آخرین خبرها
خانه / اخبار دکتری مدیریت / حدنصاب تراز دعوت شده برای مصاحبه در آزمون دکتری سال ۱۳۹۵

حدنصاب تراز دعوت شده برای مصاحبه در آزمون دکتری سال ۱۳۹۵

حدنصاب تراز دعوت شده برای مصاحبه در آزمون دکتری سال ۱۳۹۵

 

بنا به درخواست داوطلبان، حدنصاب تراز دعوت شده برای مصاحبه در آزمون دکتری سال ۱۳۹۵ به شرح زیر به اطلاع می رسد. گفتنی است با توجه به تغییرات بسیار زیاد در نحوه پذیرش کنکور از قبیل تفکیک مجموعه مدیریت به مجموعه های مختلف و همچنین ادغام کنکور دانشگاه ازاد و سراسری مقایسه کنکور دکتری سال ۱۳۹۶ با سالهای قبل از جمله ۹۵ بسیار سخت و غیرقابل انجام است. به همین دلیل، لطفا قبل از مطالعه جداول، نکات مهم ذکر شده در زیر را مطالعه نمایید.

نکته مهم ۱: در کنکور دکتری سراسری سال ۱۳۹۵ دانشگاهها در اعلام حدنصاب تراز جهت دعوت به مصاحبه و آزمون کتبی داخلی دانشگاه مختار بوده اند. لذا ممکن است دانشگاهی با هدف افزایش تعداد افرادی که جهت مصاحبه و ازمون داخلی به آن دانشگاه می روند تراز کمتری اعلام نموده باشد و دانشگاهی دیگر جهت کاهش مراجعین و محدود نمودن داوطلبان، تراز بالاتری اعلام نموده باشد. لذا ترتیب ترازها، الزاما به معنای سطح کیفی یا میزان رقابت و علاقه داوطلبان نمی باشد.
نکته مهم ۲: توجه نمایید در آزمون سال ۱۳۹۵ کلیه گرایشهای مدیریت تحت عنوان ۱ مجموعه با عنوان مدیریت پذیرش می شده است. لذا با توجه به تفکیک گرایشها در مجموعه های متفاوت در سال ۹۶ امکان مقایسه با تراز سال قبل وجود ندارد و اطلاعات زیر صرفا جهت ارائه اطلاعات در این خصوص است که هر دانشگاه چقدر نسبت به دعوت به مصاحبه اقدام نموده است. در واقع تراز (نمره کل) ذکر شده در جدول مجموعه مدیریت مربوط به کل گرایشها می باشد.
نکته مهم ۳: توجه نمایید در آزمون سال ۱۳۹۵، کنکور دکتری آزاد و سراسری جدا بوده است. لذا اطلاعات ترازهای دانشگاه ازاد در این صفحه وجود ندارد
نکته مهم ۴: توجه نمایید برخی دانشگاهها چندین بار اقدام به تغییر آخرین تراز مجاز برای انتخاب کدرشته های خود نمودند که سعی شده اخرین تغییرات اعلام شود.
نکته مهم ۵: شیوه پذیرش در سال ۱۳۹۵ به این شیوه بود که هر داوطلب که تراز (نمره کل) وی از حدنصاب اعلام شده دانشگاه بالاتر بود می توانست برای مصاحبه به ان دانشگاه مراجعه کند و در این خصوص محدودیتی در تعداد دانشگاههایی که داوطلب می توانست مراجعه کند وجود نداشت، لیکن ممکن است روش پذیرش در سال ۹۶ یا بعد آن به این صورت نباشد. همچنین ممکن است با توجه به اینکه سال قبل، ازمون دکتری یک ازمون عمومی بود و دروس تخصصی در آن دخیل نبود، برخی دانشگاهها تعداد بیشتری را به مصاحبه دعوت کرده باشند تا افراد در آزمون داخلی دانشگاهها در دروس تخصصی سنجیده شوند. ممکن است رویه امسال دانشگاهها در تعداد افرادی که به مصاحبه دعوت می کنند، به این دلیل یا دلایل دیگر متفاوت باشند
نکته مهم ۶: ممکن است به هر دلیلی نحوه محاسبه تراز (نمره کل) داوطلبان در هر سال تغییراتی داشته باشد که امکان مقایسه آن با سالهای دیگر را از بین ببرد.
