تست های آماردکتری

تست های تالیفی آمار وکاربرد آن در مدیریت ویژه دکتری

(دکتری سراسری، دکتری دانشگاه آزاد)


هنرمندانه و زیرکانه کنکور دهید (خلاصه و مفید!)


 جزوه تست های آمار وکاربرد آن در مدیریت ویژه دکتری (سراسری، آزاد) : 6400 تومان

RIAL 64,000 – خرید
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن