آخرین خبرها
خانه / دفترچه های کنکور دکتری

دفترچه های کنکور دکتری

دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري مدیریت رسانه سال ۱۳۹۷

دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري مدیریت رسانه سال ۱۳۹۷ بر روي لينك زير كليك كنيد دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري مدیریت رسانه سال ۱۳۹۷ پاسخنامه کلیدی سازمان سنجش   ادامه مطلب »

دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري مدیریت فناوری اطلاعاتIT سال ۱۳۹۷

دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري مدیریت فناوری اطلاعاتIT سال ۱۳۹۷ بر روي لينك زير كليك كنيد دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري مدیریت فناوری اطلاعاتIT سال ۱۳۹۷ پاسخنامه کلیدی سازمان سنجش   ادامه مطلب »

 جهت دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري مدیریت  تکنولوژی (فناوری) سال ۱۳۹۷

 جهت دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري مدیریت  تکنولوژی (فناوری) سال ۱۳۹۷ بر روي لينك زير كليك كنيد  جهت دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري مدیریت  تکنولوژی (فناوری) سال ۱۳۹۷ پاسخنامه کلیدی سازمان سنجش   ادامه مطلب »

دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري مدیریت صنعتی سال ۱۳۹۷

جهت دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري مدیریت صنعتی سال ۱۳۹۷ بر روي لينك زير كليك كنيد دانلود دفترچه سوالات تخصصي دكتري  مدیریت صنعتی   سال ۹۷ پاسخنامه کلیدی سازمان سنجش   ادامه مطلب »

دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري مدیریت بازرگانی و راهبردی سال ۱۳۹۷

دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري  مدیریت بازرگانی و راهبردی  سال ۱۳۹۷ دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري  مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی سال ۱۳۹۷ بر روي لينك زير كليك كنيد دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري  مدیریت بازرگانی سال ۱۳۹۷ پاسخنامه کلیدی سازمان سنجش   ادامه مطلب »

دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري مدیریت آموزشی سال ۱۳۹۷

دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري  مدیریت آموزشی سال ۱۳۹۷ بر روي لينك زير كليك كنيد دانلود دفترچه سوالات تخصصي دكتري مدیریت آموزشی سال ۹۷ پاسخنامه کلیدی سازمان سنجش   ادامه مطلب »

دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري مالی سال ۱۳۹۷

دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري مالی سال ۱۳۹۷ بر روي لينك زير كليك كنيد دانلود دفترچه سوالات تخصصي كنكور دكتري مالی  سال ۹۷ پاسخنامه کلیدی سازمان سنجش   ادامه مطلب »

دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري مدیریت کارآفرینی سال ۱۳۹۷

دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري  کارآفرینی سال ۱۳۹۷ بر روي لينك زير كليك كنيد دانلود دفترچه سوالات تخصصي كنكور دكتري کارآفرینی سال ۹۷ پاسخنامه کلیدی سازمان سنجش   ادامه مطلب »

دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري آینده پژوهی سال ۱۳۹۷

دانلود دفترچه سوالات كنكور دكتري آینده پژوهی سال ۱۳۹۷ بر روي لينك زير كليك كنيد دانلود دفترچه سوالات تخصصي كنكور دكتري آینده پژوهی سال ۹۷ پاسخنامه کلیدی سازمان سنجش ادامه مطلب »