در هر مجموعه امتحانی کدرشته هایی که تراز انها در دسترس نبوده است، با عبارت «نامشخص) در انتهای جدول آمده است.

مجموعه مدیریت

 

دوره کد رشته محل نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات حدنصاب تراز دعوت شده برای مصاحبه
روزانه ۱۴۲۳ دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی ۳ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۶۴۵۳
روزانه ۱۴۲۸ دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی ۳ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۶۴۵۳
روزانه ۱۴۳۰ دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی ۵ ۶۴۱۱
روزانه ۱۴۳۷ دانشگاه تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ۳ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۶۳۰۳
روزانه ۱۴۴۹ دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی ۳ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۶۳۰۳
روزانه ۱۴۳۳ دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ۳ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۶۳۰۲
بورس اعزام به خارج ۱۴۱۷ دانشگاه تهران آینده پژوهی ۱ ۶۲۳۳
روزانه ۱۴۴۰ دانشگاه تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی ۳ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۶۲۳۳
روزانه ۱۴۸۶ دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری ۳ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۶۲۰۷
روزانه ۱۴۹۰ دانشگاه تهران سیاست گذاری علم و فناوری ۳ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۶۲۰۰
بورس اعزام به خارج ۱۴۱۹ دانشگاه تهران مالی مهندسی مالی ۲ پذیرش با عنوان مهندسی مالی ۶۱۵۵
روزانه ۱۴۲۵ دانشگاه سمنان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی ۲ ۶۱۳۱
روزانه ۱۴۵۲ دانشگاه سمنان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی ۲ ۶۱۳۱
روزانه ۱۴۴۴ دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی ۵ ۶۰۹۴
روزانه ۱۴۵۹ دانشگاه تهران مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند ۳ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۶۰۹۰
بورس اعزام به خارج ۱۴۰۹ دانشگاه تهران گردشگری ۱ پذیرش با عنوان مدیریت جهانگردی ۶۰۸۶
روزانه ۱۵۰۳ دانشگاه تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران تصمیم گیری و سیاست گذاری ۳ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۶۰۷۶
روزانه ۱۴۲۴ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی ۳ ۶۰۶۱
روزانه ۱۴۴۳ دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی ۲ ۶۰۶۱
روزانه ۱۴۷۱ دانشگاه شهید بهشتی – تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات ۵ ۶۰۲۴
روزانه ۱۴۶۹ دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات ۳ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۵۹۴۷
نوبت دوم ۱۵۱۰ دانشگاه سمنان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی ۱ ۵۹۲۵
روزانه ۱۴۳۲ دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ۱ ۵۹۲۱
روزانه ۵۲۰۸ دانشگاه شهید بهشتی – تهران مدیریت صنعتی مالی ۴ ۵۸۸۶
نوبت دوم ۱۵۲۰ دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی ۱ ۵۸۳۱
روزانه ۱۵۰۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین آینده پژوهی ۳ ۵۷۹۵
نوبت دوم ۱۵۰۹ دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی ۲ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۵۷۶۳
روزانه ۱۴۷۵ دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات ۳ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۵۷۶۰
نوبت دوم ۱۵۱۲ دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی ۲ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۵۷۶۰
نوبت دوم ۱۵۱۵ دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ۲ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۵۷۶۰
روزانه ۱۴۸۹ دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت انتقال تکنولوژی ۲ محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت ۵۷۵۰
روزانه ۱۴۹۱ دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران سیاست گذاری علم و فناوری ۲ محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت ۵۷۵۰
روزانه ۱۵۰۴ دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران تصمیم گیری و سیاست گذاری ۲ محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت ۵۷۵۰
روزانه ۱۴۲۶ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی ۵ ۵۷۰۶
