آخرین خبرها
خانه / منابع دکتری مدیریت (برگه 3)

منابع دکتری مدیریت

دروس امتحانی کنکور دکتری مالی(کد ۲۱۷۱) سال ۹۷

دروس امتحانی کنکور دکتری مالی(کد ۲۱۷۱) سال ۹۷  رشته: مالی گرایش: مهندسی مالی بانکداری مالی بین الملل بیمه حقوق مالی عناوین دروس امتحانی کنکور  دکتری مالی: دروس عمومی(با ضریب ۱): الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی دروس تخصصی (باضریب ۴) :                                                  در سطح کارشناسی: آمار وکاربرد آن در ... ادامه مطلب »

دروس امتحانی کنکور دکتری گردشگری (کد ۲۱۷۰) سال ۹۷

دروس امتحانی کنکور دکتری گردشگری (کد ۲۱۷۰) سال ۹۷  رشته: مدیریت گردشگری گرایش: ندارد عناوین دروس امتحانی کنکور  دکتری مدیریت گردشگری : دروس عمومی(با ضریب ۱): الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی دروس تخصصی (باضریب ۴) :                                                  در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: روش تحقیق و آمار، اصول ... ادامه مطلب »

دروس امتحانی کنکور دکتری آینده پژوهی(کد ۲۱۶۹) سال ۹۷

دروس امتحانی کنکور دکتری آینده پژوهی (کد ۲۱۶۹) سال ۹۷    در کنکور ۹۷ متقاضیان هر چهار رشته کارآفرینی، مدیریت تکنولوزی ، سیاستگذاری علم و فناوری و آینده پزوهی در یک گروه با دروس زیر باید امتحان بدهند. دروس امتحانی کنکور دکتری کارآفرینی، آینده پزوهی و تکنولوژی   (کد ۲۱۶۹) سال ... ادامه مطلب »

دروس امتحانی کنکور دکتری تکنولوژی و سیاستگذاری علم و فناوری (کد ۲۱۶۹) سال ۹۷

دروس امتحانی کنکور دکتری تکنولوژی و سیاستگذاری علم و فناوری (کد ۲۱۶۹) سال ۹۷    در کنکور ۹۷ متقاضیان هر چهار رشته کارآفرینی، مدیریت تکنولوزی ، سیاستگذاری علم و فناوری و آینده پزوهی در یک گروه با دروس زیر باید امتحان بدهند. دروس امتحانی کنکور دکتری کارآفرینی، آینده پزوهی و ... ادامه مطلب »

دروس امتحانی کنکور دکتری کارآفرینی   (کد ۲۱۶۹) سال ۹۷

دروس امتحانی کنکور دکتری کارآفرینی   (کد ۲۱۶۹) سال ۹۷    در کنکور ۹۷ متقاضیان هر چهار رشته کارآفرینی، مدیریت تکنولوزی ، سیاستگذاری علم و فناوری و آینده پزوهی در یک گروه با دروس زیر باید امتحان بدهند. دروس امتحانی کنکور دکتری کارآفرینی، آینده پزوهی و تکنولوژی   (کد ۲۱۶۹) سال ۹۷ ... ادامه مطلب »

دروس امتحانی کنکور دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز (کد ۲۱۶۸) سال ۹۷

  دروس امتحانی کنکور دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز (کد ۲۱۶۸) سال ۹۷    رشته: مدیریت قراردهای نفت و گاز گرایش: ندارد عناوین دروس امتحانی کنکور  دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز: دروس عمومی(با ضریب ۱): الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی دروس تخصصی (باضریب ۴) :  در سطح ... ادامه مطلب »

دروس امتحانی کنکور دکتری مدیریت فناوری اطلاعات IT (کد ۲۱۶۷) سال ۹۷

دروس امتحانی کنکور دکتری مدیریت فناوری اطلاعات IT (کد ۲۱۶۷) سال ۹۷  رشته: مدیریت فناوری اطلاعات گرایش: مدیریت خدمات و توسعه فناوری کسب و کار هوشمند   عناوین دروس امتحانی کنکور  دکتری مدیریت فناوری اطلاعات IT: دروس عمومی(با ضریب ۱): الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی دروس تخصصی (باضریب ۴) ... ادامه مطلب »

دروس امتحانی کنکور دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات (کد ۲۱۶۶) سال ۹۷

دروس امتحانی کنکور دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات  (کد ۲۱۶۶) سال ۹۷  رشته: مدیریت گرایش: رسانه عناوین دروس امتحانی کنکور  دکتری مدیریت : دروس عمومی(با ضریب ۱): الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی دروس تخصصی (باضریب ۴) :                                                  در سطح کارشناسی: آمار وکاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان ... ادامه مطلب »

دروس امتحانی کنکور دکتری مديريت رفتار و منابع انسانی (زیرگروه بازرگاني و راهبردی) (کد ۲۱۶۲) سال ۹۷

دروس امتحانی کنکور دکتری مديريت رفتار و منابع انسانی (زیرگروه بازرگاني و راهبردی) (کد ۲۱۶۲) سال ۹۷  رشته: مدیریت بازرگاني  مدیریت راهبردی گرایش: مدیریت بازاريابي مديريت سياستگذاري بازرگاني رفتارسازمانی و منابع انسانی  مدیریت اهبردی عناوین دروس امتحانی کنکور  دکتری مدیریت بازرگاني: دروس عمومی(با ضریب ۱): الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد ... ادامه مطلب »

دروس امتحانی کنکور دکتری مدیریت منابع انسانی (زیرگروه مدیریت دولتی) (کد ۲۱۶۳) سال ۹۷

دروس امتحانی کنکور دکتری مدیریت منابع انسانی (زیرگروه مدیریت دولتی) (کد ۲۱۶۳) سال ۹۷  رشته: مدیریت دولتي مدیریت سازمان های دولتی گرایش: تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي مدیریت تطبيقي و توسعه مدیریت رفتارسازمانی  مدیریت منابع انسانی مدیریت سياستگذاري دولتي مديريت رفتاري عناوین دروس امتحانی کنکور  دکتری مدیریت دولتي: ... ادامه مطلب »