اخبار دکتری مدیریت

پذیرش دانشجوی دکتری ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبایی در ﺳﺎل ۹۶

 

پذیرش دانشجوی دکتری ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبایی در ﺳﺎل ۹۶

 

متقاضیان پذیرش دکتری بدون آزمون سال ۱۳۹۶ دانشگاه علامه طباطبایی تا ۲۰ فروردین ماه سال آینده مهلت دارند نسبت به ارسال مدارک خود اقدام نمایند.

داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائی ﺑﺮ اﺳﺎس آیین نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» به شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۹۳/۴/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ آیین نامه یاد شده و نیز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اجرایی مصوب مورخ ۹۳/۱۰/۱۳ شورای تحصیلات تکمیلی داﻧﺸﮕﺎه، از میان متقاضیان واﺟﺪ شرایط، ﺑﺮای ﺳﺎل تحصیلی ۹۷-۹۶۶، در رﺷﺘﻪ های مندرج در جدول، بدون شرکت در آزمون، داﻧﺸﺠﻮی دکتری می پذیرد.

رشته‌های دارای پذیرش دکتری استعداد درخشان ۹۶ دانشگاه علامه طباطبایی

الف- شرایط اختصاصی:

۱- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از یکی از دانشگاههای داخل کشور

تبصره: صرفاً مدارک مربوط به کد رشته محل های دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی قابل قبول می  باشد.

۲- دارا بودن میانگین کل ۱۶ و یا بالاتر در مقطع کارشناسی

۳- دارا بودن میانگین کل ۱۷ و یا بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

۴- بیش از دو سال از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد.

۵- کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه

۶- کسب حداقل نمره ۵۰ از آزمون زبان (MCHE یا معادل آن در سایر آزمون های زبان معتبر) تا قبل از آزمون جامع دکتری

تبصره: چنانچه متقاضیان دارای مدرک زبان معتبر باشند، امتیاز لازم را کسب خواهند کرد. متقاضیانی که فاقد مدرک زبان هستند، می توانند در این فراخوان شرکت نمایند لیکن امتیاز مدرک زبان را کسب نخواهند کرد. این افراد باید در صورت پذیرش وقبولی نهایی، تا قبل از آزمون جامع دکتری مدرک زبان معتبر خود را با کسب حد نصاب لازم ارائه کنند.

ب- نحوه ارائه مقالات یا فعالیت های علمی برگزیده:

۱- مقالات ارائه شده مورد ارزیابی قرار گرفته و باید  چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چا پ بوده و  مرتبط با پایان نامه باشد.

تبصره ۱دانشجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتری فقط تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ فرصت خواهد داشت که مقالات خود را که  دارای گواهی پذیرش است، به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نماید، در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد.

تبصره ۲منظور از پذیرش مقاله، ‌پذیرش بدون قید و شرط مقاله می باشد.

تبصره ۳گواهی پذیرش چاپ باید مورد تأیید هیات تحریریه با ذکر شماره مجله و دوره آن بوده و زمان چاپ آن تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ (پایان بهمن سال ۱۳۹۶) باشد.

۲- هر گونه ثبت اختراع باید مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران باشد.

۳- برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر (خوارزمی، فارابی، رازی و یا ابن سینا)  باید تایید دبیرخانه جشنواره  را کسب و ارائه نمایند.

۴- برگزیدگان المپیادهای  علمی – دانشجویی  باید تأیید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند.

۵- مقاله، اختراع و یا کتابی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که داوطلب در آن ، نفر اول باشد و یا نام وی بلافاصله بعد از استاد راهنما یا مشاور و یا یکی از اعضای هیات علمی ذکر شود و یا مخترع اصلی اختراع ، نویسنده مسئول کتاب  و یا ارائه دهنده اصلی کنفرانس علمی باشد ، در غیر این صورت به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

ج- ظرفیت پذیرش:

۱- حداکثر ۲۰% ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی – پژوهشی دوره روزانه دکتری دانشگاه به پذیرش بدون آزمون دانشجویان واجد شرایط اختصاص دارد.

۲- ظرفیت مذکور مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه می باشد.

د- نکات مهم:

۱- هر گونه اطلاع رسانی به داوطلبان منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی www.atu.ac.ir صورت می پذیرد. لذا به داوطلبان توصیه می شود به منظور اطلاع از زمان و مکان برگزاری مصاحبه و یا هر گونه نکته لازم، اطلاعیه های مربوطه را از طریق سایت دانشگاه به طور منظم پیگیری نمایند.

۲- دانش آموختگان حداکثر تا ۲ سال پس از فراغت از تحصیل می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره دکتری برخوردار شوند، لذا داوطلبانی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ و قبل از آن  فارغ التحصیل شده باشند، مجاز به شرکت در این فراخوان نمی باشند.

۳- دانشجویان نیمسال آخر، در صورت فراغت از تحصیل حداکثر تا تاریخ ۹۶/۶/۳۱، مجاز خواهند بود با رعایت سایر شرایط و با ارائه مدارک لازم در این فراخوان شرکت نمایند.