نوبت دوم ۱۵۴۱ دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری ۲ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۵۶۹۷
نوبت دوم ۱۵۱۹ دانشگاه تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی ۲ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۵۶۶۹
روزانه ۱۴۳۱ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی ۵ ۵۶۶۴
نوبت دوم ۱۵۲۳ دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی ۲ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۵۶۵۸
روزانه ۱۴۲۹ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی ۳ ۵۶۴۴
روزانه ۱۴۳۶ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ۳ ۵۶۱۷
روزانه ۱۴۳۴ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ۵ ۵۶۱۶
نوبت دوم ۱۵۱۶ دانشگاه تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ۲ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۵۶۰۱
روزانه ۱۵۰۲ دانشگاه تهران مالی بانکداری ۳ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۵۵۷۸
روزانه ۱۴۶۱ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند ۱ پذیرش با عنوان مدیریت فناوری اطلاعات بدون گرایش – پژوهش محور ۵۵۶۷
نوبت دوم ۱۵۲۷ دانشگاه تهران مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند ۲ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۵۵۶۴
روزانه ۵۲۰۶ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سیاست گذاری علم و فناوری ۳ پژوهش محور ۵۵۴۶
روزانه ۵۲۰۷ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور آینده پژوهی ۳ پژوهش محور ۵۵۱۲
روزانه ۱۴۵۴ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی ۵ ۵۴۹۴
نوبت دوم ۱۵۴۲ دانشگاه تهران سیاست گذاری علم و فناوری ۲ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۵۴۷۱
روزانه ۱۴۴۵ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی ۵ ۵۴۴۵
روزانه ۱۴۸۸ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه ۵ ۵۴۴۵
نوبت دوم ۱۵۴۹ دانشگاه تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران تصمیم گیری و سیاست گذاری ۲ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۵۴۳۷
روزانه ۱۴۸۵ دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای ۳ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۵۴۳۶
روزانه ۱۴۳۸ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ۵ ۵۴۰۶
روزانه ۱۴۶۴ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها ۳ ۵۴۰۱
روزانه ۱۴۲۷ دانشگاه یزد مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی ۲ ۵۳۸۲
روزانه ۱۴۸۲ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی مالی ۵ ۵۳۸۰
روزانه ۱۴۵۱ دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی ۵ محل تحصیل تهران ۵۳۵۴
روزانه ۱۴۹۸ دانشگاه تهران کارآفرینی ۱۰ محل تحصیل دانشکده کارآفرینی تهران ۵۳۵۱
روزانه ۱۴۵۰ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی ۳ ۵۳۲۴
روزانه ۱۴۳۹ موسسه عالی آموزش و پزوهش مدیریت و برنامه ریزی مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ۳ ۵۳۱۹
روزانه ۱۴۸۳ دانشگاه یزد مدیریت صنعتی مالی ۲ ۵۳۱۳
روزانه ۱۴۴۶ دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی رفتار سازمانی ۳ ۵۳۰۰
روزانه ۱۴۶۰ دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند ۳ ۵۳۰۰
روزانه ۱۴۴۲ دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی ۵ محل تحصیل تهران ۵۲۹۹
روزانه ۱۴۵۶ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه ۵ ۵۲۶۸
روزانه ۱۴۴۱ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی رفتار سازمانی ۳ ۵۲۵۵
نوبت دوم ۱۵۳۱ دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات ۲ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۵۲۵۵
نوبت دوم ۱۵۴۶ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین آینده پژوهی ۳ ۵۲۳۷
روزانه ۱۴۲۱ دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی ۲ فقط زن ۵۲۰۶
روزانه ۱۴۸۰ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی مالی ۳ ۵۱۹۰
روزانه ۱۴۷۲ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات ۵ ۵۱۸۶
روزانه ۱۴۶۷ دانشگاه صنعتی شریف – تهران مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها ۴ امکان تحصیل در زمینه های مختلف مدیریت وجود دارد و دانشجو با مدرک دکتری مدیریت دانش آموخته می شود. ۵۱۵۱
نوبت دوم ۱۵۴۸ دانشگاه تهران مالی بانکداری ۲ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۵۱۵۱
روزانه ۱۴۵۷ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه ۳ ۵۱۲۶
