آخرین خبرها
خانه / منابع دکتری مدیریت

منابع دکتری مدیریت

منابع پیشنهادی درس تئوری های نوآوری کنکور دکتری مدیریت ۹۷

منابع پیشنهادی درس تئوری های نوآوری کنکور دکتری مدیریت ۹۷ ..   انتشارات مولف نام کتاب اولویت یک (اجباری) رسا جو تید، جان بسنت؛ ترجمه محمدرضا آراستی و دیگران مدیریت نوآوری (دو جلد) علمی و فرهنگی رضا رادفر مدیریت تکنولوژی: نگرشی جامع بر تکنولوژی، نوآوری و تجاری سازی انتشارات دانشگاه ... ادامه مطلب »

منابع پیشنهادی درس کارآفرینی کنکور دکتری مدیریت ۹۷

منابع پیشنهادی درس کارآفرینی  کنکور دکتری مدیریت ۹۷   انتشارات مولف نام کتاب انتشارات راه دان احمدپورداریانی، ملکی کارآفرینی پیشرفته نشر فراندیش احمدپور داریانی – مقیمی مبانی کارآفرینی انتشارات دانشگاه تهران سیدمحمد مقیمی، یوسف وکیلی، مرتضی اکبری نظریه های کارآفرینی نشر جاجرمی احمدپور داریانی کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها .. ادامه مطلب »

منابع پیشنهادی درس سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته کنکور دکتری فناوری اطلاعات ۹۷

منابع پیشنهادی درس سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته کنکور دکتری فناوری اطلاعات ۹۷   ردیف نام کتاب مولف انتشارات اولویت یک (اجباری) ۱ نگاه دانش جیمز ابراین، جرج ماراکاس، ترجمه امیر مانیان ، مهدی فتاحی ، بهاره واثق مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت ۲ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی کنت لاودن، ... ادامه مطلب »

منابع پیشنهادی درس نظریه ها و تئوریهای خط مشی گذاری کنکور دکتری دولتی ۹۷

منابع پیشنهادی درس نظریه ها و تئوریهای خط مشی گذاری  کنکور دکتری دولتی ۹۷ منبع رشته های مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی – رفتارسازمانی ردیف نام کتاب مولف انتشارات اولویت یک (اجباری) ۱ تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی سیدمهدی الوانی انتشارات سمت ۲ فرآیند خط مشی گذاری ... ادامه مطلب »

منابع پیشنهادی درس مدیریت استراتژیک پیشرفته کنکور دکتری مدیریت ۹۷

منابع پیشنهادی درس مدیریت استراتژیک پیشرفته کنکور دکتری مدیریت  ۹۷ رشته گرایش های دکتری  مدیریت بازرگانی و راهبردی و کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی و مدیریت رسانه و اطلاعات)  ردیف نام کتاب مولف انتشارات اولویت یک (اجباری) ۱ مبانی مدیریت استراتژیک جی.دیوید هانگر، توماس ال.ویلن، ترجمه سیدمحمد اعرابی، حمیدرضا ... ادامه مطلب »

منابع پیشنهادی درس بازاریابی و مدیریت بازار کنکور دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی ۹۷

منابع پیشنهادی درس بازاریابی و مدیریت بازار کنکور دکتری مدیریت بازرگانی ۹۷     انتشارات مولف نام کتاب ردیف اولویت یک (اجباری)   نگاه دانش مناجاتی بازاریابی ۱ نشر آموخته فیلیپ کاتلر – ترجمه بهمن فروزنده اصول بازاریابی ۲ انتشارات مهربان جف لنکستر – لستر مسینگهام – ترجمه  حسین نوروزی ... ادامه مطلب »

دروس امتحانی کنکور دکتری مالی(کد ۲۱۷۱) سال ۹۷

دروس امتحانی کنکور دکتری مالی(کد ۲۱۷۱) سال ۹۷  رشته: مالی گرایش: مهندسی مالی بانکداری مالی بین الملل بیمه حقوق مالی عناوین دروس امتحانی کنکور  دکتری مالی: دروس عمومی(با ضریب ۱): الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی دروس تخصصی (باضریب ۴) :                                                  در سطح کارشناسی: آمار وکاربرد آن در ... ادامه مطلب »

دروس امتحانی کنکور دکتری گردشگری (کد ۲۱۷۰) سال ۹۷

دروس امتحانی کنکور دکتری گردشگری (کد ۲۱۷۰) سال ۹۷  رشته: مدیریت گردشگری گرایش: ندارد عناوین دروس امتحانی کنکور  دکتری مدیریت گردشگری : دروس عمومی(با ضریب ۱): الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی دروس تخصصی (باضریب ۴) :                                                  در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: روش تحقیق و آمار، اصول ... ادامه مطلب »

دروس امتحانی کنکور دکتری آینده پژوهی(کد ۲۱۶۹) سال ۹۷

دروس امتحانی کنکور دکتری آینده پژوهی (کد ۲۱۶۹) سال ۹۷    در کنکور ۹۷ متقاضیان هر چهار رشته کارآفرینی، مدیریت تکنولوزی ، سیاستگذاری علم و فناوری و آینده پزوهی در یک گروه با دروس زیر باید امتحان بدهند. دروس امتحانی کنکور دکتری کارآفرینی، آینده پزوهی و تکنولوژی   (کد ۲۱۶۹) سال ... ادامه مطلب »

دروس امتحانی کنکور دکتری تکنولوژی و سیاستگذاری علم و فناوری (کد ۲۱۶۹) سال ۹۷

دروس امتحانی کنکور دکتری تکنولوژی و سیاستگذاری علم و فناوری (کد ۲۱۶۹) سال ۹۷    در کنکور ۹۷ متقاضیان هر چهار رشته کارآفرینی، مدیریت تکنولوزی ، سیاستگذاری علم و فناوری و آینده پزوهی در یک گروه با دروس زیر باید امتحان بدهند. دروس امتحانی کنکور دکتری کارآفرینی، آینده پزوهی و ... ادامه مطلب »