ international journal of control automation and systems
۲۷۶۳ international journal of control theory and applications
۲۷۶۴ international journal of control, automation and systems
۲۷۶۵ international journal of copd
۲۷۶۶ international journal of corpus linguistics
۲۷۶۷ international journal of cosmetic science
۲۷۶۸ international journal of crashworthiness
۲۷۶۹ international journal of critical infrastructure protection
۲۷۷۰ international journal of critical infrastructures
۲۷۷۱ international journal of cross cultural management
۲۷۷۲ international journal of cultural policy
۲۷۷۳ international journal of cultural property
۲۷۷۴ international journal of cultural studies
۲۷۷۵ international journal of culture and mental health
۲۷۷۶ international journal of culture, tourism, and hospitality research
۲۷۷۷ international journal of dairy technology
۲۷۷۸ international journal of damage mechanics
۲۷۷۹ international journal of data analysis techniques and strategies
۲۷۸۰ international journal of data warehousing and mining
۲۷۸۱ international journal of dental hygiene
۲۷۸۲ international journal of dentistry
۲۷۸۳ international journal of dermatology
۲۷۸۴ international journal of design
۲۷۸۵ international journal of design education
۲۷۸۶ international journal of design in society
۲۷۸۷ international journal of design management and professional practice
۲۷۸۸ international journal of developmental biology
۲۷۸۹ international journal of developmental neuroscience
۲۷۹۰ international journal of digital accounting research
۲۷۹۱ international journal of digital earth
۲۷۹۲ international journal of digital multimedia broadcasting
۲۷۹۳ international journal of disability development and education
۲۷۹۴ international journal of disaster risk reduction
۲۷۹۵ international journal of disaster risk science
۲۷۹۶ international journal of distributed sensor networks
۲۷۹۷ international journal of doctoral studies
۲۷۹۸ international journal of drug policy
۲۷۹۹ international journal of early childhood
۲۸۰۰ international journal of early years education
۲۸۰۱ international journal of earth sciences
۲۸۰۲ international journal of eating disorders
۲۸۰۳ international journal of ecology
۲۸۰۴ international journal of economic theory
۲۸۰۵ international journal of educational development
۲۸۰۶ international journal of educational management
۲۸۰۷ international journal of educational research
۲۸۰۸ international journal of electrical engineering education
۲۸۰۹ international journal of electrical power and energy systems
۲۸۱۰ international journal of electrochemical science
۲۸۱۱ international journal of electronic commerce
۲۸۱۲ international journal of electronic governance
۲۸۱۳ international journal of electronic government research
۲۸۱۴ international journal of emergency management
۲۸۱۵ international journal of emergency medicine
۲۸۱۶ international journal of endocrinology
۲۸۱۷ international journal of energy and environmental engineering
۲۸۱۸ international journal of energy economics and policy
۲۸۱۹ international journal of energy research
۲۸۲۰ international journal of energy sector management
۲۸۲۱ international journal of engine research
۲۸۲۲ international journal of engineering business management
۲۸۲۳ international journal of engineering education
۲۸۲۴ international journal of engineering science
۲۸۲۵ international journal of engineering, transactions a: basics
۲۸۲۶ international journal of english studies
۲۸۲۷ international journal of entrepreneurial behaviour and research
۲۸۲۸ international journal of entrepreneurship and innovation
۲۸۲۹ international journal of entrepreneurship and innovation management
۲۸۳۰ international journal of entrepreneurship and small business
۲۸۳۱ international journal of environmental analytical chemistry
۲۸۳۲ international journal of environmental and science education
۲۸۳۳ international journal of environmental health research
۲۸۳۴ international journal of environmental research
۲۸۳۵ international journal of environmental research and public health
۲۸۳۶ international journal of environmental science and technology
۲۸۳۷ international journal of environmental studies
۲۸۳۸ international journal of epidemiology
۲۸۳۹ international journal of euro-mediterranean studies
۲۸۴۰ international journal of event and festival management
۲۸۴۱ international journal of evidence-based healthcare
۲۸۴۲ international journal of exergy
۲۸۴۳ international journal of experimental pathology
۲۸۴۴ international journal of fashion design, technology and education
۲۸۴۵ international journal of fatigue
۲۸۴۶ international journal of feminist approaches to bioethics
۲۸۴۷ international journal of fertility and sterility
۲۸۴۸ international journal of finance and economics
۲۸۴۹ international journal of fluid machinery and systems
۲۸۵۰ international journal of food engineering
۲۸۵۱ international journal of food microbiology
۲۸۵۲ international journal of food properties
۲۸۵۳ international journal of food science and technology
۲۸۵۴ international journal of food sciences and nutrition
۲۸۵۵ international journal of forecasting
۲۸۵۶ international journal of forensic mental health
۲۸۵۷ international journal of foundations of computer science
۲۸۵۸ international journal of fracture
۲۸۵۹ international journal of francophone studies
۲۸۶۰ international journal of fuzzy system applications
۲۸۶۱ international journal of fuzzy systems
۲۸۶۲ international journal of game theory
۲۸۶۳ international journal of gender and entrepreneurship
۲۸۶۴ international journal of general systems
۲۸۶۵ international journal of genomics
۲۸۶۶ international journal of geographical information science
۲۸۶۷ international journal of geomechanics
۲۸۶۸ international journal of geophysics
۲۸۶۹ international journal of geotechnical engineering
۲۸۷۰ international journal of geriatric psychiatry
۲۸۷۱ international journal of global warming
۲۸۷۲ international journal of globalisation and small business
۲۸۷۳ international journal of green energy
۲۸۷۴ international journal of greenhouse gas control
۲۸۷۵ international journal of gynecological cancer
۲۸۷۶ international journal of gynecological pathology
۲۸۷۷ international journal of gynecology and obstetrics
۲۸۷۸ international journal of health care finance and economics
۲۸۷۹ international journal of health geographics
۲۸۸۰ international journal of health planning and management
۲۸۸۱ international journal of health services
۲۸۸۲ international journal of heat and fluid flow
۲۸۸۳ international journal of heat and mass transfer
۲۸۸۴ international journal of heat and technology
۲۸۸۵ international journal of hematology
۲۸۸۶ international journal of heritage studies
۲۸۸۷ international journal of high performance computing applications
۲۸۸۸ international journal of hindu studies
۲۸۸۹ international journal of historical archeology
۲۸۹۰ international journal of hospitality management
۲۸۹۱ international journal of human capital and information technology professionals
۲۸۹۲ international journal of human computer studies
۲۸۹۳ international journal of human resource management
۲۸۹۴ international journal of human rights
۲۸۹۵ international journal of human-computer interaction
۲۸۹۶ international journal of human-computer studies
۲۸۹۷ international journal of humanoid robotics
۲۸۹۸ international journal of hydrogen energy
۲۸۹۹ international journal of hygiene and environmental health
۲۹۰۰ international journal of hypertension
۲۹۰۱ international journal of hyperthermia
۲۹۰۲ international journal of iberian studies
۲۹۰۳ international journal of image and data fusion
۲۹۰۴ international journal of imaging systems and technology
۲۹۰۵ international journal of immunopathology and pharmacology
۲۹۰۶ international journal of impact engineering
۲۹۰۷ international journal of impotence research
۲۹۰۸ international journal of inclusive education
۲۹۰۹ international journal of industrial and systems engineering
۲۹۱۰ international journal of industrial chemistry
۲۹۱۱ international journal of industrial engineering : theory applications and practice
۲۹۱۲ international journal of industrial engineering and management
۲۹۱۳ international journal of industrial engineering computations
۲۹۱۴ international journal of industrial ergonomics
۲۹۱۵ international journal of industrial organization
۲۹۱۶ international journal of infectious diseases
۲۹۱۷ international journal of inflammation
۲۹۱۸ international journal of information and decision sciences
۲۹۱۹ international journal of information and learning technology
۲۹۲۰ international journal of information management
۲۹۲۱ international journal of information security
۲۹۲۲ international journal of information technology and decision making
۲۹۲۳ international journal of injury control and safety promotion
۲۹۲۴ international journal of innovation management
۲۹۲۵ international journal of integrated care
۲۹۲۶ international journal of intelligence and counterintelligence
۲۹۲۷ international journal of intelligent computing and cybernetics
۲۹۲۸ international journal of intelligent systems
۲۹۲۹ international journal of intercultural relations
۲۹۳۰ international journal of knowledge management
۲۹۳۱ international journal of laboratory hematology
۲۹۳۲ international journal of language and communication disorders
۲۹۳۳ international journal of law and information technology
۲۹۳۴ international journal of law and psychiatry
۲۹۳۵ international journal of law crime and justice
۲۹۳۶ international journal of law in context
۲۹۳۷ international journal of law policy and the family
۲۹۳۸ international journal of law, crime and justice
۲۹۳۹ international journal of law, policy and the family
۲۹۴۰ international journal of leadership in education
۲۹۴۱ international journal of legal medicine
۲۹۴۲ international journal of lexicography
۲۹۴۳ international journal of life cycle assessment
۲۹۴۴ international journal of lifelong education
۲۹۴۵ international journal of listening
۲۹۴۶ international journal of logistics management
۲۹۴۷ international journal of logistics research and applications
۲۹۴۸ international journal of logistics systems and management
۲۹۴۹ international journal of logistics-research and applications
۲۹۵۰ international journal of low carbon technologies
۲۹۵۱ international journal of lower extremity wounds
۲۹۵۲ international journal of machine learning and cybernetics
۲۹۵۳ international journal of machine tools and manufacture
۲۹۵۴ international journal of machining and machinability of materials
۲۹۵۵ international journal of management reviews
۲۹۵۶ international journal of managerial finance
۲۹۵۷ international journal of manpower
۲۹۵۸ international journal of manufacturing research
۲۹۵۹ international journal of marine and coastal law
۲۹۶۰ international journal of marine energy
۲۹۶۱ international journal of maritime history
۲۹۶۲ international journal of market research
۲۹۶۳ international journal of mass spectrometry
۲۹۶۴ international journal of material forming
۲۹۶۵ international journal of materials research
۲۹۶۶ international journal of mathematical education in science and technology
۲۹۶۷ international journal of mathematics
۲۹۶۸ international journal of mathematics in operational research
۲۹۶۹ international journal of mechanical sciences
۲۹۷۰ international journal of mechanics
۲۹۷۱ international journal of mechanics and materials in design
۲۹۷۲ international journal of media and cultural politics
۲۹۷۳ international journal of medical informatics
۲۹۷۴ international journal of medical microbiology
۲۹۷۵ international journal of medical robotics and computer assisted surgery
۲۹۷۶ international journal of medical sciences
۲۹۷۷ international journal of medicinal mushrooms
۲۹۷۸ international journal of mental health and addiction
۲۹۷۹ international journal of mental health nursing
۲۹۸۰ international journal of mental health systems
۲۹۸۱ international journal of metalcasting
۲۹۸۲ international journal of methods in psychiatric research
۲۹۸۳ international journal of microbiology
۲۹۸۴ international journal of middle east studies
۲۹۸۵ international journal of migration, health and social care
۲۹۸۶ international journal of mineral processing
۲۹۸۷ international journal of minerals metallurgy and materials
۲۹۸۸ international journal of minerals, metallurgy and materials
۲۹۸۹ international journal of mining science and technology
۲۹۹۰ international journal of mining, reclamation and environment
۲۹۹۱ international journal of mobile and blended learning
۲۹۹۲ international journal of mobile communications
۲۹۹۳ international journal of mobile learning and organisation
۲۹۹۴ international journal of modern physics a
۲۹۹۵ international journal of modern physics b
۲۹۹۶ international journal of modern physics c
۲۹۹۷ international journal of modern physics d
۲۹۹۸ international journal of modern physics e
۲۹۹۹ international journal of molecular medicine
۳۰۰۰ international journal of molecular sciences
۳۰۰۱ international journal of ms care
۳۰۰۲ international journal of multicriteria decision making
۳۰۰۳ international journal of multicultural education
۳۰۰۴ international journal of multilingualism
۳۰۰۵ international journal of multiphase flow
۳۰۰۶ international journal of music education
۳۰۰۷ international journal of nanomedicine
۳۰۰۸ international journal of nautical archaeology
۳۰۰۹ international journal of naval architecture and ocean engineering
۳۰۱۰ international journal of navigation and observation
۳۰۱۱ international journal of nephrology
۳۰۱۲ international journal of network security
۳۰۱۳ international journal of neural systems
۳۰۱۴ international journal of neuropsychopharmacology
۳۰۱۵ international journal of non-linear mechanics
۳۰۱۶ international journal of nonlinear sciences and numerical simulation
۳۰۱۷ international journal of number theory
۳۰۱۸ international journal of numerical analysis and modeling
۳۰۱۹ international journal of numerical methods for heat and fluid flow
۳۰۲۰ international journal of nursing education scholarship
۳۰۲۱ international journal of nursing knowledge
۳۰۲۲ international journal of nursing practice
۳۰۲۳ international journal of nursing studies
۳۰۲۴ international journal of obesity
۳۰۲۵ international journal of obstetric anesthesia
۳۰۲۶ international journal of occupational and environmental health
۳۰۲۷ international journal of odonatology
۳۰۲۸ international journal of offender therapy and comparative criminology
۳۰۲۹ international journal of offshore and polar engineering
۳۰۳۰ international journal of oil gas and coal technology
۳۰۳۱ international journal of oil, gas and coal technology
۳۰۳۲ international journal of older people nursing
۳۰۳۳ international journal of oncology
۳۰۳۴ international journal of online engineering
۳۰۳۵ international journal of operations and production management
۳۰۳۶ international journal of ophthalmology
۳۰۳۷ international journal of optomechatronics
۳۰۳۸ international journal of oral and maxillofacial implants
۳۰۳۹ international journal of oral and maxillofacial surgery
۳۰۴۰ international journal of oral science
۳۰۴۱ international journal of orthopaedic and trauma nursing
۳۰۴۲ international journal of osteoarchaeology
۳۰۴۳ international journal of paediatric dentistry
۳۰۴۴ international journal of paleopathology
۳۰۴۵ international journal of palliative nursing
۳۰۴۶ international journal of parallel programming
۳۰۴۷ international journal of parallel, emergent and distributed systems
۳۰۴۸ international journal of pattern recognition and artificial intelligence
۳۰۴۹ international journal of pavement engineering
۳۰۵۰ international journal of pavement research and technology
۳۰۵۱ international journal of pediatric otorhinolaryngology
۳۰۵۲ international journal of performability engineering
۳۰۵۳ international journal of performance analysis in sport
۳۰۵۴ international journal of performance arts and digital media
۳۰۵۵ international journal of periodontics and restorative dentistry
۳۰۵۶ international journal of pharmaceutics
۳۰۵۷ international journal of pharmacy and pharmaceutical sciences
۳۰۵۸ international journal of pharmacy practice
۳۰۵۹ international journal of photoenergy
۳۰۶۰ international journal of physical distribution and logistics management
۳۰۶۱ international journal of physical modelling in geotechnics
۳۰۶۲ international journal of physiology, pathophysiology and pharmacology
۳۰۶۳ international journal of phytoremediation
۳۰۶۴ international journal of plant genomics
۳۰۶۵ international journal of plant production
۳۰۶۶ international journal of plant sciences
۳۰۶۷ international journal of plasticity
۳۰۶۸ international journal of platonic tradition
۳۰۶۹ international journal of play therapy
۳۰۷۰ international journal of polymer analysis and characterization
۳۰۷۱ international journal of polymer science
۳۰۷۲ international journal of polymeric materials
۳۰۷۳ international journal of polymeric materials and polymeric biomaterials
۳۰۷۴ international journal of practical theology
۳۰۷۵ international journal of precision engineering and manufacturing
۳۰۷۶ international journal of precision engineering and manufacturing – green technology
۳۰۷۷ international journal of precision engineering and manufacturing-green technology
۳۰۷۸ international journal of press-politics
۳۰۷۹ international journal of press/politics
۳۰۸۰ international journal of pressure vessels and piping
۳۰۸۱ international journal of preventive medicine
۳۰۸۲ international journal of primatology
۳۰۸۳ international journal of procurement management
۳۰۸۴ international journal of product lifecycle management
۳۰۸۵ international journal of production economics
۳۰۸۶ international journal of production research
۳۰۸۷ international journal of productivity and performance management
۳۰۸۸ international journal of productivity and quality management
۳۰۸۹ international journal of project management
۳۰۹۰ international journal of prosthodontics
۳۰۹۱ international journal of protective structures
۳۰۹۲ international journal of psychiatry in clinical practice
۳۰۹۳ international journal of psychiatry in medicine
۳۰۹۴ international journal of psychoanalysis
۳۰۹۵ international journal of psychology
۳۰۹۶ international journal of psychology and psychological therapy
۳۰۹۷ international journal of psychophysiology
۳۰۹۸ international journal of public administration
۳۰۹۹ international journal of public health
۳۱۰۰ international journal of public opinion research
۳۱۰۱ international journal of public sector management
۳۱۰۲ international journal of qualitative methods
۳۱۰۳ international journal of qualitative studies in education
۳۱۰۴ international journal of qualitative studies on health and well-being
۳۱۰۵ international journal of quality and reliability management
۳۱۰۶ international journal of quality, statistics, and reliability
۳۱۰۷ international journal of quantum chemistry
۳۱۰۸ international journal of quantum information
۳۱۰۹ international journal of radiation biology
۳۱۱۰ international journal of radiation oncology biology physics
۳۱۱۱ international journal of radio frequency identification technology and applications
۳۱۱۲ international journal of recycling of organic waste in agriculture
۳۱۱۳ international journal of refractory metals and hard materials
۳۱۱۴ international journal of refrigeration
۳۱۱۵ international journal of refrigeration-revue internationale du froid
۳۱۱۶ international journal of refugee law
۳۱۱۷ international journal of rehabilitation research
۳۱۱۸ international journal of reliability, quality and safety engineering
۳۱۱۹ international journal of remote sensing
۳۱۲۰ international journal of renewable energy research
۳۱۲۱ international journal of research and method in education
۳۱۲۲ international journal of research in marketing
۳۱۲۳ international journal of retail and distribution management
۳۱۲۴ international journal of rf technologies: research and applications
۳۱۲۵ international journal of rheumatic diseases
۳۱۲۶ international journal of rheumatology
۳۱۲۷ international journal of risk and safety in medicine
۳۱۲۸ international journal of river basin management
۳۱۲۹ international journal of robotics research
۳۱۳۰ international journal of robust and nonlinear control
۳۱۳۱ international journal of rock mechanics and mining sciences
۳۱۳۲ international journal of rock mechanics and minings sciences
۳۱۳۳ international journal of rotating machinery
۳۱۳۴ international journal of satellite communications and networking
۳۱۳۵ international journal of science and mathematics education
۳۱۳۶ international journal of science education
۳۱۳۷ international journal of sediment research
۳۱۳۸ international journal of selection and assessment
۳۱۳۹ international journal of sensor networks
۳۱۴۰ international journal of services and operations management
۳۱۴۱ international journal of sexual health
۳۱۴۲ international journal of shipping and transport logistics
۳۱۴۳ international journal of shoulder surgery
۳۱۴۴ international journal of simulation modelling
۳۱۴۵ international journal of smart and nano materials
۳۱۴۶ international journal of social psychiatry
۳۱۴۷ international journal of social research methodology
۳۱۴۸ international journal of social research methodology: theory and practice
۳۱۴۹ international journal of social robotics
۳۱۵۰ international journal of social welfare
۳۱۵۱ international journal of sociology and social policy
۳۱۵۲ international journal of solids and structures
۳۱۵۳ international journal of space structures
۳۱۵۴ international journal of speech technology
۳۱۵۵ international journal of speech-language pathology
۳۱۵۶ international journal of speech, language and the law
۳۱۵۷ international journal of speleology
۳۱۵۸ international journal of sport and exercise psychology
۳۱۵۹ international journal of sport finance
۳۱۶۰ international journal of sport nutrition and exercise metabolism
۳۱۶۱ international journal of sport policy
۳۱۶۲ international journal of sport psychology
۳۱۶۳ international journal of sports marketing and sponsorship
۳۱۶۴ international journal of sports medicine
۳۱۶۵ international journal of sports physiology and performance
۳۱۶۶ international journal of sports science and coaching
۳۱۶۷ international journal of spray and combustion dynamics
۳۱۶۸ international journal of std and aids
۳۱۶۹ international journal of steel structures
۳۱۷۰ international journal of strategic communication
۳۱۷۱ international journal of strategic property management
۳۱۷۲ international journal of stress management
۳۱۷۳ international journal of stroke
۳۱۷۴ international journal of structural stability and dynamics
۳۱۷۵ international journal of surgery
۳۱۷۶ international journal of surgical oncology
۳۱۷۷ international journal of surgical pathology
۳۱۷۸ international journal of sustainability in higher education
۳۱۷۹ international journal of sustainable development and world ecology
۳۱۸۰ international journal of sustainable energy
۳۱۸۱ international journal of sustainable engineering
۳۱۸۲ international journal of sustainable society
۳۱۸۳ international journal of sustainable transportation
۳۱۸۴ international journal of systematic and evolutionary microbiology
۳۱۸۵ international journal of systems science
۳۱۸۶ international journal of technology and design education
۳۱۸۷ international journal of technology assessment in health care
۳۱۸۸ international journal of technology enhanced learning
۳۱۸۹ international journal of technology management
۳۱۹۰ international journal of telemedicine and applications
۳۱۹۱ international journal of testing
۳۱۹۲ international journal of the book
۳۱۹۳ international journal of the classical tradition
۳۱۹۴ international journal of the commons
۳۱۹۵ international journal of the economics of business
۳۱۹۶ international journal of the history of sport
۳۱۹۷ international journal of the legal profession
۳۱۹۸ international journal of the sociology of language
۳۱۹۹ international journal of theoretical and applied finance
۳۲۰۰ international journal of theoretical physics
۳۲۰۱ international journal of thermal sciences
۳۲۰۲ international journal of thermophysics
۳۲۰۳ international journal of tomography and simulation
۳۲۰۴ international journal of tourism research
۳۲۰۵ international journal of training and development
۳۲۰۶ international journal of transgenderism
۳۲۰۷ international journal of transitional justice
۳۲۰۸ international journal of transpersonal studies
۳۲۰۹ international journal of transport economics
۳۲۱۰ international journal of tuberculosis and lung disease
۳۲۱۱ international journal of uncertainty fuzziness and knowledge-based systems
۳۲۱۲ international journal of uncertainty, fuzziness and knowlege-based systems
۳۲۱۳ international journal of unconventional computing
۳۲۱۴ international journal of urban and regional research
۳۲۱۵ international journal of urban sciences
۳۲۱۶ international journal of urban sustainable development
۳۲۱۷ international journal of urology
۳۲۱۸ international journal of vascular medicine
۳۲۱۹ international journal of vehicle autonomous systems
۳۲۲۰ international journal of vehicle design
۳۲۲۱ international journal of ventilation
۳۲۲۲ international journal of water resources development
۳۲۲۳ international journal of web and grid services
۳۲۲۴ international journal of wildland fire
۳۲۲۵ international journal of zoology
۳۲۲۶ international journal on digital libraries
۳۲۲۷ international journal on document analysis and recognition
۳۲۲۸ international journal on interactive design and manufacturing
۳۲۲۹ international journal on software tools for technology transfer
۳۲۳۰ international labor and working-class history
۳۲۳۱ international labour review
۳۲۳۲ international marketing review
۳۲۳۳ international materials reviews
۳۲۳۴ international mathematics research notices
۳۲۳۵ international microbiology
۳۲۳۶ international migration
۳۲۳۷ international migration review
۳۲۳۸ international multilingual research journal
۳۲۳۹ international negotiation
۳۲۴۰ international neurourology journal
۳۲۴۱ international nursing review
۳۲۴۲ international ophthalmology
۳۲۴۳ international organization
۳۲۴۴ international organizations law review
۳۲۴۵ international orthopaedics
۳۲۴۶ international peacekeeping
۳۲۴۷ international perspectives on sexual and reproductive health
۳۲۴۸ international philosophical quarterly
۳۲۴۹ international planning studies
۳۲۵۰ international political science review
۳۲۵۱ international political sociology
۳۲۵۲ international politics
۳۲۵۳ international polymer processing
۳۲۵۴ international psychogeriatrics
۳۲۵۵ international public management journal
۳۲۵۶ international regional science review
۳۲۵۷ international relations
۳۲۵۸ international relations of the asia-pacific
۳۲۵۹ international research in children’s literature
۳۲۶۰ international research in geographical and environmental education
۳۲۶۱ international review for the sociology of sport
۳۲۶۲ international review of administrative sciences
۳۲۶۳ international review of automatic control
۳۲۶۴ international review of cell and molecular biology
۳۲۶۵ international review of economics and finance
۳۲۶۶ international review of economics education
۳۲۶۷ international review of education
۳۲۶۸ international review of environmental and resource economics
۳۲۶۹ international review of finance
۳۲۷۰ international review of financial analysis
۳۲۷۱ international review of hydrobiology
۳۲۷۲ international review of law and economics
۳۲۷۳ international review of mission
۳۲۷۴ international review of neurobiology
۳۲۷۵ international review of psychiatry
۳۲۷۶ international review of research in open and distance learning
۳۲۷۷ international review of retail, distribution and consumer research
۳۲۷۸ international review of social history
۳۲۷۹ international review of sport and exercise psychology
۳۲۸۰ international review of the red cross
۳۲۸۱ international review of victimology
۳۲۸۲ international reviews in physical chemistry
۳۲۸۳ international reviews of immunology
۳۲۸۴ international security
۳۲۸۵ international shipbuilding progress
۳۲۸۶ international small business journal
۳۲۸۷ international social security review
۳۲۸۸ international social work
۳۲۸۹ international sociology
۳۲۹۰ international spectator
۳۲۹۱ international statistical review
۳۲۹۲ international studies in catholic education
۳۲۹۳ international studies in sociology of education
۳۲۹۴ international studies in the philosophy of science
۳۲۹۵ international studies perspectives
۳۲۹۶ international studies quarterly
۳۲۹۷ international studies review
۳۲۹۸ international tax and public finance
۳۲۹۹ international theory
۳۳۰۰ international theory: a journal of international politics, law and philosophy
۳۳۰۱ international trade journal
۳۳۰۲ international transactions in operational research
۳۳۰۳ international transactions on electrical energy systems
۳۳۰۴ international urogynecology journal
۳۳۰۵ international urogynecology journal and pelvic floor dysfunction
۳۳۰۶ international urology and nephrology
۳۳۰۷ international wood products journal
۳۳۰۸ international wound journal
۳۳۰۹ internet and higher education
۳۳۱۰ internet archaeology
۳۳۱۱ internet interventions
۳۳۱۲ internet mathematics
۳۳۱۳ internet reference services quarterly
۳۳۱۴ internet research
۳۳۱۵ interpretation
۳۳۱۶ interpreter and translator trainer
۳۳۱۷ interpreters newsletter
۳۳۱۸ interpreting
۳۳۱۹ intersecciones en antropologia
۳۳۲۰ interventions
۳۳۲۱ interventions-international journal of postcolonial studies
۳۳۲۲ intervirology
۳۳۲۳ invasive plant science and management
۳۳۲۴ inventiones mathematicae
۳۳۲۵ inverse problems
۳۳۲۶ inverse problems and imaging
۳۳۲۷ inverse problems in science and engineering
۳۳۲۸ invertebrate biology
۳۳۲۹ invertebrate systematics
۳۳۳۰ investigaciones de historia economica
۳۳۳۱ investigational new drugs
۳۳۳۲ investigative genetics
۳۳۳۳ investigative ophthalmology and visual science
۳۳۳۴ investigative radiology
۳۳۳۵ investment analysts journal
۳۳۳۶ inzinerine ekonomika-engineering economics
۳۳۳۷ ionics
۳۳۳۸ iowa law review
۳۳۳۹ iral – international review of applied linguistics in language teaching
۳۳۴۰ iral-international review of applied linguistics in language teaching
۳۳۴۱ iran and the caucasus
۳۳۴۲ iranian endodontic journal
۳۳۴۳ iranian journal of environmental health science and engineering
۳۳۴۴ iranian journal of materials science and engineering
۳۳۴۵ iranian journal of pharmaceutical research
۳۳۴۶ iranian journal of science and technology-transactions of mechanical engineering
۳۳۴۷ iranian polymer journal
۳۳۴۸ iranian polymer journal (english edition)
۳۳۴۹ iranian red crescent medical journal