۴- دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی، کلیه موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، پیام نور، جامع علمی-کاربردی و همچنین دانش آموختگان‌ دوره های مجازی،  نیمه حضوری، بین الملل، پردیس بین الملل و پردیس خودگردان، مجاز به ورود بدون آزمون به دوره دکتری نمی باشند.

۵- دانش آموختگان اتباع خارجی و فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از کشور، مجاز به استفاده از این آیین نامه برای ورود بدون آزمون به دوره دکتری نیستند.

۶- آزمون های زبان معتبر به قرار ذیل است. داوطلبان توجه داشته باشند که گواهی زبان فقط تا دو سال معتبر است.

MSRT (MCHE) – IELTS –TOEFL(PBT)-TOEFL(IBT)-TOEFL(CBT)-TOLIMO

۷- اولویت ادامه تحصیل دانشجو در همان رشته تحصیلی مرتبط در دوره کارشناسی ارشد و مطابق با جدول رشته ها می باشد. بدیهی است در صورت عدم تطابق رشته کارشناسی ارشد با رشته مورد تقاضا، متقاضی از فرایند پذیرش حذف خواهد شد.

۸- دانش آموختگان فقط در صورت دفاع از پایان نامه با درجه عالی یا بسیار خوب (نمره ۲۰-۱۹ پایان نامه درجه عالی و نمره ۹۹/۱۸-۱۸ بسیار خوب محسوب می شود) موفق به کسب امتیازات مربوط خواهند شد.

۹- سنوات تحصیل قابل قبول برای امتیازدهی  در مقطع کارشناسی ۸ نیمسال و در مقطع کارشناسی ارشد ۴ نیمسال است. بدیهی است سایر دانشجویانی که سنوات تحصیل آنها بیشتر از حد مجاز باشد، می توانند در این فراخوان شرکت کنند. لیکن امتیاز سنوات تحصیل را کسب نخواهند کرد.

تبصره: داوطلبان رشته هایی که سنوات مجاز تحصیل آنها، طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  در مقطع کارشناسی، ۹ نیمسال و کارشناسی ارشد  ناپیوسته، ۵  نیمسال تصویب شده اند،  امتیازات لازم را مطابق جداول مربوطه اخذ خواهند نمود.

۱۰- در صورت انصراف فرد پذیرفته شده، جایگزینی پذیرش نخواهد شد.

۱۱- تغییر رشته و گرایش در زمان مصاحبه و نیز بعد از قبولی و کسب پذیرش، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

۱۲- مدارک ارسالی داوطلبان و هزینه ثبت نام، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. لذا به داوطلبان توصیه  می شود با دقت لازم، مفاد آگهی را،  مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط ،  نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند.

۱۳- ارائه یک نسخه از پایان نامه و نیز نسخه اصل کلیه مقالات، کتب، تألیفات و سایر فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی داوطلب در روز مصاحبه الزامی است. (کپی مقالات باید از قبل و در زمان ارسال مدارک به دانشگاه فرستاده شود.)

۱۴- دانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات لازم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دکتری  خود نخواهد بود.

۱۵-  با توجه به اینکه ادامه تحصیل در مقطع دکتری بصورت تمام وقت می باشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی  باید قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را برای تحصیل در دوره دکتری، کسب نمایند.

۱۶- افرادی که در دوره کارشناسی ارشد خود از سهمیه بدون آزمون استفاده کرده اند، می توانند از این سهمیه در دوره دکتری نیز استفاده نمایند.

ه- فرآیند اجرا و نحوه ارزیابی مقالات:

۱- مجلات دارای نمایه ISI در صورتی معتبر محسوب می شوند که دارای JCR بوده و در فهرست SSCI  یا SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX  نمایه شده باشند. (در رشته های علوم پایه فهرست SCI نیز مورد قبول است). سایر فهرست های مربوط به ISI  نظیر MASTER JOURNAL LIST  و EMERGING SOURCES CITATION INDEX معتبر محسوب نمی شوند.

۲- مجلات دارای درجه علمی – پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتبر ارزیابی می شوند. (مگر در  مواردی که دانشگاه یا کمیته علمی رشته ذیربط ، تشخیص دهند آن مجله از نظر علمی معتبر نیست.)

۳- مجلات دارای نمایه ISC که دارای درجه علمی- پژوهشی نباشند، معتبر محسوب نمی شوند.

۴- در مورد مجلات نمایه شده در پایگاه SCOPUS  تنها مجلاتی معتبر محسوب می شوند که انتشار مقاله در آنها مستلزم پرداخت هیچگونه وجهی نباشد. (پرداخت وجه برای انتقال حقوق مالکیت مقاله و انتشار آن به صورت «دسترسی آزاد» از این قاعده مستثنی است.)

