آخرین خبرها
خانه / اخبار دکتری مدیریت / منابع مصاحبه و آزمون کتبی دکتری مدیریت دولتی- منابع انسانی دانشگاه تهران سال۱۳۹۶

منابع مصاحبه و آزمون کتبی دکتری مدیریت دولتی- منابع انسانی دانشگاه تهران سال۱۳۹۶

منابع مصاحبه و آزمون کتبی دکتری مدیریت دولتی- منابع انسانی دانشگاه تهران  سال۱۳۹۶

منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت و مالی دانشکده مدیریت  دانشگاه تهران

توجه شود منابع آزمون رشته های مدیریت دولتی -منابع انسانی و مدیریت بازرگانی-رفتار و منابع انسانی یکسان هستند

 

دانشکده  مدیریت مدیریت منابع انسانی

 

ملاحظات  / منابع مواد امتحانی و ضرائب هر درس در آزمون عنوان رشته تحصیلی

گرایش

ردیف
۱-کتاب مدیریت منابع انسانی و اداره امور کارکنان دکتر سید جوادین

۲-کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر قلی پور

 

۱-      منابع انسانی پیشرفته   ضریب ۲

 

مدیریت دولتی  مدیریت منابع انسانی
مدیریت بازرگانی 
رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
۱
۱-کتاب مدیریت جبران خدمات، آرمسترانگ ترجمه دکتر سیدجوادین

۲-کتاب مدیریت حقوق مزایا، دکتر قلی پور

۳- جبران خدمات عمل و محورآرمسترانگ

۲-      جبران خدمات  ضریب ۲

 

 

 

 

 

۱-کتاب رفتار سازمانی پیشرفته دکتر سید جوادین

۲-کتاب رفتار سازمانی پیشرفته دکتر آرین قلی پور

 

۳-رفتار سازمانی پیشرفته ضریب ۲

 

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*