۳۳۵۰ iranian studies
۳۳۵۱ iranica antiqua
۳۳۵۲ irb
۳۳۵۳ irish economic and social history
۳۳۵۴ irish educational studies
۳۳۵۵ irish journal of agricultural and food research
۳۳۵۶ irish journal of medical science
۳۳۵۷ irish political studies
۳۳۵۸ irish studies review
۳۳۵۹ irish theological quarterly
۳۳۶۰ irish veterinary journal
۳۳۶۱ ironmaking and steelmaking
۳۳۶۲ irrigation and drainage
۳۳۶۳ irrigation science
۳۳۶۴ isa transactions
۳۳۶۵ isij international
۳۳۶۶ isis
۳۳۶۷ isis; an international review devoted to the history of science and its cultural influences
۳۳۶۸ isj-invertebrate survival journal
۳۳۶۹ islam – zeitschrift fur geschichte und kultur des islamischen orients
۳۳۷۰ islam and christian-muslim relations
۳۳۷۱ island arc
۳۳۷۲ island studies journal
۳۳۷۳ isle interdisciplinary studies in literature and environment
۳۳۷۴ islets
۳۳۷۵ isme journal
۳۳۷۶ isotopes in environmental and health studies
۳۳۷۷ isprs journal of photogrammetry and remote sensing
۳۳۷۸ issue brief (commonwealth fund)
۳۳۷۹ issue brief (george washington university. national health policy forum)
۳۳۸۰ issues in accounting education
۳۳۸۱ issues in mental health nursing
۳۳۸۲ issues in science and technology
۳۳۸۳ it professional
۳۳۸۴ italian culture
۳۳۸۵ italian journal of agronomy
۳۳۸۶ italian journal of anatomy and embryology
۳۳۸۷ italian journal of animal science
۳۳۸۸ italian journal of geosciences
۳۳۸۹ italian journal of linguistics
۳۳۹۰ italian journal of pediatrics
۳۳۹۱ italian journal of zoology
۳۳۹۲ italian studies
۳۳۹۳ italianist
۳۳۹۴ itinerario
۳۳۹۵ itl – international journal of applied linguistics (belgium)
۳۳۹۶ iubmb life
۳۳۹۷ iucrj
۳۳۹۸ iup journal of commonwealth literature
۳۳۹۹ izvestiya – physics of the solid earth
۳۴۰۰ izvestiya mathematics
۳۴۰۱ j-for-journal of science and technology for forest products and processes
۳۴۰۲ jac: a journal of composition theory
۳۴۰۳ jacc-cardiovascular imaging
۳۴۰۴ jacc-cardiovascular interventions
۳۴۰۵ jacc-heart failure
۳۴۰۶ jacc: cardiovascular imaging
۳۴۰۷ jacc: cardiovascular interventions
۳۴۰۸ jacc: heart failure
۳۴۰۹ jahrbuch für regional wissenschaft/review of regional research
۳۴۱۰ jaids-journal of acquired immune deficiency syndromes
۳۴۱۱ jala
۳۴۱۲ jama – journal of the american medical association
۳۴۱۳ jama dermatology
۳۴۱۴ jama facial plastic surgery
۳۴۱۵ jama internal medicine
۳۴۱۶ jama neurology
۳۴۱۷ jama ophthalmology
۳۴۱۸ jama otolaryngology – head and neck surgery
۳۴۱۹ jama otolaryngology-head and neck surgery
۳۴۲۰ jama pediatrics
۳۴۲۱ jama psychiatry
۳۴۲۲ jama surgery
۳۴۲۳ jama-journal of the american medical association
۳۴۲۴ jams journal of acupuncture and meridian studies
۳۴۲۵ janac-journal of the association of nurses in aids care
۳۴۲۶ jaocs, journal of the american oil chemists’ society
۳۴۲۷ japan and the world economy
۳۴۲۸ japan journal of industrial and applied mathematics
۳۴۲۹ japanese journal of applied physics
۳۴۳۰ japanese journal of applied physics, part 1: regular papers and short notes
۳۴۳۱ japanese journal of clinical oncology
۳۴۳۲ japanese journal of infectious diseases
۳۴۳۳ japanese journal of mathematics
۳۴۳۴ japanese journal of ophthalmology
۳۴۳۵ japanese journal of religious studies
۳۴۳۶ japanese psychological research
۳۴۳۷ japanese studies
۳۴۳۸ jaro – journal of the association for research in otolaryngology
۳۴۳۹ jaro-journal of the association for research in otolaryngology
۳۴۴۰ jarq-japan agricultural research quarterly
۳۴۴۱ jasss
۳۴۴۲ jasss-the journal of artificial societies and social simulation
۳۴۴۳ java – journal of the association for vascular access
۳۴۴۴ javma-journal of the american veterinary medical association
۳۴۴۵ javnost
۳۴۴۶ jazz perspectives
۳۴۴۷ jcms-journal of common market studies
۳۴۴۸ jcrpe journal of clinical research in pediatric endocrinology
۳۴۴۹ jddg – journal of the german society of dermatology
۳۴۵۰ jetp letters
۳۴۵۱ jezik in slovstvo
۳۴۵۲ jezyk polski
۳۴۵۳ jiangsu daxue xuebao (ziran kexue ban) / journal of jiangsu university (natural science edition)
۳۴۵۴ jianzhu jiegou xuebao/journal of building structures
۳۴۵۵ jilin daxue xuebao (diqiu kexue ban)/journal of jilin university (earth science edition)
۳۴۵۶ jilin daxue xuebao (gongxueban)/journal of jilin university (engineering and technology edition)
۳۴۵۷ jinshu rechuli/heat treatment of metals
۳۴۵۸ jinshu xuebao/acta metallurgica sinica
۳۴۵۹ jisuanji jicheng zhizao xitong/computer integrated manufacturing systems, cims
۳۴۶۰ jixie gongcheng xuebao/chinese journal of mechanical engineering
۳۴۶۱ jmm international journal on media management
۳۴۶۲ jnci-journal of the national cancer institute
۳۴۶۳ jnt-journal of narrative theory
۳۴۶۴ jognn-journal of obstetric gynecologic and neonatal nursing
۳۴۶۵ joint bone spine
۳۴۶۶ joint commission journal on quality and patient safety
۳۴۶۷ jom
۳۴۶۸ jornal brasileiro de nefrologia : orgão oficial de sociedades brasileira e latino-americana de nefr
۳۴۶۹ jornal de pediatria
۳۴۷۰ journal asiatique
۳۴۷۱ journal d’analyse mathematique
۳۴۷۲ journal de mathematiques pures et appliquees
۳۴۷۳ journal der deutschen dermatologischen gesellschaft
۳۴۷۴ journal des mathematiques pures et appliquees
۳۴۷۵ journal for cultural research
۳۴۷۶ journal for east european management studies
۳۴۷۷ journal for general philosophy of science
۳۴۷۸ journal for healthcare quality
۳۴۷۹ journal for healthcare quality : official publication of the national association for healthcare qua
۳۴۸۰ journal for nature conservation
۳۴۸۱ journal for nurses in professional development
۳۴۸۲ journal for nurses in staff development : jnsd : official journal of the national nursing staff deve
۳۴۸۳ journal for research in mathematics education
۳۴۸۴ journal for specialists in pediatric nursing
۳۴۸۵ journal for specialists in pediatric nursing : jspn
۳۴۸۶ journal for the education of the gifted
۳۴۸۷ journal for the scientific study of religion
۳۴۸۸ journal for the study of judaism
۳۴۸۹ journal for the study of radicalism
۳۴۹۰ journal for the study of religion, nature and culture
۳۴۹۱ journal for the study of religions and ideologies
۳۴۹۲ journal for the study of the new testament
۳۴۹۳ journal for the study of the old testament
۳۴۹۴ journal for the study of the pseudepigrapha
۳۴۹۵ journal for the theory of social behaviour
۳۴۹۶ journal fur die reine und angewandte mathematik
۳۴۹۷ journal für die reine und angewandte mathematik
۳۴۹۸ journal für ornithologie
۳۴۹۹ journal in computer virology
۳۵۰۰ kafkas universitesi veteriner fakultesi dergisi
۳۵۰۱ kajian malaysia
۳۵۰۲ kant-studien
۳۵۰۳ kantian review
۳۵۰۴ kaohsiung journal of medical sciences
۳۵۰۵ keats-shelley journal
۳۵۰۶ keel ja kirjandus
۳۵۰۷ keio journal of medicine
۳۵۰۸ kemanusiaan
۳۵۰۹ kennedy institute of ethics journal
۳۵۱۰ keramische zeitschrift
۳۵۱۱ kerntechnik
۳۵۱۲ kidney and blood pressure research
۳۵۱۳ kidney international
۳۵۱۴ kidney international supplements
۳۵۱۵ kindheit und entwicklung
۳۵۱۶ kinetic and related models
۳۵۱۷ klinische monatsblatter für augenheilkunde
۳۵۱۸ klinische padiatrie
۳۵۱۹ knee
۳۵۲۰ knee surgery sports traumatology arthroscopy
۳۵۲۱ knee surgery, sports traumatology, arthroscopy
۳۵۲۲ knowledge and information systems
۳۵۲۳ knowledge and management of aquatic ecosystems
۳۵۲۴ knowledge engineering review
۳۵۲۵ knowledge management research and practice
۳۵۲۶ knowledge organization
۳۵۲۷ knowledge-based systems
۳۵۲۸ koedoe
۳۵۲۹ kolner zeitschrift für soziologie und sozialpsychologie
۳۵۳۰ kona powder and particle journal
۳۵۳۱ kongqi donglixue xuebao/acta aerodynamica sinica
۳۵۳۲ korea australia rheology journal
۳۵۳۳ korea journal
۳۵۳۴ korea-australia rheology journal
۳۵۳۵ korean journal of anesthesiology
۳۵۳۶ korean journal of chemical engineering
۳۵۳۷ korean journal of family medicine
۳۵۳۸ korean journal of internal medicine
۳۵۳۹ korean journal of metals and materials
۳۵۴۰ korean journal of ophthalmology : kjo
۳۵۴۱ korean journal of orthodontics
۳۵۴۲ korean journal of pain
۳۵۴۳ korean journal of parasitology
۳۵۴۴ korean journal of pediatrics
۳۵۴۵ korean journal of physiology and pharmacology
۳۵۴۶ korean journal of radiology
۳۵۴۷ korean journal of urology
۳۵۴۸ kritika
۳۵۴۹ kritika kultura
۳۵۵۰ ksce journal of civil engineering
۳۵۵۱ kuwait journal of science
۳۵۵۲ kybernetika
۳۵۵۳ kyklos
۳۵۵۴ kyoto journal of mathematics
۳۵۵۵ l’encephale
۳۵۵۶ l1-educational studies in language and literature
۳۵۵۷ lab animal
۳۵۵۸ lab on a chip
۳۵۵۹ lab on a chip – miniaturisation for chemistry and biology
۳۵۶۰ labor history
۳۵۶۱ labor studies journal
۳۵۶۲ laboratory animals
۳۵۶۳ laboratory investigation
۳۵۶۴ laboratory phonology
۳۵۶۵ labour
۳۵۶۶ labour economics
۳۵۶۷ labour history
۳۵۶۸ labour history review
۳۵۶۹ labour-le travail
۳۵۷۰ labour/le travail
۳۵۷۱ lake and reservoir management
۳۵۷۲ lancet
۳۵۷۳ lancet diabetes and endocrinology
۳۵۷۴ lancet global health
۳۵۷۵ lancet haematology
۳۵۷۶ lancet hiv
۳۵۷۷ lancet infectious diseases
۳۵۷۸ lancet neurology
۳۵۷۹ lancet oncology
۳۵۸۰ lancet psychiatry
۳۵۸۱ lancet respiratory medicine
۳۵۸۲ land degradation and development
۳۵۸۳ land economics
۳۵۸۴ land use policy
۳۵۸۵ landbauforschung
۳۵۸۶ landscape and ecological engineering
۳۵۸۷ landscape and urban planning
۳۵۸۸ landscape ecology
۳۵۸۹ landscape history
۳۵۹۰ landscape online
۳۵۹۱ landscape research
۳۵۹۲ landslides
۳۵۹۳ langage et societe
۳۵۹۴ langenbeck’s archives of surgery
۳۵۹۵ langenbecks archives of surgery
۳۵۹۶ langmuir
۳۵۹۷ language
۳۵۹۸ language acquisition
۳۵۹۹ qjm – monthly journal of the association of physicians
۳۶۰۰ qjm-an international journal of medicine
۳۶۰۱ qme-quantitative marketing and economics
۳۶۰۲ quaderni urbinati di cultura classica
۳۶۰۳ quaestiones mathematicae
۳۶۰۴ qualitative health research
۳۶۰۵ qualitative inquiry
۳۶۰۶ qualitative market research
۳۶۰۷ qualitative report
۳۶۰۸ qualitative research
۳۶۰۹ qualitative research in accounting and management
۳۶۱۰ qualitative research in organizations and management
۳۶۱۱ qualitative research in psychology
۳۶۱۲ qualitative social work
۳۶۱۳ qualitative sociology
۳۶۱۴ qualitative sociology review
۳۶۱۵ qualitative theory of dynamical systems
۳۶۱۶ qualitiative research in sport, exercise and health
۳۶۱۷ quality – access to success
۳۶۱۸ quality and quantity
۳۶۱۹ quality and reliability engineering international
۳۶۲۰ quality assurance in education
۳۶۲۱ quality engineering
۳۶۲۲ quality in higher education
۳۶۲۳ quality management in health care
۳۶۲۴ quality management journal
۳۶۲۵ quality of life research
۳۶۲۶ quality technology and quantitative management
۳۶۲۷ quantitative economics
۳۶۲۸ quantitative finance
۳۶۲۹ quantitative infrared thermography
۳۶۳۰ quantitative infrared thermography journal
۳۶۳۱ quantitative marketing and economics
۳۶۳۲ quantum electronics
۳۶۳۳ quantum information and computation
۳۶۳۴ quantum information processing
۳۶۳۵ quantum topology
۳۶۳۶ quarterly journal of austrian economics
۳۶۳۷ quarterly journal of economics
۳۶۳۸ quarterly journal of engineering geology and hydrogeology
۳۶۳۹ quarterly journal of experimental psychology
۳۶۴۰ quarterly journal of mathematics
۳۶۴۱ quarterly journal of mechanics and applied mathematics
۳۶۴۲ quarterly journal of nuclear medicine and molecular imaging
۳۶۴۳ quarterly journal of political science
۳۶۴۴ quarterly journal of speech
۳۶۴۵ quarterly journal of the royal meteorological society
۳۶۴۶ quarterly of applied mathematics
۳۶۴۷ quarterly review of biology
۳۶۴۸ quarterly review of economics and finance
۳۶۴۹ quarterly review of film and video
۳۶۵۰ quarterly reviews of biophysics
۳۶۵۱ quaternaire
۳۶۵۲ quaternary geochronology
۳۶۵۳ quaternary international
۳۶۵۴ quaternary research
۳۶۵۵ quaternary science reviews
۳۶۵۶ quest
۳۶۵۷ queue
۳۶۵۸ queueing systems
۳۶۵۹ quintessence international
۳۶۶۰ r and d management
۳۶۶۱ r journal
۳۶۶۲ ra revista de arquitectura
۳۶۶۳ race and class
۳۶۶۴ race and social problems
۳۶۶۵ race ethnicity and education
۳۶۶۶ radiation and environmental biophysics
۳۶۶۷ radiation measurements
۳۶۶۸ radiation oncology
۳۶۶۹ radiation oncology journal
۳۶۷۰ radiation physics and chemistry
۳۶۷۱ radiation protection dosimetry
۳۶۷۲ radiation research
۳۶۷۳ radical history review
۳۶۷۴ radical philosophy
۳۶۷۵ radio journal
۳۶۷۶ radio science
۳۶۷۷ radiocarbon
۳۶۷۸ radiochimica acta
۳۶۷۹ radiographics
۳۶۸۰ radiologia medica
۳۶۸۱ radiologic clinics of north america
۳۶۸۲ radiology
۳۶۸۳ radiology and oncology
۳۶۸۴ radiophysics and quantum electronics
۳۶۸۵ radiophysics and quantum electronics (english translation of izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii,
۳۶۸۶ radiotherapy and oncology
۳۶۸۷ raffles bulletin of zoology
۳۶۸۸ ramanujan journal
۳۶۸۹ rand journal of economics
۳۶۹۰ random structures and algorithms
۳۶۹۱ rangeland ecology and management
۳۶۹۲ rangeland journal
۳۶۹۳ rapid communications in mass spectrometry
۳۶۹۴ rapid prototyping journal
۳۶۹۵ rare metals
۳۶۹۶ raritan
۳۶۹۷ ratio
۳۶۹۸ rationality and society
۳۶۹۹ re-views in environmental science and biotechnology
۳۷۰۰ reaction kinetics mechanisms and catalysis
۳۷۰۱ reactive and functional polymers
۳۷۰۲ reading and writing
۳۷۰۳ reading and writing quarterly
۳۷۰۴ reading psychology
۳۷۰۵ reading research quarterly
۳۷۰۶ reading teacher
۳۷۰۷ real estate economics
۳۷۰۸ real-time systems
۳۷۰۹ recall
۳۷۱۰ recent patents on anti-cancer drug discovery
۳۷۱۱ recent patents on cns drug discovery
۳۷۱۲ recent patents on drug delivery and formulation
۳۷۱۳ recent patents on endocrine, metabolic and immune drug discovery
۳۷۱۴ recent patents on food, nutrition and agriculture
۳۷۱۵ recent patents on nanotechnology
۳۷۱۶ recherche et pratiques pedagogiques en langues de specialite – cahiers de l’apliut
۳۷۱۷ recherches de theologie et philosophie medievales
۳۷۱۸ recht und psychiatrie
۳۷۱۹ records management journal
۳۷۲۰ records of natural products
۳۷۲۱ records of the australian museum
۳۷۲۲ red cedar review
۳۷۲۳ redia
۳۷۲۴ redox biology
۳۷۲۵ redox report
۳۷۲۶ reference and user services quarterly
۳۷۲۷ reference librarian
۳۷۲۸ reference services review
۳۷۲۹ reflective practice
۳۷۳۰ refugee survey quarterly
۳۷۳۱ regenerative medicine
۳۷۳۲ regional and federal studies
۳۷۳۳ regional anesthesia and pain medicine
۳۷۳۴ regional environmental change
۳۷۳۵ regional science and urban economics
۳۷۳۶ regional studies
۳۷۳۷ regular and chaotic dynamics
۳۷۳۸ regulation and governance
۳۷۳۹ regulatory peptides
۳۷۴۰ regulatory toxicology and pharmacology
۳۷۴۱ rehabilitation counseling bulletin
۳۷۴۲ rehabilitation nursing
۳۷۴۳ rehabilitation psychology
۳۷۴۴ rejuvenation research
۳۷۴۵ relc journal
۳۷۴۶ reliability engineering and system safety
۳۷۴۷ religion
۳۷۴۸ religion and american culture
۳۷۴۹ religion and education
۳۷۵۰ religion and literature
۳۷۵۱ religion, state and society
۳۷۵۲ religions
۳۷۵۳ religionspadagogische beitrage
۳۷۵۴ religious education
۳۷۵۵ religious studies
۳۷۵۶ remedial and special education
۳۷۵۷ remote sensing
۳۷۵۸ remote sensing letters
۳۷۵۹ remote sensing of environment
۳۷۶۰ renaissance quarterly
۳۷۶۱ renaissance studies
۳۷۶۲ renal failure
۳۷۶۳ renascence
۳۷۶۴ rendiconti lincei-matematica e applicazioni
۳۷۶۵ rendiconti lincei-scienze fisiche e naturali
۳۷۶۶ renewable agriculture and food systems
۳۷۶۷ renewable and sustainable energy reviews
۳۷۶۸ renewable energy
۳۷۶۹ reports on mathematical logic