۵- مجلات دارای سایر نمایه های معتبر بین المللی معتبر محسوب نشده و در هر مورد نیازمند مستندات لازم در مورد کیفیت مجله و فرایند داوری و بررسی‌های بیشتر است. بنابراین چنانچه دانشگاه برای اعتبار سنجی مجلات و مقالات، مستندات بیشتری را طلب نماید، داوطلب موظف است مدارک لازم را ارائه نماید ضمن آنکه مقالات خارجی اعم از ISI و SCOPUS و ……. نباید در لیست سیاه وزارتین (علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)  و دانشگاه آزاد اسلامی قرار داشته باشند، در این صورت به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

۶- امتیاز پژوهشی حداکثر ۴۰ امتیاز، امتیاز آموزشی حداکثر ۳۰ امتیاز و امتیاز مصاحبه حداکثر ۳۰ امتیاز می باشد. امتیاز دهی به مدارک زبان متقاضیان (برای دارندگان مدرک زبان)، عیناً مطابق جدول مربوطه  صورت  خواهد گرفت.

۷- امتیازدهی توسط کمیته علمی رشته ذیربط صورت می گیرد و داوطلبانی که حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه کسب نمایند،  به ترتیب امتیاز در اولویت  بررسی قرار می گیرند.

۸- پس از بررسی های لازم و تایید کمیته منتخب معاونت آموزشی دانشگاه ، اسامی پذیرفته شدگان اولیه در موعد مقرر، از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد.

۹- پذیرش نهایی و قطعی داوطلبان منحصراً پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیات مرکزی گزینش دانشجووزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت  خواهد گرفت.

و- مدارک لازم:

– فرم تکمیل شده تقاضا  بطور دقیق و خوانا

– یک نسخه تصویر شناسنامه و کارت ملی

– دو قطعه عکس که مشخصات داوطلب در آن پشت نویسی شده باشد

– یک نسخه تصویر مدرک نمایانگر وضعیت نظام وظیفه برای داوطلبان مذکر

– یک نسخه تصویر گواهینامه و ریز نمرات تایید شده در دوره کارشناسی ارشد (حتماً معدل دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب و با احتساب نمره  پایان‌نامه باید به تفکیک ارائه شود.)

– متقاضیان کارشناسی ارشد پیوسته، باید میانگین واحدهای گذرانده مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را به تفکیک هر مقطع ارائه کنند.

– دانشجویان کارشناسی ارشد نیمسال آخر باید گواهی اشتغال به تحصیل خود را با ذکر میانگین کل و ریزنمرات واحدهای گذرانده ارائه نمایند.

– یک نسخه تصویر گواهینامه و ریزنمرات تایید شده در دوره کارشناسی (متقاضیانی که مقطع کارشناسی آنها ناپیوسته است، باید علاوه بر مدرک و ریزنمرات کارشناسی، مدرک و ریزنمرات کاردانی را نیز ارائه  کنند.)

– ارائه گواهی رتبه مکتسبه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی (الزامی نیست. در صورت کسب رتبه می توانید ارائه نمایید.)

– یک نسخه تصویرگواهی دال بر احراز حد نصاب  یکی از آزمون های زبان معتبر (برای دارندگان مدرک زبان)

– معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی برای برگزیدگان المپیاد

– معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره های معتبر علمی (خوارزمی، فارابی، رازی، ابن سینا) برای برگزیدگان جشنواره ها

– تصویر کامل کلیه  مقالات علمی _ ترویجی، علمی- پژوهشی، ISC    ISI که چاپ شده و یا دارای گواهی پذیرش چاپ  باشد. (در صورت چاپ مقاله، تصویر جلد مجله حتماً ضمیمه  شود.)

– گواهی پذیرش چاپ مقاله  برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند.

– گواهی اعتبار درجه ی علمی ترویجی یا علمی پ‍ژوهشی، ISI ،ISC  مجلات داخلی و خارجی که مقالات متقاضی در آن چاپ شده و یا خواهد شد.

– فرم تکمیل شده تعهد نامه مخصوص دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد

– ارائه اصل ویک کپی از  فیش واریزی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۹۸۷۲۲۹۲۰ به نام در آمدهای متفرقه دانشگاه علامه طباطبایی نزد بانک تجارت شعبه شهید سپهبد قره نی کد ۲۰۹۹ قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت در سراسر کشور (یک نسخه از فیش واریزی را جهت پیگیری های احتمالی نزد خود نگاه دارید)

ز- نحوه ثبت نام و ارسال مدارک:

۱- مهلت ارسال مدارک حداکثر تا ۲۰ فروردین ماه سال ۱۳۹۶ خواهد بود.

۲- به مدارکی که ناقص و یا بعد از مهلت مقرر ارسال شده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- زمان و مکان  برگزاری مصاحبه در موقع مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

داوطلبان بایستی کلیه مدارک لازم را از طریق پست سفارشی به نشانی دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علامه طباطبایی ارسال و رسید پستی آن را جهت پیگیری های احتمالی نزد خود نگه دارند.  ضمناً  دانشگاه تحت هیچ شرایطی، مدارک داوطلبان را به صورت دستی تحویل نخواهد گرفت.

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن