آخرین خبرها
خانه / اخبار دکتری مدیریت / منابع مصاحبه و آزمون کتبی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران سال۱۳۹۶

منابع مصاحبه و آزمون کتبی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران سال۱۳۹۶

منابع مصاحبه و آزمون کتبی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران  سال۱۳۹۶

منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت  دانشکده مدیریت  دانشگاه تهران

دانشکده  مدیریت مدیریت فناوری اطلاعات

 

ملاحظات  / منابع مواد امتحانی و ضرائب هر درس در آزمون عنوان رشته تحصیلی

گرایش

ردیف
۱-Information Technology Project Management, Kathy Sshwalbe, 8th Edition, Course Tehchnogoy, 2015

۲-A Guide to the Projet Management Body of Knowledge, PMI, 5th Edition, 2013

 

۱-      مدیریت پروژه ه ای فناوری اطلاعات   ضریب ۲

 

مدیریت فناوری اطلاعات –  کسب و کار هوشمند ۱
۱-Electronic Commerce: A Management and Social Networks Perspective (Springer Texts in Business and Economics) 8th ed. 2015 Edition

۲-Digital Business & E-Commerce Management, 6th ed. Strategy Implementation & Practice 6th Revised ed. Edition

By Dave Chaffey

۲-      تجارت الکترونیکی          ضریب ۲

 

 

 

 

 

۱-Business Intelligence: The Savvy Manager’s Guide, By David Loshin

۲-Business Intelligence Guidebook: From Data Integration to Analytic, by Rick Sherman

 

۳-هوشمندی کسب و کار        ضریب ۲

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*