۳۷۷۰ reports on mathematical physics
۳۷۷۱ reports on progress in physics
۳۷۷۲ representation
۳۷۷۳ representation theory
۳۷۷۴ representations
۳۷۷۵ reproduction
۳۷۷۶ reproduction fertility and development
۳۷۷۷ reproduction in domestic animals
۳۷۷۸ reproduction, fertility and development
۳۷۷۹ reproductive biology
۳۷۸۰ reproductive biology and endocrinology
۳۷۸۱ reproductive biomedicine online
۳۷۸۲ reproductive health
۳۷۸۳ reproductive health matters
۳۷۸۴ reproductive sciences
۳۷۸۵ reproductive toxicology
۳۷۸۶ requirements engineering
۳۷۸۷ res publica
۳۷۸۸ res: anthropology and aesthetics
۳۷۸۹ research and practice for persons with severe disabilities
۳۷۹۰ research brief
۳۷۹۱ research briefs
۳۷۹۲ research evaluation
۳۷۹۳ research in african literatures
۳۷۹۴ research in astronomy and astrophysics
۳۷۹۵ research in autism spectrum disorders
۳۷۹۶ research in comparative and international education
۳۷۹۷ research in dance education
۳۷۹۸ research in developmental disabilities
۳۷۹۹ research in drama education
۳۸۰۰ research in engineering design
۳۸۰۱ research in engineering design – theory, applications, and concurrent engineering
۳۸۰۲ research in gerontological nursing
۳۸۰۳ research in higher education
۳۸۰۴ research in human development
۳۸۰۵ research in international business and finance
۳۸۰۶ research in language
۳۸۰۷ research in learning technology
۳۸۰۸ research in mathematics education
۳۸۰۹ research in microbiology
۳۸۱۰ research in nondestructive evaluation
۳۸۱۱ research in nursing and health
۳۸۱۲ research in organizational behavior
۳۸۱۳ research in pharmaceutical sciences
۳۸۱۴ research in science and technological education
۳۸۱۵ research in science education
۳۸۱۶ research in social and administrative pharmacy
۳۸۱۷ research in social movements, conflicts and change
۳۸۱۸ research in social stratification and mobility
۳۸۱۹ research in sports medicine
۳۸۲۰ research in the sociology of organizations
۳۸۲۱ research in the sociology of work
۳۸۲۲ research in the teaching of english
۳۸۲۳ research in transportation business and management
۳۸۲۴ research in transportation economics
۳۸۲۵ research in veterinary science
۳۸۲۶ research on aging
۳۸۲۷ research on chemical intermediates
۳۸۲۸ research on language and social interaction
۳۸۲۹ research on social work practice
۳۸۳۰ research papers in education
۳۸۳۱ research policy
۳۸۳۲ research quarterly for exercise and sport
۳۸۳۳ research report (health effects institute)
۳۸۳۴ research studies in music education
۳۸۳۵ research synthesis methods
۳۸۳۶ research technology management
۳۸۳۷ research-technology management
۳۸۳۸ residential treatment for children and youth
۳۸۳۹ resonance
۳۸۴۰ resource and energy economics
۳۸۴۱ resource geology
۳۸۴۲ resources and energy economics
۳۸۴۳ resources conservation and recycling
۳۸۴۴ resources policy
۳۸۴۵ resources, conservation and recyclcing
۳۸۴۶ respiration
۳۸۴۷ respiration; international review of thoracic diseases
۳۸۴۸ respiratory care
۳۸۴۹ respiratory investigation
۳۸۵۰ respiratory medicine
۳۸۵۱ respiratory physiology and neurobiology
۳۸۵۲ respiratory research
۳۸۵۳ respirology
۳۸۵۴ restaurator
۳۸۵۵ restoration ecology
۳۸۵۶ restorative neurology and neuroscience
۳۸۵۷ results in mathematics
۳۸۵۸ results in pharma sciences
۳۸۵۹ results in physics
۳۸۶۰ resuscitation
۳۸۶۱ rethinking history
۳۸۶۲ rethinking marxism
۳۸۶۳ retina
۳۸۶۴ retina-the journal of retinal and vitreous diseases
۳۸۶۵ retrovirology
۳۸۶۶ review of accounting studies
۳۸۶۷ review of african political economy
۳۸۶۸ review of austrian economics
۳۸۶۹ review of black political economy
۳۸۷۰ review of central and east european law
۳۸۷۱ review of cognitive linguistics
۳۸۷۲ review of contemporary philosophy
۳۸۷۳ review of derivatives research
۳۸۷۴ review of development economics
۳۸۷۵ review of diabetic studies
۳۸۷۶ review of economic design
۳۸۷۷ review of economic dynamics
۳۸۷۸ review of economic studies
۳۸۷۹ review of economics and statistics
۳۸۸۰ review of economics of the household
۳۸۸۱ review of education, pedagogy, and cultural studies
۳۸۸۲ review of educational research
۳۸۸۳ review of environmental economics and policy
۳۸۸۴ review of european community and international environmental law
۳۸۸۵ review of european studies
۳۸۸۶ review of european, comparative and international environmental law
۳۸۸۷ review of faith and international affairs
۳۸۸۸ review of finance
۳۸۸۹ review of financial economics
۳۸۹۰ review of financial studies
۳۸۹۱ review of general psychology
۳۸۹۲ review of higher education
۳۸۹۳ review of income and wealth
۳۸۹۴ review of industrial organization
۳۸۹۵ review of international economics
۳۸۹۶ review of international organizations
۳۸۹۷ review of international political economy
۳۸۹۸ review of international studies
۳۸۹۹ review of managerial science
۳۹۰۰ review of palaeobotany and palynology
۳۹۰۱ review of philosophy and psychology
۳۹۰۲ review of policy research
۳۹۰۳ review of political economy
۳۹۰۴ review of politics
۳۹۰۵ review of public personnel administration
۳۹۰۶ review of quantitative finance and accounting
۳۹۰۷ review of radical political economics
۳۹۰۸ review of regional studies
۳۹۰۹ review of religious research
۳۹۱۰ review of research in education
۳۹۱۱ review of scientific instruments
۳۹۱۲ review of symbolic logic
۳۹۱۳ review of world economics
۳۹۱۴ reviews in anthropology
۳۹۱۵ reviews in aquaculture
۳۹۱۶ reviews in cardiovascular medicine
۳۹۱۷ reviews in chemical engineering
۳۹۱۸ reviews in endocrine and metabolic disorders
۳۹۱۹ reviews in environmental science and bio-technology
۳۹۲۰ reviews in fish biology and fisheries
۳۹۲۱ reviews in fisheries science
۳۹۲۲ reviews in fisheries science and aquaculture
۳۹۲۳ reviews in inorganic chemistry
۳۹۲۴ reviews in mathematical physics
۳۹۲۵ reviews in medical virology
۳۹۲۶ reviews in mineralogy and geochemistry
۳۹۲۷ reviews in the neurosciences
۳۹۲۸ reviews of environmental contamination and toxicology
۳۹۲۹ reviews of geophysics
۳۹۳۰ reviews of modern physics
۳۹۳۱ reviews of physiology biochemistry and pharmacology
۳۹۳۲ reviews on advanced materials science
۳۹۳۳ reviews on environmental health
۳۹۳۴ reviews on recent clinical trials
۳۹۳۵ revista arvore
۳۹۳۶ revista brasileira de ciencia do solo
۳۹۳۷ revista brasileira de economia
۳۹۳۸ revista brasileira de engenharia agricola e ambiental
۳۹۳۹ revista brasileira de entomologia
۳۹۴۰ revista brasileira de fisioterapia
۳۹۴۱ revista brasileira de fruticultura
۳۹۴۲ revista brasileira de parasitologia veterinaria
۳۹۴۳ revista brasileira de parasitologia veterinaria = brazilian journal of veterinary parasitology : org
۳۹۴۴ revista brasileira de plantas medicinais
۳۹۴۵ revista brasileira de politica internacional
۳۹۴۶ revista brasileira de psiquiatria
۳۹۴۷ revista brasileira de terapia intensiva
۳۹۴۸ revista brasileira de zootecnia
۳۹۴۹ revista ceres
۳۹۵۰ revista chilena de historia natural
۳۹۵۱ revista ciencia agronomica
۳۹۵۲ revista clinica espanola
۳۹۵۳ revista complutense de historia de america
۳۹۵۴ revista da associacao medica brasileira
۳۹۵۵ revista da sociedade brasileira de medicina tropical
۳۹۵۶ revista de biologia tropical
۳۹۵۷ revista de chimie
۳۹۵۸ revista de dialectologia y tradiciones populares
۳۹۵۹ revista de economia politica/brazilian journal of political economy
۳۹۶۰ revista de educacion
۳۹۶۱ revista de filologia espanola
۳۹۶۲ revista de historia economica
۳۹۶۳ revista de historia economica – journal of iberian and latin american economic history
۳۹۶۴ revista de historia industrial
۳۹۶۵ revista de la facultad de ciencias agrarias
۳۹۶۶ revista de la real academia de ciencias exactas fisicas y naturales serie a-matematicas
۳۹۶۷ revista de literatura
۳۹۶۸ revista de literatura medieval
۳۹۶۹ revista de psicodidactica
۳۹۷۰ revista de psicopatologia y psicologia clinica
۳۹۷۱ revista de psiquiatria y salud mental
۳۹۷۲ revista de saude publica
۳۹۷۳ revista do instituto de medicina tropical de sao paulo
۳۹۷۴ revista espanola de cardiologia
۳۹۷۵ revista espanola de documentacion cientifica
۳۹۷۶ revista europea de estudios latinoamericanos y del caribe = european review of latin american and ca
۳۹۷۷ revista iberoamericana de micologia
۳۹۷۸ revista iberoamericana de tecnologias del aprendizaje
۳۹۷۹ revista invi
۳۹۸۰ revista latina de comunicacion social
۳۹۸۱ revista latino-americano de enfermagem
۳۹۸۲ revista matematica complutense
۳۹۸۳ revista matematica iberoamericana
۳۹۸۴ revista mexicana de astronomia y astrofisica
۳۹۸۵ revista mexicana de ciencias pecuarias
۳۹۸۶ revista mexicana de ingenieria quimica
۳۹۸۷ revista mexicana de investigacion educativa
۳۹۸۸ revista romana de materiale-romanian journal of materials
۳۹۸۹ revista signos
۳۹۹۰ revolutionary russia
۳۹۹۱ revstat statistical journal
۳۹۹۲ revue belge de philologie et d’histoire. belgisch tijdschrift voor philologie en geschiedenis
۳۹۹۳ revue biblique
۳۹۹۴ revue d histoire des mathematiques
۳۹۹۵ revue d’anthropologie des connaissances
۳۹۹۶ revue d’epidemiologie et de sante publique
۳۹۹۷ revue d’histoire des mathematiques
۳۹۹۸ revue d’histoire des textes
۳۹۹۹ revue de l’ofce
۴۰۰۰ revue de medecine interne
۴۰۰۱ revue de micropaleontologie
۴۰۰۲ revue de qumran
۴۰۰۳ revue de synthese / centre international de synthese
۴۰۰۴ revue des etudes juives
۴۰۰۵ revue des sciences philosophiques et theologiques
۴۰۰۶ revue du nord
۴۰۰۷ revue francaise de science politique
۴۰۰۸ revue francaise de sociologie
۴۰۰۹ revue internationale de politique comparee
۴۰۱۰ revue scientifique et technique-office international des epizooties
۴۰۱۱ rheologica acta
۴۰۱۲ rhetoric and  public affairs
۴۰۱۳ rhetoric review
۴۰۱۴ rhetorica
۴۰۱۵ rheumatic disease clinics of north america
۴۰۱۶ rheumatology
۴۰۱۷ rheumatology international
۴۰۱۸ rhinology
۴۰۱۹ rhinology. supplement
۴۰۲۰ rice
۴۰۲۱ rice science
۴۰۲۲ rijksmuseum bulletin
۴۰۲۳ risk analysis
۴۰۲۴ risk management
۴۰۲۵ risk management-journal of risk crisis and disaster
۴۰۲۶ river research and applications
۴۰۲۷ rivista del nuovo cimento
۴۰۲۸ rivista di biologia – biology forum
۴۰۲۹ rivista di matematica della universita di parma
۴۰۳۰ rivista di storia e letteratura religiosa
۴۰۳۱ rivista italiana di paleontologia e stratigrafia
۴۰۳۲ rivista italiana di scienza politica
۴۰۳۳ rivista storica dell’antichita
۴۰۳۴ rivista, italiana di paleontologiia e stratigrafia
۴۰۳۵ rla, revista de linguistica teorica y aplicada
۴۰۳۶ rna
۴۰۳۷ rna biology
۴۰۳۸ road materials and pavement design
۴۰۳۹ robotica
۴۰۴۰ robotics and autonomous systems
۴۰۴۱ robotics and computer-integrated manufacturing
۴۰۴۲ rock art research
۴۰۴۳ rock mechanics and rock engineering
۴۰۴۴ rocky mountain journal of mathematics
۴۰۴۵ rodriguesia
۴۰۴۶ roeper review
۴۰۴۷ rofo-fortschritte auf dem gebiet der rontgenstrahlen und der bildgebenden verfahren
۴۰۴۸ romani studies
۴۰۴۹ romanian journal in physics
۴۰۵۰ romanian journal of economic forecasting
۴۰۵۱ romanian journal of physics
۴۰۵۲ romanian reports in physics
۴۰۵۳ romanian reports on physics
۴۰۵۴ romanische forschungen
۴۰۵۵ romanticism
۴۰۵۶ romantisme
۴۰۵۷ royal society of edinburgh – proceedings a
۴۰۵۸ rsc advances
۴۰۵۹ rsq-rhetoric society quarterly
۴۰۶۰ rubber chemistry and technology
۴۰۶۱ rural and remote health
۴۰۶۲ rural history-economy society culture
۴۰۶۳ rural history: economy, society, culture
۴۰۶۴ rural society
۴۰۶۵ rural sociology
۴۰۶۶ rusi journal
۴۰۶۷ rusin
۴۰۶۸ russian chemical reviews
۴۰۶۹ russian engineering research
۴۰۷۰ russian geology and geophysics
۴۰۷۱ russian history
۴۰۷۲ russian journal of mathematical physics
۴۰۷۳ russian journal of numerical analysis and mathematical modelling
۴۰۷۴ russian journal of plant physiology
۴۰۷۵ russian linguistics
۴۰۷۶ russian mathematical surveys
۴۰۷۷ russian politics and law
۴۰۷۸ russian review
۴۰۷۹ sabrao journal of breeding and genetics
۴۰۸۰ sadhana – academy proceedings in engineering sciences
۴۰۸۱ sae international journal of alternative powertrains
۴۰۸۲ sae international journal of commercial vehicles
۴۰۸۳ sae international journal of engines
۴۰۸۴ sae international journal of fuels and lubricants
۴۰۸۵ sae international journal of materials and manufacturing
۴۰۸۶ sae international journal of passenger cars – electronic and electrical systems
۴۰۸۷ sae international journal of passenger cars – mechanical systems
۴۰۸۸ sae international journal of transportation safety
۴۰۸۹ sae technical papers
۴۰۹۰ safer communities
۴۰۹۱ safety and health at work
۴۰۹۲ safety science
۴۰۹۳ safundi
۴۰۹۴ sahara j
۴۰۹۵ sains malaysiana
۴۰۹۶ salamandra
۴۰۹۷ salud publica de mexico
۴۰۹۸ samj south african medical journal
۴۰۹۹ sao paulo medical journal
۴۱۰۰ sapiens
۴۱۰۱ sar and qsar in environmental research
۴۱۰۲ sarcoidosis vasculitis and diffuse lung diseases
۴۱۰۳ sarcoma
۴۱۰۴ sats
۴۱۰۵ saudi journal of biological sciences
۴۱۰۶ saudi journal of kidney diseases and transplantation : an official publication of the saudi center f
۴۱۰۷ saudi pharmaceutical journal
۴۱۰۸ sbornik mathematics
۴۱۰۹ scandinavian actuarial journal
۴۱۱۰ scandinavian cardiovascular journal
۴۱۱۱ scandinavian economic history review
۴۱۱۲ scandinavian journal of caring sciences
۴۱۱۳ scandinavian journal of clinical and laboratory investigation
۴۱۱۴ scandinavian journal of economics
۴۱۱۵ scandinavian journal of forest research
۴۱۱۶ scandinavian journal of gastroenterology
۴۱۱۷ scandinavian journal of history
۴۱۱۸ scandinavian journal of hospitality and tourism
۴۱۱۹ scandinavian journal of immunology
۴۱۲۰ scandinavian journal of infectious diseases
۴۱۲۱ scandinavian journal of management
۴۱۲۲ scandinavian journal of medicine and science in sports
۴۱۲۳ scandinavian journal of occupational therapy
۴۱۲۴ scandinavian journal of pain
۴۱۲۵ scandinavian journal of primary health care
۴۱۲۶ scandinavian journal of psychology
۴۱۲۷ scandinavian journal of public health
۴۱۲۸ scandinavian journal of rheumatology
۴۱۲۹ scandinavian journal of statistics
۴۱۳۰ scandinavian journal of surgery
۴۱۳۱ scandinavian journal of the old testament
۴۱۳۲ scandinavian journal of trauma resuscitation and emergency medicine
۴۱۳۳ scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine
۴۱۳۴ scandinavian journal of urology
۴۱۳۵ scandinavian journal of work environment and health
۴۱۳۶ scandinavian journal of work, environment and health
۴۱۳۷ scandinavian political studies
۴۱۳۸ scandinavian studies
۴۱۳۹ scando-slavica
۴۱۴۰ scanning
۴۱۴۱ schizophrenia bulletin
۴۱۴۲ schizophrenia research
۴۱۴۳ schizophrenia research: cognition
۴۱۴۴ school effectiveness and school improvement
۴۱۴۵ school leadership and management
۴۱۴۶ school library media research
۴۱۴۷ school mental health
۴۱۴۸ school psychology international
۴۱۴۹ school psychology quarterly
۴۱۵۰ school psychology review
۴۱۵۱ schweizer archiv fur tierheilkunde
۴۱۵۲ science
۴۱۵۳ science and education
۴۱۵۴ science and engineering ethics
۴۱۵۵ science and global security
۴۱۵۶ science and justice
۴۱۵۷ science and justice – journal of the forensic science society
۴۱۵۸ science and public policy
۴۱۵۹ science and society
۴۱۶۰ science and technology for the built environment
۴۱۶۱ science and technology of advanced materials
۴۱۶۲ science and technology of nuclear installations
۴۱۶۳ science and technology of welding and joining
۴۱۶۴ science and technology studies
۴۱۶۵ science as culture
۴۱۶۶ science as culture.
۴۱۶۷ science china chemistry
۴۱۶۸ science china earth sciences
۴۱۶۹ science china information sciences
۴۱۷۰ science china life sciences
۴۱۷۱ science china mathematics
۴۱۷۲ science china technological sciences
۴۱۷۳ science china-chemistry
۴۱۷۴ science china-earth sciences
۴۱۷۵ science china-information sciences
۴۱۷۶ science china-life sciences
۴۱۷۷ science china-mathematics
۴۱۷۸ science china-physics mechanics and astronomy
۴۱۷۹ science china-technological sciences
۴۱۸۰ science china: physics, mechanics and astronomy
۴۱۸۱ science communication
۴۱۸۲ science education
۴۱۸۳ science in context
۴۱۸۴ science of advanced materials
۴۱۸۵ science of computer programming
۴۱۸۶ science of sintering
۴۱۸۷ science of the total environment
۴۱۸۸ science progress
۴۱۸۹ science signaling
۴۱۹۰ science technology and human values
۴۱۹۱ science translational medicine
۴۱۹۲ science, technology and society
۴۱۹۳ scientia agricola
۴۱۹۴ scientia forestalis/forest sciences
۴۱۹۵ scientia horticulturae
۴۱۹۶ scientia iranica
۴۱۹۷ scientia marina
۴۱۹۸ scientia pharmaceutica
۴۱۹۹ scientific american
۴۲۰۰ scientific annals of computer science
۴۲۰۱ scientific drilling
۴۲۰۲ scientific reports
۴۲۰۳ scientific studies of reading
۴۲۰۴ scientist
۴۲۰۵ scientometrics
۴۲۰۶ scienze regionali
۴۲۰۷ scottish geographical journal
۴۲۰۸ scottish historical review
۴۲۰۹ scottish journal of political economy
۴۲۱۰ scottish journal of theology
۴۲۱۱ screen
۴۲۱۲ scripta materialia
۴۲۱۳ scriptorium
۴۲۱۴ second language research
۴۲۱۵ security and communication networks
۴۲۱۶ security dialogue
۴۲۱۷ security journal
۴۲۱۸ security studies
۴۲۱۹ sedimentary geology
۴۲۲۰ sedimentology
۴۲۲۱ seed science and technology
۴۲۲۲ seed science research
۴۲۲۳ seismological research letters
۴۲۲۴ seizure : the journal of the british epilepsy association
۴۲۲۵ seizure-european journal of epilepsy
۴۲۲۶ sel – studies in english literature
۴۲۲۷ selecta mathematica-new series
۴۲۲۸ selecta mathematica, new series
۴۲۲۹ self and identity
۴۲۳۰ semantic web
۴۲۳۱ semantic web and information systems
۴۲۳۲ semiconductor science and technology
۴۲۳۳ semiconductors
۴۲۳۴ semiconductors and semimetals
۴۲۳۵ semigroup forum
۴۲۳۶ semina:ciencias agrarias
۴۲۳۷ seminars in arthritis and rheumatism
۴۲۳۸ seminars in cancer biology
۴۲۳۹ seminars in cardiothoracic and vascular anesthesia
۴۲۴۰ seminars in cell and developmental biology
۴۲۴۱ seminars in cutaneous medicine and surgery
۴۲۴۲ seminars in diagnostic pathology
۴۲۴۳ seminars in dialysis
۴۲۴۴ seminars in fetal and neonatal medicine
۴۲۴۵ seminars in hematology
۴۲۴۶ seminars in immunology
۴۲۴۷ seminars in immunopathology
۴۲۴۸ seminars in interventional radiology
۴۲۴۹ seminars in liver disease
۴۲۵۰ seminars in musculoskeletal radiology
۴۲۵۱ seminars in nephrology
۴۲۵۲ seminars in neurology
۴۲۵۳ seminars in nuclear medicine
۴۲۵۴ seminars in oncology
۴۲۵۵ seminars in oncology nursing
۴۲۵۶ seminars in ophthalmology
۴۲۵۷ seminars in pediatric neurology
۴۲۵۸ seminars in pediatric surgery
۴۲۵۹ seminars in perinatology
۴۲۶۰ seminars in plastic surgery
۴۲۶۱ seminars in radiation oncology
۴۲۶۲ seminars in reproductive medicine
۴۲۶۳ seminars in respiratory and critical care medicine
۴۲۶۴ seminars in speech and language
۴۲۶۵ seminars in thoracic and cardiovascular surgery
۴۲۶۶ seminars in thrombosis and hemostasis
۴۲۶۷ seminars in ultrasound, ct and mri
۴۲۶۸ seminars in vascular surgery
۴۲۶۹ semiotica
۴۲۷۰ senses and society
۴۲۷۱ sensor review
۴۲۷۲ sensors
۴۲۷۳ sensors and actuators a-physical
۴۲۷۴ sensors and actuators b-chemical
۴۲۷۵ sensors and actuators, a: physical
۴۲۷۶ sensors and actuators, b: chemical
۴۲۷۷ separation and purification reviews
۴۲۷۸ separation and purification technology
۴۲۷۹ separation science and technology
۴۲۸۰ sequential analysis
۴۲۸۱ serials librarian
۴۲۸۲ serials review
۴۲۸۳ series
۴۲۸۴ service business
۴۲۸۵ service industries journal
۴۲۸۶ service oriented computing and applications
۴۲۸۷ services marketing quarterly
۴۲۸۸ set-valued and variational analysis
۴۲۸۹ sex education
۴۲۹۰ sex roles
۴۲۹۱ sexual abuse-a journal of research and treatment
۴۲۹۲ sexual abuse: journal of research and treatment
۴۲۹۳ sexual addiction and compulsivity
۴۲۹۴ sexual and relationship therapy
۴۲۹۵ sexual and reproductive healthcare
۴۲۹۶ sexual development
۴۲۹۷ sexual health
۴۲۹۸ sexual medicine
۴۲۹۹ sexualities
۴۳۰۰ sexuality and culture
۴۳۰۱ sexuality and disability
۴۳۰۲ sexuality research and social policy
۴۳۰۳ sexuality research and social policy: journal of nsrc
۴۳۰۴ sexually transmitted diseases
۴۳۰۵ sexually transmitted infections
۴۳۰۶ shakespeare
۴۳۰۷ shakespeare quarterly
۴۳۰۸ shenyang gongye daxue xuebao/journal of shenyang university of technology
۴۳۰۹ shenyang jianzhu daxue xuebao (ziran kexue ban)/journal of shenyang jianzhu university (natural scie
۴۳۱۰ ship technology research
۴۳۱۱ ships and offshore structures
۴۳۱۲ shiyou diqiu wuli kantan/oil geophysical prospecting
۴۳۱۳ shiyou kantan yu kaifa/petroleum exploration and development
۴۳۱۴ shiyou xuebao/acta petrolei sinica
۴۳۱۵ shock
۴۳۱۶ shock and vibration
۴۳۱۷ shock waves
۴۳۱۸ shokuhin eiseigaku zasshi. journal of the food hygienic society of japan
۴۳۱۹ shuikexue jinzhan/advances in water science
۴۳۲۰ siam journal of scientific computing
۴۳۲۱ siam journal on applied dynamical systems
۴۳۲۲ siam journal on applied mathematics
۴۳۲۳ siam journal on computing
۴۳۲۴ siam journal on control and optimization
۴۳۲۵ siam journal on discrete mathematics
۴۳۲۶ siam journal on financial mathematics
۴۳۲۷ siam journal on imaging sciences
۴۳۲۸ siam journal on mathematical analysis
۴۳۲۹ siam journal on matrix analysis and applications
۴۳۳۰ siam journal on numerical analysis
۴۳۳۱ siam journal on optimization
۴۳۳۲ siam journal on scientific computing
۴۳۳۳ siam review
۴۳۳۴ siberian mathematical journal
۴۳۳۵ sichuan daxue xuebao (gongcheng kexue ban)/journal of sichuan university (engineering science editio
۴۳۳۶ sigmod record
۴۳۳۷ sign language and linguistics
۴۳۳۸ sign language studies
۴۳۳۹ signa
۴۳۴۰ signal image and video processing
۴۳۴۱ signal processing
۴۳۴۲ signal processing-image communication
۴۳۴۳ signal processing: image communication
۴۳۴۴ signal, image and video processing
۴۳۴۵ signs
۴۳۴۶ sikh formations: religion, culture, theory
۴۳۴۷ silence
۴۳۴۸ silva fennica
۴۳۴۹ simiolus
۴۳۵۰ simulation
۴۳۵۱ simulation and gaming
۴۳۵۲ simulation in healthcare
۴۳۵۳ simulation in healthcare-journal of the society for simulation in healthcare
۴۳۵۴ simulation modelling practice and theory
۴۳۵۵ simulation-transactions of the society for modeling and simulation international
۴۳۵۶ singapore journal of tropical geography
۴۳۵۷ singapore medical journal
۴۳۵۸ skase journal of translation and interpretation
۴۳۵۹ skeletal muscle
۴۳۶۰ skeletal radiology
۴۳۶۱ skin pharmacology and physiology
۴۳۶۲ skin research and technology
۴۳۶۳ skin therapy letter
۴۳۶۴ slavery and abolition
۴۳۶۵ slavic review
۴۳۶۶ slavisticna revija
۴۳۶۷ slavonic and east european review
۴۳۶۸ sleep
۴۳۶۹ sleep and breathing
۴۳۷۰ sleep medicine
۴۳۷۱ sleep medicine reviews
۴۳۷۲ slovo a slovesnost
۴۳۷۳ small
۴۳۷۴ small business economics
۴۳۷۵ small group research
۴۳۷۶ small gtpases
۴۳۷۷ small ruminant research
۴۳۷۸ small wars and insurgencies
۴۳۷۹ small-scale forestry
۴۳۸۰ smart materials and structures
۴۳۸۱ smart structures and systems
۴۳۸۲ smpte motion imaging journal
۴۳۸۳ soccer and society
۴۳۸۴ social analysis
۴۳۸۵ social and cultural geography
۴۳۸۶ social and legal studies
۴۳۸۷ social and personality psychology compass
۴۳۸۸ social anthropology
۴۳۸۹ social choice and welfare
۴۳۹۰ social cognition
۴۳۹۱ social cognitive and affective neuroscience
۴۳۹۲ social compass
۴۳۹۳ social development
۴۳۹۴ social dynamics
۴۳۹۵ social dynamics-a journal of african studies
۴۳۹۶ social epistemology
۴۳۹۷ social forces
۴۳۹۸ social geography
۴۳۹۹ social history
۴۴۰۰ social history of medicine
۴۴۰۱ social identities
۴۴۰۲ social indicators research
۴۴۰۳ social influence
۴۴۰۴ social issues and policy review
۴۴۰۵ social justice research
۴۴۰۶ social marketing quarterly
۴۴۰۷ social movement studies
۴۴۰۸ social networks
۴۴۰۹ social neuroscience
۴۴۱۰ social philosophy and policy
۴۴۱۱ social policy and administration
۴۴۱۲ social policy and society
۴۴۱۳ social politics
۴۴۱۴ social problems
۴۴۱۵ social psychiatry and psychiatric epidemiology
۴۴۱۶ social psychological and personality science
۴۴۱۷ social psychology
۴۴۱۸ social psychology of education
۴۴۱۹ social psychology quarterly
۴۴۲۰ social responsibility journal
۴۴۲۱ social science and medicine
۴۴۲۲ social science computer review
۴۴۲۳ social science history
۴۴۲۴ social science information
۴۴۲۵ social science information sur les sciences sociales
۴۴۲۶ social science japan journal
۴۴۲۷ social science journal
۴۴۲۸ social science quarterly
۴۴۲۹ social science research
۴۴۳۰ social security bulletin
۴۴۳۱ social semiotics
۴۴۳۲ social service review
۴۴۳۳ social studies of science
۴۴۳۴ social theory and health
۴۴۳۵ social work
۴۴۳۶ social work education
۴۴۳۷ social work in health care
۴۴۳۸ social work in mental health
۴۴۳۹ social work in public health
۴۴۴۰ social work research
۴۴۴۱ societes contemporaines
۴۴۴۲ society and economy
۴۴۴۳ society and mental health
۴۴۴۴ society and natural resources
۴۴۴۵ socio-economic planning sciences
۴۴۴۶ socio-economic review
۴۴۴۷ sociobiology
۴۴۴۸ sociolinguistic studies
۴۴۴۹ sociologia ruralis
۴۴۵۰ sociological forum
۴۴۵۱ sociological inquiry
۴۴۵۲ sociological methodology
۴۴۵۳ sociological methods and research
۴۴۵۴ sociological perspectives
۴۴۵۵ sociological quarterly
۴۴۵۶ sociological research online
۴۴۵۷ sociological review
۴۴۵۸ sociological theory
۴۴۵۹ sociology
۴۴۶۰ sociology compass
۴۴۶۱ sociology of education
۴۴۶۲ sociology of health and illness
۴۴۶۳ sociology of religion
۴۴۶۴ sociology of sport journal
۴۴۶۵ sociology-the journal of the british sociological association
۴۴۶۶ soft computing
۴۴۶۷ soft materials
۴۴۶۸ soft matter
۴۴۶۹ soft robotics
۴۴۷۰ software and systems modeling
۴۴۷۱ software quality journal
۴۴۷۲ software testing verification and reliability
۴۴۷۳ software-practice and experience
۴۴۷۴ soil and sediment contamination
۴۴۷۵ soil and tillage research
۴۴۷۶ soil biology and biochemistry
۴۴۷۷ soil dynamics and earthquake engineering
۴۴۷۸ soil research
۴۴۷۹ soil science
۴۴۸۰ soil science and plant nutrition
۴۴۸۱ soil science society of america journal
۴۴۸۲ soil use and management
۴۴۸۳ soils and foundations
۴۴۸۴ solar energy
۴۴۸۵ solar energy materials and solar cells
۴۴۸۶ solar physics
۴۴۸۷ soldagem e inspecao
۴۴۸۸ soldering and surface mount technology
۴۴۸۹ solid earth
۴۴۹۰ solid state communications
۴۴۹۱ solid state ionics
۴۴۹۲ solid state nuclear magnetic resonance
۴۴۹۳ solid state physics
۴۴۹۴ solid state sciences
۴۴۹۵ solid-state electronics
۴۴۹۶ solvent extraction and ion exchange
۴۴۹۷ solvent extraction research and development
۴۴۹۸ solvent extraction research and development-japan
۴۴۹۹ sophia
۴۵۰۰ souls
۴۵۰۱ soundings
۴۵۰۲ source code for biology and medicine
۴۵۰۳ south african archaeological bulletin
۴۵۰۴ south african historical journal
۴۵۰۵ south african journal of animal science
۴۵۰۶ south african journal of botany
۴۵۰۷ south african journal of education
۴۵۰۸ south african journal of enology and viticulture
۴۵۰۹ south african journal of geology
۴۵۱۰ south african journal of international affairs
۴۵۱۱ south african journal of philosophy
۴۵۱۲ south african journal of science
۴۵۱۳ south african journal of wildlife research
۴۵۱۴ south african medical journal
۴۵۱۵ south american journal of herpetology
۴۵۱۶ south asia research
۴۵۱۷ south asia: journal of south asia studies
۴۵۱۸ south asian diaspora
۴۵۱۹ south asian history and culture
۴۵۲۰ south asian popular culture
۴۵۲۱ south asian studies
۴۵۲۲ south atlantic quarterly
۴۵۲۳ south european society and politics
۴۵۲۴ southeast european and black sea studies
۴۵۲۵ southeastern archaeology
۴۵۲۶ southeastern europe
۴۵۲۷ southern african humanities
۴۵۲۸ southern african linguistics and applied language studies
۴۵۲۹ southern california law review
۴۵۳۰ southern economic journal
۴۵۳۱ southern forests
۴۵۳۲ southern journal of philosophy
۴۵۳۳ southern medical journal
۴۵۳۴ soviet and post soviet review
۴۵۳۵ space and culture
۴۵۳۶ space and polity
۴۵۳۷ space policy
۴۵۳۸ space science reviews
۴۵۳۹ space weather
۴۵۴۰ space weather-the international journal of research and applications
۴۵۴۱ spanish in context
۴۵۴۲ spanish journal of agricultural research
۴۵۴۳ spanish journal of psychology
۴۵۴۴ spatial and spatio-temporal epidemiology
۴۵۴۵ spatial cognition and computation
۴۵۴۶ spatial economic analysis
۴۵۴۷ spatial statistics
۴۵۴۸ spatium
۴۵۴۹ spe drilling and completion
۴۵۵۰ spe economics and management
۴۵۵۱ spe journal
۴۵۵۲ spe production and operations
۴۵۵۳ spe reservoir evaluation and engineering
۴۵۵۴ special papers in palaeontology series
۴۵۵۵ spectrochimica acta – part a: molecular and biomolecular spectroscopy
۴۵۵۶ spectrochimica acta – part b: atomic spectroscopy
۴۵۵۷ spectrochimica acta part a-molecular and biomolecular spectroscopy
۴۵۵۸ spectrochimica acta part b-atomic spectroscopy
۴۵۵۹ spectroscopy letters
۴۵۶۰ speculum
۴۵۶۱ speech communication
۴۵۶۲ spinal cord
۴۵۶۳ spine
۴۵۶۴ spine journal
۴۵۶۵ spixiana
۴۵۶۶ sport education and society
۴۵۶۷ sport exercise and performance psychology
۴۵۶۸ sport history review
۴۵۶۹ sport in history
۴۵۷۰ sport in society
۴۵۷۱ sport management review
۴۵۷۲ sport psychologist
۴۵۷۳ sport, education and society
۴۵۷۴ sport, ethics and philosophy
۴۵۷۵ sports biomechanics
۴۵۷۶ sports engineering
۴۵۷۷ sports health
۴۵۷۸ sports medicine
۴۵۷۹ sports medicine and arthroscopy review
۴۵۸۰ sports medicine, arthroscopy, rehabilitation, therapy and technology
۴۵۸۱ sprachtypologie und universalienforschung – stuf
۴۵۸۲ springerplus
۴۵۸۳ st petersburg mathematical journal
۴۵۸۴ stadsgeschiedenis
۴۵۸۵ stahlbau
۴۵۸۶ stanford journal of international law
۴۵۸۷ stanford law review
۴۵۸۸ stapp car crash journal
۴۵۸۹ starch-starke
۴۵۹۰ starch/staerke
۴۵۹۱ stat
۴۵۹۲ stata journal
۴۵۹۳ state politics and policy quarterly
۴۵۹۴ statistica neerlandica
۴۵۹۵ statistica sinica
۴۵۹۶ statistical analysis and data mining
۴۵۹۷ statistical applications in genetics and molecular biology
۴۵۹۸ statistical methodology
۴۵۹۹ statistical methods in medical research
۴۶۰۰ statistical modelling
۴۶۰۱ statistical papers
۴۶۰۲ statistical science
۴۶۰۳ statistics and computing
۴۶۰۴ statistics and its interface
۴۶۰۵ statistics and probability letters
۴۶۰۶ statistics education research journal
۴۶۰۷ statistics in biopharmaceutical research
۴۶۰۸ statistics in biosciences
۴۶۰۹ statistics in medicine
۴۶۱۰ statistics surveys
۴۶۱۱ steel and composite structures
۴۶۱۲ steel research international
۴۶۱۳ stem cell reports
۴۶۱۴ stem cell research
۴۶۱۵ stem cell research and therapy
۴۶۱۶ stem cell reviews and reports
۴۶۱۷ stem cells
۴۶۱۸ stem cells and cloning: advances and applications
۴۶۱۹ stem cells and development
۴۶۲۰ stem cells international
۴۶۲۱ stem cells translational medicine
۴۶۲۲ stereotactic and functional neurosurgery
۴۶۲۳ steroids
۴۶۲۴ stewart postharvest review
۴۶۲۵ stochastic analysis and applications
۴۶۲۶ stochastic environmental research and risk assessment
۴۶۲۷ stochastic processes and their applications
۴۶۲۸ stochastics
۴۶۲۹ stochastics and dynamics
۴۶۳۰ stochastics-an international journal of probability and stochastic reports
۴۶۳۱ storytelling, self, society
۴۶۳۲ strahlentherapie und onkologie
۴۶۳۳ strain
۴۶۳۴ strategic entrepreneurship journal
۴۶۳۵ strategic management journal
۴۶۳۶ strategic organization
۴۶۳۷ strategies in trauma and limb reconstruction
۴۶۳۸ stratigraphy
۴۶۳۹ stratigraphy and geological correlation
۴۶۴۰ stratum plus
۴۶۴۱ stress and health
۴۶۴۲ stress-the international journal on the biology of stress
۴۶۴۳ stress: the international journal on biology of stress
۴۶۴۴ strojniski vestnik/journal of mechanical engineering
۴۶۴۵ stroke
۴۶۴۶ stroke research and treatment
۴۶۴۷ structural and multidisciplinary optimization
۴۶۴۸ structural change and economic dynamics
۴۶۴۹ structural chemistry
۴۶۵۰ structural concrete
۴۶۵۱ structural control and health monitoring
۴۶۵۲ structural design of tall and special buildings
۴۶۵۳ structural dynamics
۴۶۵۴ structural engineer
۴۶۵۵ structural engineering and mechanics
۴۶۵۶ structural engineering international: journal of the international association for bridge and struct
۴۶۵۷ structural equation modeling
۴۶۵۸ structural equation modeling-a multidisciplinary journal
۴۶۵۹ structural health monitoring
۴۶۶۰ structural health monitoring-an international journal
۴۶۶۱ structural safety
۴۶۶۲ structure
۴۶۶۳ structure and bonding
۴۶۶۴ structure and infrastructure engineering
۴۶۶۵ studi slavistici
۴۶۶۶ studia antiqua et archaeologica
۴۶۶۷ studia celtica
۴۶۶۸ studia geophysica et geodaetica
۴۶۶۹ studia linguistica
۴۶۷۰ studia logica
۴۶۷۱ studia mathematica
۴۶۷۲ studia romanica posnaniensia
۴۶۷۳ studia theologica
۴۶۷۴ studia theologica – nordic journal of theology
۴۶۷۵ studies in african linguistics
۴۶۷۶ studies in american indian literatures
۴۶۷۷ studies in american political development
۴۶۷۸ studies in applied mathematics
۴۶۷۹ studies in australasian cinema
۴۶۸۰ studies in comparative international development
۴۶۸۱ studies in conflict and terrorism
۴۶۸۲ studies in conservation
۴۶۸۳ studies in continuing education
۴۶۸۴ studies in documentary film
۴۶۸۵ studies in educational evaluation
۴۶۸۶ studies in familiy planning
۴۶۸۷ studies in family planning
۴۶۸۸ studies in gender and sexuality
۴۶۸۹ studies in higher education
۴۶۹۰ studies in history and philosophy of modern physics
۴۶۹۱ studies in history and philosophy of science
۴۶۹۲ studies in history and philosophy of science part a
۴۶۹۳ studies in history and philosophy of science part b studies in history and philosophy of modern phys
۴۶۹۴ studies in history and philosophy of science part c studies in history and philosophy of biological
۴۶۹۵ studies in iconography
۴۶۹۶ studies in interreligious dialogue
۴۶۹۷ studies in language
۴۶۹۸ studies in mycology
۴۶۹۹ studies in nonlinear dynamics and econometrics
۴۷۰۰ studies in philology
۴۷۰۱ studies in philosophy and education
۴۷۰۲ studies in religion-sciences religieuses
۴۷۰۳ studies in romanticism
۴۷۰۴ studies in science education
۴۷۰۵ studies in second language acquisition
۴۷۰۶ studies in the age of chaucer
۴۷۰۷ studies in the history of gardens and designed landscapes
۴۷۰۸ studies in theatre and performance
۴۷۰۹ studies in travel writing
۴۷۱۰ studies in world christianity
۴۷۱۱ studies of transition states and societies
۴۷۱۲ studies on ethno-medicine
۴۷۱۳ studying teacher education
۴۷۱۴ style
۴۷۱۵ sub-cellular biochemistry
۴۷۱۶ sub-stance
۴۷۱۷ substance abuse
۴۷۱۸ substance abuse treatment prevention and policy
۴۷۱۹ substance abuse: research and treatment
۴۷۲۰ substance abuse: treatment, prevention, and policy
۴۷۲۱ substance use and misuse
۴۷۲۲ sucht
۴۷۲۳ sugar tech
۴۷۲۴ suicide and life-threatening behavior
۴۷۲۵ sultan qaboos university medical journal
۴۷۲۶ suomen antropologi
۴۷۲۷ superconductor science and technology
۴۷۲۸ superlattices and microstructures
۴۷۲۹ supplements to clinical neurophysiology
۴۷۳۰ supply chain management
۴۷۳۱ supply chain management-an international journal
۴۷۳۲ supportive care in cancer
۴۷۳۳ supramolecular chemistry
۴۷۳۴ supreme court review
۴۷۳۵ surface and coatings technology
۴۷۳۶ surface and interface analysis
۴۷۳۷ surface engineering
۴۷۳۸ surface engineering and applied electrochemistry
۴۷۳۹ surface innovations
۴۷۴۰ surface science
۴۷۴۱ surface science reports
۴۷۴۲ surface science spectra
۴۷۴۳ surgeon
۴۷۴۴ surgeon-journal of the royal colleges of surgeons of edinburgh and ireland
۴۷۴۵ surgery
۴۷۴۶ surgery for obesity and related diseases
۴۷۴۷ surgery today
۴۷۴۸ surgical and radiologic anatomy
۴۷۴۹ surgical clinics of north america
۴۷۵۰ surgical endoscopy
۴۷۵۱ surgical endoscopy and other interventional techniques
۴۷۵۲ surgical infections
۴۷۵۳ surgical innovation
۴۷۵۴ surgical laparoscopy endoscopy and percutaneous techniques
۴۷۵۵ surgical laparoscopy, endoscopy and percutaneous techniques
۴۷۵۶ surgical neurology international
۴۷۵۷ surgical oncology
۴۷۵۸ surgical oncology clinics of north america
۴۷۵۹ surgical oncology-oxford
۴۷۶۰ surgical technology international
۴۷۶۱ surveillance and society
۴۷۶۲ survey of ophthalmology
۴۷۶۳ survey research methods
۴۷۶۴ survey review
۴۷۶۵ surveys in geophysics
۴۷۶۶ survival
۴۷۶۷ sustainability
۴۷۶۸ sustainability accounting, management and policy journal
۴۷۶۹ sustainability science
۴۷۷۰ sustainability: science, practice, and policy
۴۷۷۱ sustainable cities and society
۴۷۷۲ sustainable computing-informatics and systems
۴۷۷۳ sustainable computing: informatics and systems
۴۷۷۴ sustainable development
۴۷۷۵ sustainable energy technologies and assessments
۴۷۷۶ sustainable environment research
۴۷۷۷ swarm and evolutionary computation
۴۷۷۸ swarm intelligence
۴۷۷۹ swiss dental journal
۴۷۸۰ swiss journal of geosciences
۴۷۸۱ swiss journal of psychology
۴۷۸۲ swiss medical weekly
۴۷۸۳ swiss political science review
۴۷۸۴ symbiosis
۴۷۸۵ symbolic interaction
۴۷۸۶ symmetry
۴۷۸۷ symmetry integrability and geometry-methods and applications
۴۷۸۸ symmetry-basel
۴۷۸۹ synapse
۴۷۹۰ synergy
۴۷۹۱ synlett
۴۷۹۲ syntax
۴۷۹۳ syntax-a journal of theoretical experimental and interdisciplinary research
۴۷۹۴ synthese
۴۷۹۵ synthesis
۴۷۹۶ synthesis philosophica
۴۷۹۷ synthesis-stuttgart
۴۷۹۸ synthetic communications
۴۷۹۹ synthetic metals
۴۸۰۰ system
۴۸۰۱ system dynamics review
۴۸۰۲ systematic and applied acarology
۴۸۰۳ systematic and applied microbiology
۴۸۰۴ systematic biology
۴۸۰۵ systematic botany
۴۸۰۶ systematic entomology
۴۸۰۷ systematic parasitology
۴۸۰۸ systematic reviews
۴۸۰۹ systematics and biodiversity
۴۸۱۰ systemic practice and action research
۴۸۱۱ systems and control letters
۴۸۱۲ systems biology in reproductive medicine
۴۸۱۳ systems engineering
۴۸۱۴ systems research and behavioral science
۴۸۱۵ t’oung pao
۴۸۱۶ taiwanese journal of mathematics
۴۸۱۷ talanta
۴۸۱۸ tamkang journal of mathematics
۴۸۱۹ tamkang journal of science and engineering
۴۸۲۰ tappi journal
۴۸۲۱ target
۴۸۲۲ target-international journal of translation studies
۴۸۲۳ targeted oncology
۴۸۲۴ taxon
۴۸۲۵ tdr/the drama review
۴۸۲۶ teacher development
۴۸۲۷ teacher education and special education
۴۸۲۸ teachers and teaching
۴۸۲۹ teachers and teaching: theory and practice
۴۸۳۰ teachers college record
۴۸۳۱ teaching and learning in medicine
۴۸۳۲ teaching and learning in nursing
۴۸۳۳ teaching and teacher education
۴۸۳۴ teaching education
۴۸۳۵ teaching in higher education
۴۸۳۶ teaching mathematics and its applications
۴۸۳۷ teaching of psychology
۴۸۳۸ teaching philosophy
۴۸۳۹ teaching sociology
۴۸۴۰ teaching theology and religion
۴۸۴۱ team performance management
۴۸۴۲ techne: research in philosophy and technology
۴۸۴۳ technical communication
۴۸۴۴ technical communication quarterly
۴۸۴۵ technical physics letters
۴۸۴۶ technical services quarterly
۴۸۴۷ techniques in coloproctology
۴۸۴۸ techniques in hand and upper extremity surgery
۴۸۴۹ techniques in vascular and interventional radiology
۴۸۵۰ technoetic arts: a journal of speculative research
۴۸۵۱ technological and economic development of economy
۴۸۵۲ technological forecasting and social change
۴۸۵۳ technology analysis and strategic management
۴۸۵۴ technology and culture
۴۸۵۵ technology in cancer research and treatment
۴۸۵۶ technology in society
۴۸۵۷ technology pedagogy and education
۴۸۵۸ technology review
۴۸۵۹ technology, knowledge and learning
۴۸۶۰ technology, pedagogy and information
۴۸۶۱ technometrics
۴۸۶۲ technovation
۴۸۶۳ techtrends
۴۸۶۴ tectonics
۴۸۶۵ tectonophysics
۴۸۶۶ tehnicki vjesnik
۴۸۶۷ tekstil ve konfeksiyon
۴۸۶۸ tel aviv
۴۸۶۹ telecommunication systems
۴۸۷۰ telecommunications policy
۴۸۷۱ telematics and informatics
۴۸۷۲ telemedicine and e-health
۴۸۷۳ telemedicine journal and e-health
۴۸۷۴ television and new media
۴۸۷۵ tellus series a-dynamic meteorology and oceanography
۴۸۷۶ tellus series b-chemical and physical meteorology
۴۸۷۷ tellus, series a: dynamic meteorology and oceanography
۴۸۷۸ tellus, series b: chemical and physical meteorology
۴۸۷۹ temple law review
۴۸۸۰ tempo
۴۸۸۱ tenside surfactants detergents
۴۸۸۲ teologinen aikakauskirja
۴۸۸۳ terapia psicologica
۴۸۸۴ terminology
۴۸۸۵ terra nova
۴۸۸۶ terra sebvs
۴۸۸۷ terrestrial, atmospheric and oceanic sciences
۴۸۸۸ territorio
۴۸۸۹ terrorism and political violence
۴۸۹۰ tertiary education and management
۴۸۹۱ tesol quarterly
۴۸۹۲ test
۴۸۹۳ tetrahedron
۴۸۹۴ tetrahedron asymmetry
۴۸۹۵ tetrahedron letters
۴۸۹۶ tetrahedron-asymmetry
۴۸۹۷ tetsu-to-hagane/journal of the iron and steel institute of japan
۴۸۹۸ texas heart institute journal
۴۸۹۹ texas law review
۴۹۰۰ text and performance quarterly
۴۹۰۱ text and talk
۴۹۰۲ textile progress
۴۹۰۳ textile research journal
۴۹۰۴ texto e contexto enfermagem
۴۹۰۵ textual practice
۴۹۰۶ the abnf journal : official journal of the association of black nursing faculty in higher education,
۴۹۰۷ the analyst
۴۹۰۸ the australian journal of anthropology
۴۹۰۹ the botanical review
۴۹۱۰ the canadian historical review
۴۹۱۱ the canadian journal of program evaluation/la revue canadienne d’ evaluation deprogramme
۴۹۱۲ the chaucer review
۴۹۱۳ the french review
۴۹۱۴ the germanic review
۴۹۱۵ the gerontologist
۴۹۱۶ the hague journal of diplomacy
۴۹۱۷ the hispanic american historical review
۴۹۱۸ the international journal for the psychology of religion
۴۹۱۹ the international journal of african historical studies
۴۹۲۰ the international journal of qualitative methods
۴۹۲۱ the international journal of the history of sport
۴۹۲۲ the international journal of transitional justice
۴۹۲۳ the interpreter and translator trainer
۴۹۲۴ the iowa orthopaedic journal
۴۹۲۵ the jewish quarterly review
۴۹۲۶ the journal of adult protection
۴۹۲۷ the journal of applied behavioral science
۴۹۲۸ the journal of black psychology
۴۹۲۹ the journal of ethics
۴۹۳۰ the journal of indo-european studies
۴۹۳۱ the journal of industrial relations
۴۹۳۲ the journal of knee surgery
۴۹۳۳ the journal of legislative studies
۴۹۳۴ the journal of men’s studies
۴۹۳۵ the journal of nursing research : jnr
۴۹۳۶ the journal of philosophy
۴۹۳۷ the journal of poverty and social justice
۴۹۳۸ the journal of rheumatology. supplement
۴۹۳۹ the journal of the american academy of orthopaedic surgeons
۴۹۴۰ the journal of the american osteopathic association
۴۹۴۱ the journal of the royal college of physicians of edinburgh
۴۹۴۲ the lancet diabetes and endocrinology
۴۹۴۳ the lancet global health
۴۹۴۴ the lancet haematology
۴۹۴۵ the lancet hiv
۴۹۴۶ the lancet psychiatry
۴۹۴۷ the lancet respiratory medicine
۴۹۴۸ the mental lexicon
۴۹۴۹ the middle east journal
۴۹۵۰ the moving image
۴۹۵۱ the muslim world
۴۹۵۲ the permanente journal
۴۹۵۳ the philosophical forum
۴۹۵۴ the philosophical review
۴۹۵۵ the public historian
۴۹۵۶ the review of english studies
۴۹۵۷ the scientific world journal
۴۹۵۸ the tocqueville review/la revue tocqueville
۴۹۵۹ the urban review
۴۹۶۰ theatre journal
۴۹۶۱ theatre research international
۴۹۶۲ theatre survey
۴۹۶۳ theatre, dance and performance training
۴۹۶۴ theological studies
۴۹۶۵ theologische beitrage
۴۹۶۶ theology and science
۴۹۶۷ theology today
۴۹۶۸ theorectical and applied climatology
۴۹۶۹ theoretical and applied climatology
۴۹۷۰ theoretical and applied fracture mechanics
۴۹۷۱ theoretical and applied genetics
۴۹۷۲ theoretical and computational fluid dynamics
۴۹۷۳ theoretical and empirical researches in urban management
۴۹۷۴ theoretical and experimental plant physiology
۴۹۷۵ theoretical and mathematical physics
۴۹۷۶ theoretical biology and medical modelling
۴۹۷۷ theoretical chemistry accounts
۴۹۷۸ theoretical computer science
۴۹۷۹ theoretical criminology
۴۹۸۰ theoretical ecology
۴۹۸۱ theoretical economics
۴۹۸۲ theoretical issues in ergonomics science
۴۹۸۳ theoretical linguistics
۴۹۸۴ theoretical medicine and bioethics
۴۹۸۵ theoretical population biology
۴۹۸۶ theoria
۴۹۸۷ theoria: revista de teoria, historia y fundamentos de la ciencia
۴۹۸۸ theory and applications of categories
۴۹۸۹ theory and decision
۴۹۹۰ theory and practice of logic programming
۴۹۹۱ theory and psychology
۴۹۹۲ theory and research in social education
۴۹۹۳ theory and society
۴۹۹۴ theory culture and society
۴۹۹۵ theory in biosciences
۴۹۹۶ theory in biosciences = theorie in den biowissenschaften
۴۹۹۷ theory into practice
۴۹۹۸ theory of computing systems
۴۹۹۹ theory, culture and society
۵۰۰۰ theranostics
۵۰۰۱ therapeutic advances in cardiovascular disease
۵۰۰۲ therapeutic advances in chronic disease
۵۰۰۳ therapeutic advances in drug safety
۵۰۰۴ therapeutic advances in gastroenterology
۵۰۰۵ therapeutic advances in infectious disease
۵۰۰۶ therapeutic advances in medical oncology
۵۰۰۷ therapeutic advances in musculoskeletal disease
۵۰۰۸ therapeutic advances in neurological disorders
۵۰۰۹ therapeutic advances in respiratory disease
۵۰۱۰ therapeutic advances in urology
۵۰۱۱ therapeutic apheresis and dialysis
۵۰۱۲ therapeutic delivery
۵۰۱۳ therapeutic drug monitoring
۵۰۱۴ therapeutic hypothermia and temperature management
۵۰۱۵ therapeutic innovation and regulatory science
۵۰۱۶ therapeutics and clinical risk management
۵۰۱۷ theriogenology
۵۰۱۸ thermal science
۵۰۱۹ thermochimica acta
۵۰۲۰ thermology international
۵۰۲۱ thesis eleven
۵۰۲۲ thin solid films
۵۰۲۳ thin-walled structures
۵۰۲۴ thinking and reasoning
۵۰۲۵ thinking skills and creativity
۵۰۲۶ third text
۵۰۲۷ third world quarterly
۵۰۲۸ thomas wolfe review
۵۰۲۹ thoracic and cardiovascular surgeon
۵۰۳۰ thoracic surgery clinics
۵۰۳۱ thorax
۵۰۳۲ thrombosis and haemostasis
۵۰۳۳ thrombosis journal
۵۰۳۴ thrombosis research
۵۰۳۵ thunderbird international business review
۵۰۳۶ thyroid
۵۰۳۷ tianjin daxue xuebao (ziran kexue yu gongcheng jishu ban)/journal of tianjin university science and
۵۰۳۸ tianranqi gongye/natural gas industry
۵۰۳۹ ticks and tick-borne diseases
۵۰۴۰ tiedao xuebao/journal of the china railway society
۵۰۴۱ tien tzu hsueh pao/acta electronica sinica
۵۰۴۲ tierarztliche praxis ausgabe k: kleintiere – heimtiere
۵۰۴۳ tijdschrift voor economische en sociale geografie
۵۰۴۴ tijdschrift voor nederlandse taal- en letterkunde
۵۰۴۵ tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis
۵۰۴۶ time and mind
۵۰۴۷ time and society
۵۰۴۸ tire science and technology
۵۰۴۹ tissue and cell
۵۰۵۰ tissue antigens
۵۰۵۱ tissue engineering
۵۰۵۲ tissue engineering – part a
۵۰۵۳ tissue engineering – part b: reviews
۵۰۵۴ tissue engineering – part c: methods
۵۰۵۵ tissue engineering and regenerative medicine
۵۰۵۶ tizard learning disability review
۵۰۵۷ tobacco control
۵۰۵۸ tobacco induced diseases
۵۰۵۹ tohoku journal of experimental medicine
۵۰۶۰ tohoku mathematical journal
۵۰۶۱ tongji daxue xuebao/journal of tongji university
۵۰۶۲ top
۵۰۶۳ topics in antiviral medicine
۵۰۶۴ topics in catalysis
۵۰۶۵ topics in cognitive science
۵۰۶۶ topics in companion animal medicine
۵۰۶۷ topics in current chemistry
۵۰۶۸ topics in early childhood special education
۵۰۶۹ topics in language disorders
۵۰۷۰ topics in organometallic chemistry
۵۰۷۱ topics in spinal cord injury rehabilitation
۵۰۷۲ topics in stroke rehabilitation
۵۰۷۳ topoi
۵۰۷۴ topological methods in nonlinear analysis
۵۰۷۵ topology and its applications
۵۰۷۶ total quality management and business excellence
۵۰۷۷ tourism analysis
۵۰۷۸ tourism economics
۵۰۷۹ tourism geographies
۵۰۸۰ tourism in marine environments
۵۰۸۱ tourism management
۵۰۸۲ tourism management perspectives
۵۰۸۳ tourism planning and development
۵۰۸۴ tourism review
۵۰۸۵ tourism, culture and communication
۵۰۸۶ tourist studies
۵۰۸۷ town planning review
۵۰۸۸ toxicologic pathology
۵۰۸۹ toxicological sciences
۵۰۹۰ toxicology
۵۰۹۱ toxicology and applied pharmacology
۵۰۹۲ toxicology and industrial health
۵۰۹۳ toxicology in vitro
۵۰۹۴ toxicology letters
۵۰۹۵ toxicology research
۵۰۹۶ toxicon
۵۰۹۷ toxins
۵۰۹۸ tqm journal
۵۰۹۹ trabajos de prehistoria
۵۱۰۰ trac – trends in analytical chemistry
۵۱۰۱ trac-trends in analytical chemistry
۵۱۰۲ traditio
۵۱۰۳ traditiones
۵۱۰۴ traffic
۵۱۰۵ traffic injury prevention
۵۱۰۶ training and education in professional psychology
۵۱۰۷ training and education in psychology
۵۱۰۸ tramsportation research, part c: emerging technologies
۵۱۰۹ transactions in gis
۵۱۱۰ transactions of nonferrous metals society of china
۵۱۱۱ transactions of nonferrous metals society of china (english edition)
۵۱۱۲ transactions of the american clinical and climatological association
۵۱۱۳ transactions of the american entomological society
۵۱۱۴ transactions of the american fisheries society
۵۱۱۵ transactions of the american mathematical society
۵۱۱۶ transactions of the american philological association
۵۱۱۷ transactions of the asabe
۵۱۱۸ transactions of the atomic energy society of japan
۵۱۱۹ transactions of the cambridge bibliographical society
۵۱۲۰ transactions of the charles s. peirce society
۵۱۲۱ transactions of the indian ceramic society
۵۱۲۲ transactions of the indian institute of metals
۵۱۲۳ transactions of the institute of british geographers
۵۱۲۴ transactions of the institute of measurement and control
۵۱۲۵ transactions of the institute of metal finishing
۵۱۲۶ transactions of the philological society
۵۱۲۷ transactions of the royal historical society
۵۱۲۸ transactions of the royal institution of naval architects part a: internationaljournal of maritime e
۵۱۲۹ transactions of the royal society of south australia
۵۱۳۰ transactions of the royal society of tropical medicine and hygiene
۵۱۳۱ transactions of tianjin university
۵۱۳۲ transactions on architecture and code optimization
۵۱۳۳ transactions on data privacy
۵۱۳۴ transactions on embedded computing systems
۵۱۳۵ transactions on emerging telecommunications technologies
۵۱۳۶ transactions on interactive intelligent systems
۵۱۳۷ transboundary and emerging diseases
۵۱۳۸ transcription
۵۱۳۹ transcultural psychiatry
۵۱۴۰ transfer
۵۱۴۱ transformation groups
۵۱۴۲ transformations in business and economics
۵۱۴۳ transforming government: people, process and policy
۵۱۴۴ transfusion
۵۱۴۵ transfusion clinique et biologique
۵۱۴۶ transfusion medicine and hemotherapy
۵۱۴۷ transfusion medicine reviews
۵۱۴۸ transgenic research
۵۱۴۹ transition metal chemistry
۵۱۵۰ translation and interpreting
۵۱۵۱ translation and interpreting studies
۵۱۵۲ translation and literature
۵۱۵۳ translation studies
۵۱۵۴ translational behavioral medicine
۵۱۵۵ translational neurodegeneration
۵۱۵۶ translational oncology
۵۱۵۷ translational psychiatry
۵۱۵۸ translational research
۵۱۵۹ translational stroke research
۵۱۶۰ translator
۵۱۶۱ transnational corporations
۵۱۶۲ transnational environmental law
۵۱۶۳ transplant immunology
۵۱۶۴ transplant infectious disease
۵۱۶۵ transplant international
۵۱۶۶ transplantation
۵۱۶۷ transplantation proceedings
۵۱۶۸ transplantation research
۵۱۶۹ transplantation reviews
۵۱۷۰ transport
۵۱۷۱ transport and telecommunication
۵۱۷۲ transport in porous media
۵۱۷۳ transport policy
۵۱۷۴ transport reviews
۵۱۷۵ transportation
۵۱۷۶ transportation planning and technology
۵۱۷۷ transportation research part a-policy and practice
۵۱۷۸ transportation research part a: policy and practice
۵۱۷۹ transportation research part b-methodological
۵۱۸۰ transportation research part b: methodological
۵۱۸۱ transportation research part c-emerging technologies
۵۱۸۲ transportation research part d-transport and environment
۵۱۸۳ transportation research part d: transport and environment
۵۱۸۴ transportation research part e-logistics and transportation review
۵۱۸۵ transportation research part e: logistics and transportation review
۵۱۸۶ transportation research part f-traffic psychology and behaviour
۵۱۸۷ transportation research part f: traffic psychology and behaviour
۵۱۸۸ transportation science
۵۱۸۹ transportmetrica a-transport science
۵۱۹۰ transportmetrica a: transport science
۵۱۹۱ transportmetrica b
۵۱۹۲ transportmetrica b-transport dynamics
۵۱۹۳ trauma violence and abuse
۵۱۹۴ trauma, violence and abuse
۵۱۹۵ travel behaviour and society
۵۱۹۶ travel medicine and infectious disease
۵۱۹۷ tree genetics and genomes
۵۱۹۸ tree physiology
۵۱۹۹ tree-ring research
۵۲۰۰ trees – structure and function
۵۲۰۱ trees-structure and function
۵۲۰۲ trends and issues in crime and criminal justice
۵۲۰۳ trends in amplification
۵۲۰۴ trends in biochemical sciences
۵۲۰۵ trends in biotechnology
۵۲۰۶ trends in cardiovascular medicine
۵۲۰۷ trends in cell biology
۵۲۰۸ trends in cognitive sciences
۵۲۰۹ trends in ecology and ecolution
۵۲۱۰ trends in ecology and evolution
۵۲۱۱ trends in endocrinology and metabolism
۵۲۱۲ trends in environmental analytical chemistry
۵۲۱۳ trends in food science and technology
۵۲۱۴ trends in genetics
۵۲۱۵ trends in hearing
۵۲۱۶ trends in immunology
۵۲۱۷ trends in microbiology
۵۲۱۸ trends in molecular medicine
۵۲۱۹ trends in neuroscience and education
۵۲۲۰ trends in neurosciences
۵۲۲۱ trends in organized crime
۵۲۲۲ trends in parasitology
۵۲۲۳ trends in pharmacological sciences
۵۲۲۴ trends in plant science
۵۲۲۵ trials
۵۲۲۶ trials in vaccinology
۵۲۲۷ tribology international
۵۲۲۸ tribology letters
۵۲۲۹ tribology online
۵۲۳۰ tribology transactions
۵۲۳۱ triplec
۵۲۳۲ tropical animal health and production
۵۲۳۳ tropical conservation science
۵۲۳۴ tropical ecology
۵۲۳۵ tropical journal of pharmaceutical research
۵۲۳۶ tropical medicine and health
۵۲۳۷ tropical medicine and international health
۵۲۳۸ tropical plant biology
۵۲۳۹ tropical plant pathology
۵۲۴۰ tropical zoology
۵۲۴۱ tsinghua science and technology
۵۲۴۲ tuberculosis
۵۲۴۳ tuexenia
۵۲۴۴ tumor biology
۵۲۴۵ tumu gongcheng xuebao/china civil engineering journal
۵۲۴۶ tumu jianzhu yu huanjing gongcheng/journal of civil, architectural and environmental engineering
۵۲۴۷ tunnelling and underground space technology
۵۲۴۸ turk tarim ve ormancilik dergisi/turkish journal of agriculture and forestry
۵۲۴۹ turkish journal of agriculture and forestry
۵۲۵۰ turkish journal of biology
۵۲۵۱ turkish journal of botany
۵۲۵۲ turkish journal of chemistry
۵۲۵۳ turkish journal of earth sciences
۵۲۵۴ turkish journal of electrical engineering and computer sciences
۵۲۵۵ turkish journal of zoology
۵۲۵۶ turkish online journal of educational technology
۵۲۵۷ turkish studies
۵۲۵۸ twentieth century british history
۵۲۵۹ twentieth-century music
۵۲۶۰ twin research and human genetics
۵۲۶۱ tydskrif vir letterkunde
۵۲۶۲ ucla law review
۵۲۶۳ ulster folklife
۵۲۶۴ ultramicroscopy
۵۲۶۵ ultraschall in der medizin
۵۲۶۶ ultrasonic imaging
۵۲۶۷ ultrasonics
۵۲۶۸ ultrasonics sonochemistry
۵۲۶۹ ultrasound in medicine and biology
۵۲۷۰ ultrasound in obstetrics and gynecology
۵۲۷۱ unasylva
۵۲۷۲ undersea and hyperbaric medicine
۵۲۷۳ unfallchirurg
۵۲۷۴ united european gastroenterology journal
۵۲۷۵ universia business review
۵۲۷۶ university of chicago law review
۵۲۷۷ university of cincinnati law review
۵۲۷۸ university of illinois law review
۵۲۷۹ university of pennsylvania law review
۵۲۸۰ updates in surgery
۵۲۸۱ upsala journal of medical sciences
۵۲۸۲ urban affairs review
۵۲۸۳ urban climate
۵۲۸۴ urban design international
۵۲۸۵ urban ecosystems
۵۲۸۶ urban education
۵۲۸۷ urban forestry and urban greening
۵۲۸۸ urban forum
۵۲۸۹ urban geography
۵۲۹۰ urban habitats
۵۲۹۱ urban history
۵۲۹۲ urban morphology
۵۲۹۳ urban policy and research
۵۲۹۴ urban research and practice
۵۲۹۵ urban studies
۵۲۹۶ urban water journal
۵۲۹۷ urbani izziv
۵۲۹۸ urogynaecologia international journal
۵۲۹۹ urolithiasis
۵۳۰۰ urologia internationalis
۵۳۰۱ urologic clinics of north america
۵۳۰۲ urologic oncology-seminars and original investigations
۵۳۰۳ urologic oncology: seminars and original investigations
۵۳۰۴ urology
۵۳۰۵ urology journal
۵۳۰۶ ursus
۵۳۰۷ us geological survey profesional paper
۵۳۰۸ user modeling and user-adapted interaction
۵۳۰۹ user modelling and user-adapted interaction
۵۳۱۰ utilitas
۵۳۱۱ utilities policy
۵۳۱۲ vaccine
۵۳۱۳ vaccines
۵۳۱۴ vacuum
۵۳۱۵ vadose zone journal
۵۳۱۶ value in health
۵۳۱۷ value in health regional issues
۵۳۱۸ vanderbilt law review
۵۳۱۹ vascular and endovascular surgery
۵۳۲۰ vascular cell
۵۳۲۱ vascular health and risk management
۵۳۲۲ vascular medicine
۵۳۲۳ vascular pharmacology
۵۳۲۴ vector-borne and zoonotic diseases
۵۳۲۵ vegetation history and archaeobotany
۵۳۲۶ vehicle system dynamics
۵۳۲۷ vehicular communications
۵۳۲۸ venture capital
۵۳۲۹ vernacular architecture
۵۳۳۰ vertebrate zoology
۵۳۳۱ veterinaria italiana
۵۳۳۲ veterinarni medicina
۵۳۳۳ veterinarski arhiv
۵۳۳۴ veterinary anaesthesia and analgesia
۵۳۳۵ veterinary and comparative oncology
۵۳۳۶ veterinary and comparative orthopaedics and traumatology
۵۳۳۷ veterinary clinical pathology
۵۳۳۸ veterinary clinics of north america – exotic animal practice
۵۳۳۹ veterinary clinics of north america – food animal practice
۵۳۴۰ veterinary clinics of north america – small animal practice
۵۳۴۱ veterinary clinics of north america-equine practice
۵۳۴۲ veterinary clinics of north america-food animal practice
۵۳۴۳ veterinary clinics of north america-small animal practice
۵۳۴۴ veterinary clinics of north america. equine practice
۵۳۴۵ veterinary dermatology
۵۳۴۶ veterinary immunology and immunopathology
۵۳۴۷ veterinary journal
۵۳۴۸ veterinary medicine international
۵۳۴۹ veterinary microbiology
۵۳۵۰ veterinary ophthalmology
۵۳۵۱ veterinary parasitology
۵۳۵۲ veterinary pathology
۵۳۵۳ veterinary quarterly
۵۳۵۴ veterinary radiology and ultrasound
۵۳۵۵ veterinary record
۵۳۵۶ veterinary research
۵۳۵۷ veterinary research communications
۵۳۵۸ veterinary surgery
۵۳۵۹ vetus testamentum
۵۳۶۰ vial – vigo international journal of applied linguistics
۵۳۶۱ viator – medieval and renaissance studies
۵۳۶۲ vibrational spectroscopy
۵۳۶۳ victims and offenders
۵۳۶۴ victorian literature and culture
۵۳۶۵ victorian periodicals review
۵۳۶۶ victorian poetry
۵۳۶۷ victorian studies
۵۳۶۸ victorians
۵۳۶۹ videosurgery and other miniinvasive techniques
۵۳۷۰ vienna yearbook of population research
۵۳۷۱ vierteljahrshefte für zeitgeschichte
۵۳۷۲ vigiliae christianae
۵۳۷۳ vine
۵۳۷۴ vingtieme siecle: revue d’histoire
۵۳۷۵ violence against women
۵۳۷۶ violence and victims
۵۳۷۷ virchows archiv
۵۳۷۸ virginia law review
۵۳۷۹ virittaja
۵۳۸۰ virology
۵۳۸۱ virology journal
۵۳۸۲ virtual and physical prototyping
۵۳۸۳ virulence
۵۳۸۴ virus research
۵۳۸۵ viruses
۵۳۸۶ viruses-basel
۵۳۸۷ vision research
۵۳۸۸ visitor studies
۵۳۸۹ visual anthropology
۵۳۹۰ visual cognition
۵۳۹۱ visual communication
۵۳۹۲ visual computer
۵۳۹۳ visual neuroscience
۵۳۹۴ visual studies
۵۳۹۵ vital and health statistics. series 10, data from the national health survey
۵۳۹۶ vital and health statistics. series 11, data from the national health survey
۵۳۹۷ vital and health statistics. series 2, data evaluation and methods research
۵۳۹۸ vital and health statistics. series 3, analytical and epidemiological studies / [u.s. dept. of healt
۵۳۹۹ vitamins and hormones
۵۴۰۰ vitis
۵۴۰۱ vitis – journal of grapevine research
۵۴۰۲ vivarium
۵۴۰۳ vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku
۵۴۰۴ vldb journal
۵۴۰۵ vocations and learning
۵۴۰۶ vodohospodarsky casopis/journal of hydrology and hydromechanics
۵۴۰۷ volkskunde
۵۴۰۸ volta review
۵۴۰۹ voluntas
۵۴۱۰ voprosy jazykoznanija
۵۴۱۱ vox sanguinis
۵۴۱۲ vulnerable children and youth studies
۵۴۱۳ walailak journal of science and technology
۵۴۱۴ wallace stevens journal
۵۴۱۵ war and society
۵۴۱۶ war in history
۵۴۱۷ wasafiri
۵۴۱۸ washington law review
۵۴۱۹ washington quarterly
۵۴۲۰ waste and biomass valorization
۵۴۲۱ waste management
۵۴۲۲ waste management and research
۵۴۲۳ water
۵۴۲۴ water (switzerland)
۵۴۲۵ water air and soil pollution
۵۴۲۶ water alternatives
۵۴۲۷ water and environment journal
۵۴۲۸ water history
۵۴۲۹ water international
۵۴۳۰ water management
۵۴۳۱ water policy
۵۴۳۲ water quality exposure and health
۵۴۳۳ water research
۵۴۳۴ water resources and economics
۵۴۳۵ water resources and industry
۵۴۳۶ water resources management
۵۴۳۷ water resources research
۵۴۳۸ water s.a.
۵۴۳۹ water sa
۵۴۴۰ water science and engineering
۵۴۴۱ water science and technology
۵۴۴۲ water, air, and soil pollution
۵۴۴۳ waterbirds
۵۴۴۴ wave motion
۵۴۴۵ waves in random and complex media
۵۴۴۶ wear
۵۴۴۷ weather and climate extremes
۵۴۴۸ weather and forecasting
۵۴۴۹ weather climate and society
۵۴۵۰ weather, climate, and society
۵۴۵۱ web semantics
۵۴۵۲ weed biology and management
۵۴۵۳ weed research
۵۴۵۴ weed science
۵۴۵۵ weed technology
۵۴۵۶ weekly epidemiological record. releve epidemiologique hebdomadaire. world health organization
۵۴۵۷ welding in the world
۵۴۵۸ welding in the world, le soudage dans le monde
۵۴۵۹ welding journal
۵۴۶۰ welsh history review
۵۴۶۱ welt der slaven-halbjahresschrift fur slavistik
۵۴۶۲ west european politics
۵۴۶۳ western european politics
۵۴۶۴ western humanities review
۵۴۶۵ western journal of applied forestry
۵۴۶۶ western journal of communication
۵۴۶۷ western journal of emergency medicine
۵۴۶۸ western journal of nursing research
۵۴۶۹ western pacific surveillance and response journal : wpsar
۵۴۷۰ wetlands
۵۴۷۱ wetlands ecology and management
۵۴۷۲ wideochirurgia i inne techniki maloinwazyjne
۵۴۷۳ wiener klinische wochenschrift
۵۴۷۴ wiener tierarztliche monatsschrift
۵۴۷۵ wilderness and environmental medicine
۵۴۷۶ wildfowl
۵۴۷۷ wildlife biology
۵۴۷۸ wildlife monographs
۵۴۷۹ wildlife research
۵۴۸۰ wildlife society bulletin
۵۴۸۱ wiley interdisciplinary reviews-climate change
۵۴۸۲ wiley interdisciplinary reviews-cognitive science
۵۴۸۳ wiley interdisciplinary reviews-computational molecular science
۵۴۸۴ wiley interdisciplinary reviews-data mining and knowledge discovery
۵۴۸۵ wiley interdisciplinary reviews-developmental biology
۵۴۸۶ wiley interdisciplinary reviews-energy and environment
۵۴۸۷ wiley interdisciplinary reviews-nanomedicine and nanobiotechnology
۵۴۸۸ wiley interdisciplinary reviews-rna
۵۴۸۹ wiley interdisciplinary reviews-systems biology and medicine
۵۴۹۰ wiley interdisciplinary reviews: cognitive science
۵۴۹۱ wiley interdisciplinary reviews: computational molecular science
۵۴۹۲ wiley interdisciplinary reviews: data mining and knowledge discovery
۵۴۹۳ wiley interdisciplinary reviews: developmental biology
۵۴۹۴ wiley interdisciplinary reviews: energy and environment
۵۴۹۵ wiley interdisciplinary reviews: systems biology and medicine
۵۴۹۶ wiley interdisciplinary reviews. nanomedicine and nanobiotechnology
۵۴۹۷ wiley interdisciplinary reviews. rna
۵۴۹۸ william and mary quarterly
۵۴۹۹ wilson journal of ornithology
۵۵۰۰ wind and structures
۵۵۰۱ wind and structures, an international journal
۵۵۰۲ wind energy
۵۵۰۳ wind engineering
۵۵۰۴ wine economics and policy
۵۵۰۵ winterthur portfolio
۵۵۰۶ wireless communications and mobile computing
۵۵۰۷ wireless networks
۵۵۰۸ wireless personal communications
۵۵۰۹ wires climate change
۵۵۱۰ wirtschaftsinformatik
۵۵۱۱ wisconsin law review
۵۵۱۲ wisconsin medical journal
۵۵۱۳ wochenblatt fuer papierfabrikation
۵۵۱۴ women and birth
۵۵۱۵ women and criminal justice
۵۵۱۶ women and health
۵۵۱۷ women and performance: a journal of feminist theory
۵۵۱۸ women: a cultural review
۵۵۱۹ women’s health
۵۵۲۰ women’s health issues
۵۵۲۱ women’s history review
۵۵۲۲ women’s studies international forum
۵۵۲۳ women’s writing
۵۵۲۴ womens health issues
۵۵۲۵ womens studies international forum
۵۵۲۶ wood and fiber science
۵۵۲۷ wood material science and engineering
۵۵۲۸ wood science and technology
۵۵۲۹ word and image
۵۵۳۰ word and text
۵۵۳۱ wordsworth circle
۵۵۳۲ work
۵۵۳۳ work and occupations
۵۵۳۴ work and stress
۵۵۳۵ work employment and society
۵۵۳۶ work, employment and society
۵۵۳۷ world allergy organization journal
۵۵۳۸ world archaeology
۵۵۳۹ world bank economic review
۵۵۴۰ world bank research observer
۵۵۴۱ world development
۵۵۴۲ world economy
۵۵۴۳ world englishes
۵۵۴۴ world health and population
۵۵۴۵ world journal of biological psychiatry
۵۵۴۶ world journal of emergency surgery
۵۵۴۷ world journal of gastroenterology
۵۵۴۸ world journal of hepatology
۵۵۴۹ world journal of microbiology and biotechnology
۵۵۵۰ world journal of orthopaedics
۵۵۵۱ world journal of pediatrics
۵۵۵۲ world journal of surgery
۵۵۵۳ world journal of surgical oncology
۵۵۵۴ world journal of urology
۵۵۵۵ world literature today
۵۵۵۶ world mycotoxin journal
۵۵۵۷ world neurosurgery
۵۵۵۸ world patent information
۵۵۵۹ world politics
۵۵۶۰ world psychiatry
۵۵۶۱ world rabbit science
۵۵۶۲ world review of entrepreneurship, management and sustainable development
۵۵۶۳ world review of intermodal transportation research
۵۵۶۴ world review of nutrition and dietetics
۵۵۶۵ world review of science, technology and sustainable development
۵۵۶۶ world trade review
۵۵۶۷ world wide web
۵۵۶۸ world wide web-internet and web information systems
۵۵۶۹ world’s poultry science journal
۵۵۷۰ worlds poultry science journal
۵۵۷۱ worldviews on evidence-based nursing
۵۵۷۲ worldviews: environment, culture, religion
۵۵۷۳ wormbook : the online review of c. elegans biology
۵۵۷۴ wound repair and regeneration
۵۵۷۵ wounds
۵۵۷۶ writing systems research
۵۵۷۷ written communication
۵۵۷۸ written language and literacy
۵۵۷۹ wseas transactions on business and economics
۵۵۸۰ wseas transactions on environment and development
۵۵۸۱ wseas transactions on power systems
۵۵۸۲ wulfenia
۵۵۸۳ x-ray spectrometry
۵۵۸۴ xenobiotica
۵۵۸۵ xenotransplantation
۵۵۸۶ xi’an jianzhu keji daxue xuebao/journal of xi’an university of architecture and technology
۵۵۸۷ xi’an shiyou daxue xuebao (ziran kexue ban)/journal of xi’an shiyou university, natural sciences edi
۵۵۸۸ xinan jiaotong daxue xuebao/journal of southwest jiaotong university
۵۵۸۹ xinan shiyou xueyuan xuebao/journal of southwestern petroleum institute
۵۵۹۰ xinxing tan cailiao/new carbon materials
۵۵۹۱ xiyou jinshu
۵۵۹۲ xlinguae
۵۵۹۳ yale journal of biology and medicine
۵۵۹۴ yale journal of health policy, law, and ethics
۵۵۹۵ yale law journal
۵۵۹۶ yanshilixue yu gongcheng xuebao/chinese journal of rock mechanics and engineering
۵۵۹۷ yantu gongcheng xuebao/chinese journal of geotechnical engineering
۵۵۹۸ yantu lixue/rock and soil mechanics
۵۵۹۹ yearbook of physical anthropology
۵۶۰۰ yeast
۵۶۰۱ yingxiang kexue yu guanghuaxue/imaging science and photochemistry
۵۶۰۲ yingyong jichu yu gongcheng kexue xuebao/journal of basic science and engineering
۵۶۰۳ yonago acta medica
۵۶۰۴ yonsei medical journal
۵۶۰۵ yosetsu gakkai ronbunshu/quarterly journal of the japan welding society
۵۶۰۶ young
۵۶۰۷ young consumers
۵۶۰۸ youth and society
۵۶۰۹ youth justice
۵۶۱۰ youth theatre journal
۵۶۱۱ youth violence and juvenile justice
۵۶۱۲ yuhang xuebao/journal of astronautics
۵۶۱۳ zamm zeitschrift für angewandte mathematik und mechanik
۵۶۱۴ zamm-zeitschrift fur angewandte mathematik und mechanik
۵۶۱۵ zbornik radova ekonomskog fakultet au rijeci
۵۶۱۶ zdm – international journal on mathematics education
۵۶۱۷ zebrafish
۵۶۱۸ zeitschfrift für kristallographie
۵۶۱۹ zeitschrift der deutschen gesellschaft fur geowissenschaften
۵۶۲۰ zeitschrift des deutschen palastina-vereins
۵۶۲۱ zeitschrift fur angewandte mathematik und physik
۵۶۲۲ zeitschrift für angewandte mathematik und physik
۵۶۲۳ zeitschrift fur anglistik und amerikanistik
۵۶۲۴ zeitschrift fur anorganische und allgemeine chemie
۵۶۲۵ zeitschrift fur antikes christentum
۵۶۲۶ zeitschrift fur die alttestamentliche wissenschaft
۵۶۲۷ zeitschrift für entwicklungspsychologie und padagogische psychologie
۵۶۲۸ zeitschrift für gastroenterologie
۵۶۲۹ zeitschrift fur geomorphologie
۵۶۳۰ zeitschrift für geomorphologie
۵۶۳۱ zeitschrift fur gerontologie und geriatrie
۵۶۳۲ zeitschrift fur historische forschung
۵۶۳۳ zeitschrift fur kinder-und jugendpsychiatrie und psychotherapie
۵۶۳۴ zeitschrift fur kristallographie-crystalline materials
۵۶۳۵ zeitschrift fur medizinische physik
۵۶۳۶ zeitschrift für medizinische physik
۵۶۳۷ zeitschrift fur naturforschung section a-a journal of physical sciences
۵۶۳۸ zeitschrift fur padagogische psychologie
۵۶۳۹ zeitschrift für padagogische psychologie
۵۶۴۰ zeitschrift fur psychologie
۵۶۴۱ zeitschrift fur psychologie-journal of psychology
۵۶۴۲ zeitschrift fur psychosomatische medizin und psychotherapie
۵۶۴۳ zeitschrift fur romanische philologie
۵۶۴۴ zeitschrift fur sexualforschung
۵۶۴۵ zeitschrift fur slawistik
۵۶۴۶ zeitschrift fur soziologie
۵۶۴۷ zeitschrift für soziologie
۵۶۴۸ zeitschrift fur sprachwissenschaft
۵۶۴۹ zeitschrift für sprachwissenschaft
۵۶۵۰ zeitschrift fur theologie und kirche
۵۶۵۱ zeitschrift fur wirtschaftsgeographie
۵۶۵۲ zeitschrift für wirtschaftsgeographie
۵۶۵۳ zemdirbyste-agriculture
۵۶۵۴ zephyrus
۵۶۵۵ zhendong gongcheng xuebao/journal of vibration engineering
۵۶۵۶ zhendong yu chongji/journal of vibration and shock
۵۶۵۷ zhongguo dianji gongcheng xuebao/proceedings of the chinese society of electrical engineering
۵۶۵۸ zhongguo gonglu xuebao/china journal of highway and transport
۵۶۵۹ zhongguo jiguang/chinese journal of lasers
۵۶۶۰ zhongguo kuangye daxue xuebao/journal of china university of mining and technology
۵۶۶۱ zhongguo shiyou daxue xuebao (ziran kexue ban)/journal of china university of petroleum (edition of
۵۶۶۲ zhongguo tiedao kexue/china railway science
۵۶۶۳ zhongguo youse jinshu xuebao/chinese journal of nonferrous metals
۵۶۶۴ zidonghua xuebao/acta automatica sinica
۵۶۶۵ zkg international
۵۶۶۶ zoo biology
۵۶۶۷ zookeys
۵۶۶۸ zoologia
۵۶۶۹ zoologica scripta
۵۶۷۰ zoological journal of the linnean society
۵۶۷۱ zoological science
۵۶۷۲ zoological studies
۵۶۷۳ zoologischer anzeiger
۵۶۷۴ zoology
۵۶۷۵ zoology in the middle east
۵۶۷۶ zoomorphology
۵۶۷۷ zoonoses and public health
۵۶۷۸ zoosystema
۵۶۷۹ zoosystematics and evolution
۵۶۸۰ zootaxa
۵۶۸۱ zygon
۵۶۸۲

Total

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*