روزانه ۱۴۸۷ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری ۳ ۵۱۲۱
روزانه ۱۴۵۵ دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی ۳ ۵۰۸۵
نوبت دوم ۱۵۳۵ دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات ۲ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۵۰۵۶
روزانه ۱۴۹۷ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کارآفرینی ۳ ۵۰۰۹
روزانه ۱۴۲۲ دانشگاه تربیت مدرس مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی ۵ ۵۰۰۳
روزانه ۱۴۴۸ دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی ۳ ۵۰۰۱
روزانه ۱۴۶۸ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی تولید و عملیات ۳ ۴۹۸۳
روزانه ۱۴۷۸ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات ۵ ۴۹۶۴
روزانه ۱۴۴۷ دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت دولتی رفتار سازمانی ۳ ۴۹۴۸
نوبت دوم ۱۵۰۸ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی ۱ ۴۹۱۱
روزانه ۱۴۷۴ دانشگاه اصفهان مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات ۳ ۴۹۱۰
نوبت دوم ۱۵۱۳ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی ۱ ۴۹۱۰
نوبت دوم ۱۵۲۴ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی ۱ ۴۹۰۹
روزانه ۱۵۰۱ دانشگاه اصفهان مالی مهندسی مالی ۲ ۴۹۰۶
روزانه ۱۴۶۲ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت خدمات و توسعه فناوری ۵ ۴۸۷۰
روزانه ۱۴۹۲ دانشگاه مازندران – بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری ۵ ۴۸۶۷
نوبت دوم ۱۵۱۷ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ۱ ۴۸۶۵
روزانه ۱۴۵۳ دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی ۲ ۴۸۶۰
روزانه ۱۴۷۶ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات ۳ ۴۸۵۷
نوبت دوم ۱۵۲۱ دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی رفتار سازمانی ۲ ۴۸۵۰
نوبت دوم ۱۵۲۸ دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند ۲ ۴۸۵۰
روزانه ۱۴۸۴ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت رسانه ای ۳ ۴۸۲۸
نوبت دوم ۱۵۱۸ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی رفتار سازمانی ۱ ۴۸۱۷
روزانه ۱۴۵۸ دانشگاه تربیت مدرس مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند ۳ ۴۸۱۴
نوبت دوم ۱۵۰۶ دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی ۲ فقط زن ۴۷۷۴
روزانه ۱۴۶۶ دانشگاه شیراز مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها ۴ ۴۷۷۰
نوبت دوم ۱۵۱۴ دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ۱ ۴۷۷۰
پردیس خودگردان ۱۵۸۹ دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت انتقال تکنولوژی ۱ محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت ۴۷۵۰
پردیس خودگردان ۱۵۹۰ دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران سیاست گذاری علم و فناوری ۱ محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت ۴۷۵۰
پردیس خودگردان ۱۵۹۳ دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران تصمیم گیری و سیاست گذاری ۱ محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت ۴۷۵۰
روزانه ۱۴۹۶ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز ۵ ۴۷۱۰
نوبت دوم ۱۵۲۲ دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی ۲ ۴۷۰۷
روزانه ۱۴۶۳ دانشگاه تربیت مدرس مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها ۳ ۴۷۰۰
نوبت دوم ۱۵۱۱ دانشگاه یزد مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی ۲ ۴۶۹۸
نوبت دوم ۱۵۳۷ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی مالی ۱ ۴۶۹۴
نوبت دوم ۱۵۳۰ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها ۱ ۴۶۸۸
روزانه ۱۴۷۳ دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت صنعتی تولید و عملیات ۳ ۴۶۶۳
نوبت دوم ۱۵۳۹ دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای ۲ محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران ۴۶۶۱
نوبت دوم ۱۵۴۵ دانشگاه تهران کارآفرینی ۴ محل تحصیل دانشکده کارآفرینی تهران ۴۶۵۵
نوبت دوم ۱۵۴۷ دانشگاه اصفهان مالی مهندسی مالی ۱ ۴۶۴۰
نوبت دوم ۱۵۴۴ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کارآفرینی ۱ ۴۶۱۰
نوبت دوم ۱۵۰۷ دانشگاه تربیت مدرس مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی ۲ ۴۶۰۲
نوبت دوم ۱۵۳۲ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی تولید و عملیات ۱ ۴۵۹۹
نوبت دوم ۱۵۴۰ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری ۱ ۴۵۷۵
بورس اعزام به خارج ۱۴۱۴ دانشگاه تهران کارآفرینی ۱ پذیرش با عنوان ایجاد کسب و کار ۴۵۵۵
بورس اعزام به خارج ۱۴۱۳ دانشگاه تهران کارآفرینی ۱ پذیرش با عنوان کارآفرینی فناورانه ۴۵۴۴
روزانه ۱۴۹۹ دانشگاه رازی – کرمانشاه کارآفرینی ۲ ۴۵۲۰
نوبت دوم ۱۵۳۶ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات ۱ ۴۵۲۰
بورس اعزام به خارج ۱۴۱۰ دانشگاه شیراز گردشگری ۱ پذیرش با عنوان مدیریت جهانگردی گرایش مدیریت هتلداری ۴۵۱۶
روزانه ۱۵۰۵ دانشکده اطلاعات مدیریت اطلاعات ۵ به صورت مشترک با دانشگاه علامه طباطبایی – شرایط در انتهای دفترچه ۴۴۷۳
روزانه ۱۴۹۳ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران گردشگری ۵ ۴۴۵۶
روزانه ۱۴۷۰ دانشگاه خلیج فارس – بوشهر مدیریت صنعتی تولید و عملیات ۲ ۴۴۵۰
نوبت دوم ۱۵۳۴ دانشگاه اصفهان مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات ۲ ۴۴۴۶
روزانه ۱۴۶۵ دانشگاه جامع امام حسین (ع) – تهران مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها ۷ شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد ۴۴۳۰
پیام نور ۱۵۵۰ دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی ۵ ۴۴۲۴
نوبت دوم ۱۵۲۶ دانشگاه تربیت مدرس مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند ۲ ۴۴۱۴
نوبت دوم ۱۵۴۳ دانشگاه مازندران – بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری ۴ ۴۳۵۶
بورس اعزام به خارج ۱۴۰۸ دانشگاه شیراز مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند ۱ پذیرش با عنوان مدیریت فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیک – مدیریت دانش آینده پژوهی ۴۳۵۰
روزانه ۱۴۷۷ دانشگاه خلیج فارس – بوشهر مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات ۲ ۴۳۴۷
روزانه ۱۴۸۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان مدیریت صنعتی مالی ۲ ۴۳۱۲
بورس اعزام به خارج ۱۴۱۸ دانشگاه اصفهان مالی مهندسی مالی ۱ پذیرش با عنوان مدیریت مالی ۴۲۸۶
پیام نور ۱۵۵۴ دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی ۵ ۴۲۷۰
پیام نور ۱۵۵۲ دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ۵ ۴۲۶۷
نوبت دوم ۱۵۳۸ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت رسانه ای ۱ ۴۲۴۹
پیام نور ۱۵۵۱ دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی ۵ ۴۲۳۱
پیام نور ۱۵۵۳ دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی ۵ ۴۲۱۶
بورس اعزام به خارج ۱۴۱۱ دانشگاه یزد گردشگری ۱ ۴۱۹۷
نوبت دوم ۱۵۳۳ دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت صنعتی تولید و عملیات ۱ ۴۱۹۰
بورس اعزام به خارج ۱۴۱۵ دانشگاه تهران کارآفرینی ۱ پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار در کشاورزی و صنایع ۴۰۶۹
بورس اعزام به خارج ۱۴۲۰ دانشگاه فردوسی مشهد مالی مهندسی مالی ۱ پذیرش با عنوان مهندسی مالی ۴۰۵۴
نوبت دوم ۱۵۲۹ دانشگاه تربیت مدرس مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها ۲ ۴۰۰۴
نوبت دوم ۱۵۲۵ دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی ۲ ۳۹۲۵
پردیس خودگردان ۱۵۵۸ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی ۵ محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه ۳۹۱۶
بورس اعزام به خارج ۱۴۱۲ دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت توسعه ۱ پذیرش با عنوان مدیریت امور شهری ۳۹۰۹
پردیس خودگردان ۱۵۶۲ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی ۵ محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه ۳۷۹۹
پردیس خودگردان ۱۵۶۴ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ۵ محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه ۳۷۶۶
پردیس خودگردان ۱۵۷۲ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی ۵ محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه ۳۷۴۱
پردیس خودگردان ۱۵۶۷ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ۵ محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه ۳۶۸۸
پردیس خودگردان ۱۵۶۹ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی ۵ محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه ۳۶۸۴
پردیس خودگردان ۱۵۷۳ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه ۵ محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه ۳۶۴۰
پردیس خودگردان ۱۵۸۴ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی مالی ۵ محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه ۳۶۰۷
پردیس خودگردان ۱۵۷۴ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت خدمات و توسعه فناوری ۵ محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه ۳۶۰۴
پردیس خودگردان ۱۵۵۹ دانشگاه یزد مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی ۲ ۳۵۷۳
پردیس خودگردان ۱۵۶۸ دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی رفترا سازمانی ۵ محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران ۳۵۶۹
پردیس خودگردان ۱۵۷۱ دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی ۵ محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران ۳۵۶۹
روزانه ۱۴۳۵ دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ۴ ۳۵۰۰
روزانه ۱۴۷۹ دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت صنعتی مالی ۴ ۳۵۰۰
غیرانتفاعی ۱۵۵۵ دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران گردشگری ۷ ۳۵۰۰
پردیس خودگردان ۱۵۷۷ دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات ۵ محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه ۳۴۶۵
پردیس خودگردان ۱۵۹۲ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز ۵ محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه ۳۴۵۶
پردیس خودگردان ۱۵۸۸ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه ۵ محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه ۳۴۴۵
پردیس خودگردان ۱۵۷۰ دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال ۹۵ در تهران) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی ۳ ۳۴۲۲
پردیس خودگردان ۱۵۶۶ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ۷ ۳۴۱۱
پردیس خودگردان ۱۵۵۷ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی ۷ ۳۳۸۳
پردیس خودگردان ۱۵۶۰ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی ۷ ۳۳۶۲
پردیس خودگردان ۱۵۹۱ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران گردشگری ۵ محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه ۳۳۵۸
پردیس خودگردان ۱۵۷۸ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات ۵ محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه ۳۳۵۷
پردیس خودگردان ۱۵۶۳ دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ۱ ۳۳۳۴
پردیس خودگردان ۱۵۶۵ دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال ۹۵ در تهران) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ۳ ۳۳۳۲
پردیس خودگردان ۱۵۸۱ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات ۵ محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه ۳۳۱۵
پردیس خودگردان ۱۵۵۶ دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال ۹۵ در تهران) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی ۳ ۳۳۰۴
پردیس خودگردان ۱۵۶۱ دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال ۹۵ در تهران) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی ۳ ۳۲۷۹
بورس اعزام به خارج ۱۴۱۶ مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند کارآفرینی ۱ پذیرش از هر دو جنس زن و مرد / پذیرش با عنوان ترویج کارآفرینی و مدیریت کسب و کار روستایی و کشاورزی ۳۱۷۷
پردیس خودگردان ۱۵۸۷ دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال ۹۵ در تهران) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری ۳ ۳۱۷۳
روزانه ۱۴۹۵ دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز ۵ ۳۰۰۰
پردیس خودگردان ۱۵۸۲ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت صنعتی مالی ۷ ۲۹۸۳
پردیس خودگردان ۱۵۷۶ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت صنعتی تولید و عملیات ۷ ۲۹۷۵
پردیس خودگردان ۱۵۸۰ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات ۷ ۲۸۷۲
پردیس خودگردان ۱۵۸۳ دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال ۹۵ در تهران) مدیریت صنعتی مالی ۳ ۲۸۷۲
پردیس خودگردان ۱۵۷۵ دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال ۹۵ در تهران) مدیریت صنعتی تولید و عملیات ۳ ۲۸۵۷
پردیس خودگردان ۱۵۸۶ دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت رسانه ای ۷ ۲۷۹۵
پردیس خودگردان ۱۵۷۹ دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال ۹۵ در تهران) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات ۳ ۲۷۷۳
پردیس خودگردان ۱۵۸۵ دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال ۹۵ در تهران) مدیریت رسانه ای ۳ ۲۶۶۱
روزانه ۱۴۹۴ دانشگاه علوم انتظامی امین – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مدیریت پیشگیری از جرم ۷ شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد نامشخص

منبع : ساایت مدیر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*