اخبار دکتری مدیریتظرفیت ها وانتخاب رشته

حدنصاب تراز دعوت شده برای مصاحبه در آزمون دکتری سال 1395

حدنصاب تراز دعوت شده برای مصاحبه در آزمون دکتری سال 1395

 

بنا به درخواست داوطلبان، حدنصاب تراز دعوت شده برای مصاحبه در آزمون دکتری سال 1395 به شرح زیر به اطلاع می رسد. گفتنی است با توجه به تغییرات بسیار زیاد در نحوه پذیرش کنکور از قبیل تفکیک مجموعه مدیریت به مجموعه های مختلف و همچنین ادغام کنکور دانشگاه ازاد و سراسری مقایسه کنکور دکتری سال 1396 با سالهای قبل از جمله 95 بسیار سخت و غیرقابل انجام است. به همین دلیل، لطفا قبل از مطالعه جداول، نکات مهم ذکر شده در زیر را مطالعه نمایید.

نکته مهم 1: در کنکور دکتری سراسری سال 1395 دانشگاهها در اعلام حدنصاب تراز جهت دعوت به مصاحبه و آزمون کتبی داخلی دانشگاه مختار بوده اند. لذا ممکن است دانشگاهی با هدف افزایش تعداد افرادی که جهت مصاحبه و ازمون داخلی به آن دانشگاه می روند تراز کمتری اعلام نموده باشد و دانشگاهی دیگر جهت کاهش مراجعین و محدود نمودن داوطلبان، تراز بالاتری اعلام نموده باشد. لذا ترتیب ترازها، الزاما به معنای سطح کیفی یا میزان رقابت و علاقه داوطلبان نمی باشد.
نکته مهم 2: توجه نمایید در آزمون سال 1395 کلیه گرایشهای مدیریت تحت عنوان 1 مجموعه با عنوان مدیریت پذیرش می شده است. لذا با توجه به تفکیک گرایشها در مجموعه های متفاوت در سال 96 امکان مقایسه با تراز سال قبل وجود ندارد و اطلاعات زیر صرفا جهت ارائه اطلاعات در این خصوص است که هر دانشگاه چقدر نسبت به دعوت به مصاحبه اقدام نموده است. در واقع تراز (نمره کل) ذکر شده در جدول مجموعه مدیریت مربوط به کل گرایشها می باشد.
نکته مهم 3: توجه نمایید در آزمون سال 1395، کنکور دکتری آزاد و سراسری جدا بوده است. لذا اطلاعات ترازهای دانشگاه ازاد در این صفحه وجود ندارد
نکته مهم 4: توجه نمایید برخی دانشگاهها چندین بار اقدام به تغییر آخرین تراز مجاز برای انتخاب کدرشته های خود نمودند که سعی شده اخرین تغییرات اعلام شود.
نکته مهم 5: شیوه پذیرش در سال 1395 به این شیوه بود که هر داوطلب که تراز (نمره کل) وی از حدنصاب اعلام شده دانشگاه بالاتر بود می توانست برای مصاحبه به ان دانشگاه مراجعه کند و در این خصوص محدودیتی در تعداد دانشگاههایی که داوطلب می توانست مراجعه کند وجود نداشت، لیکن ممکن است روش پذیرش در سال 96 یا بعد آن به این صورت نباشد. همچنین ممکن است با توجه به اینکه سال قبل، ازمون دکتری یک ازمون عمومی بود و دروس تخصصی در آن دخیل نبود، برخی دانشگاهها تعداد بیشتری را به مصاحبه دعوت کرده باشند تا افراد در آزمون داخلی دانشگاهها در دروس تخصصی سنجیده شوند. ممکن است رویه امسال دانشگاهها در تعداد افرادی که به مصاحبه دعوت می کنند، به این دلیل یا دلایل دیگر متفاوت باشند
نکته مهم 6: ممکن است به هر دلیلی نحوه محاسبه تراز (نمره کل) داوطلبان در هر سال تغییراتی داشته باشد که امکان مقایسه آن با سالهای دیگر را از بین ببرد.
در هر مجموعه امتحانی کدرشته هایی که تراز انها در دسترس نبوده است، با عبارت «نامشخص) در انتهای جدول آمده است.

مجموعه مدیریت

 

دوره کد رشته محل نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات حدنصاب تراز دعوت شده برای مصاحبه
روزانه 1423 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 6453
روزانه 1428 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 6453
روزانه 1430 دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5 6411
روزانه 1437 دانشگاه تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 6303
روزانه 1449 دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 6303
روزانه 1433 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 6302
بورس اعزام به خارج 1417 دانشگاه تهران آینده پژوهی 1 6233
روزانه 1440 دانشگاه تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 6233
روزانه 1486 دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 6207
روزانه 1490 دانشگاه تهران سیاست گذاری علم و فناوری 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 6200
بورس اعزام به خارج 1419 دانشگاه تهران مالی مهندسی مالی 2 پذیرش با عنوان مهندسی مالی 6155
روزانه 1425 دانشگاه سمنان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 6131
روزانه 1452 دانشگاه سمنان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 6131
روزانه 1444 دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 6094
روزانه 1459 دانشگاه تهران مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 6090
بورس اعزام به خارج 1409 دانشگاه تهران گردشگری 1 پذیرش با عنوان مدیریت جهانگردی 6086
روزانه 1503 دانشگاه تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران تصمیم گیری و سیاست گذاری 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 6076
روزانه 1424 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 6061
روزانه 1443 دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2 6061
روزانه 1471 دانشگاه شهید بهشتی – تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 5 6024
روزانه 1469 دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 5947
نوبت دوم 1510 دانشگاه سمنان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1 5925
روزانه 1432 دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 1 5921
روزانه 5208 دانشگاه شهید بهشتی – تهران مدیریت صنعتی مالی 4 5886
نوبت دوم 1520 دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی 1 5831
روزانه 1500 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین آینده پژوهی 3 5795
نوبت دوم 1509 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 5763
روزانه 1475 دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 5760
نوبت دوم 1512 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 5760
نوبت دوم 1515 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 5760
روزانه 1489 دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت انتقال تکنولوژی 2 محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت 5750
روزانه 1491 دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران سیاست گذاری علم و فناوری 2 محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت 5750
روزانه 1504 دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران تصمیم گیری و سیاست گذاری 2 محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت 5750
روزانه 1426 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5 5706
نوبت دوم 1541 دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 5697
نوبت دوم 1519 دانشگاه تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 5669
روزانه 1431 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5 5664
نوبت دوم 1523 دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 5658
روزانه 1429 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3 5644
روزانه 1436 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 5617
روزانه 1434 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 5 5616
نوبت دوم 1516 دانشگاه تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 5601
روزانه 1502 دانشگاه تهران مالی بانکداری 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 5578
روزانه 1461 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند 1 پذیرش با عنوان مدیریت فناوری اطلاعات بدون گرایش – پژوهش محور 5567
نوبت دوم 1527 دانشگاه تهران مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 5564
روزانه 5206 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سیاست گذاری علم و فناوری 3 پژوهش محور 5546
روزانه 5207 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور آینده پژوهی 3 پژوهش محور 5512
روزانه 1454 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 5494
نوبت دوم 1542 دانشگاه تهران سیاست گذاری علم و فناوری 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 5471
روزانه 1445 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 5445
روزانه 1488 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 5 5445
نوبت دوم 1549 دانشگاه تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران تصمیم گیری و سیاست گذاری 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 5437
روزانه 1485 دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 5436
روزانه 1438 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 5 5406
روزانه 1464 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 3 5401
روزانه 1427 دانشگاه یزد مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 5382
روزانه 1482 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی مالی 5 5380
روزانه 1451 دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 محل تحصیل تهران 5354
روزانه 1498 دانشگاه تهران کارآفرینی 10 محل تحصیل دانشکده کارآفرینی تهران 5351
روزانه 1450 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 5324
روزانه 1439 موسسه عالی آموزش و پزوهش مدیریت و برنامه ریزی مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 5319
روزانه 1483 دانشگاه یزد مدیریت صنعتی مالی 2 5313
روزانه 1446 دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3 5300
روزانه 1460 دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند 3 5300
روزانه 1442 دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 محل تحصیل تهران 5299
روزانه 1456 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 5 5268
روزانه 1441 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3 5255
نوبت دوم 1531 دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 5255
نوبت دوم 1546 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین آینده پژوهی 3 5237
روزانه 1421 دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 فقط زن 5206
روزانه 1480 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی مالی 3 5190
روزانه 1472 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 5 5186
روزانه 1467 دانشگاه صنعتی شریف – تهران مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 4 امکان تحصیل در زمینه های مختلف مدیریت وجود دارد و دانشجو با مدرک دکتری مدیریت دانش آموخته می شود. 5151
نوبت دوم 1548 دانشگاه تهران مالی بانکداری 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 5151
روزانه 1457 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 3 5126
روزانه 1487 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 3 5121
روزانه 1455 دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 5085
نوبت دوم 1535 دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 5056
روزانه 1497 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کارآفرینی 3 5009
روزانه 1422 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5 5003
روزانه 1448 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 5001
روزانه 1468 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3 4983
روزانه 1478 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 5 4964
روزانه 1447 دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3 4948
نوبت دوم 1508 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1 4911
روزانه 1474 دانشگاه اصفهان مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 3 4910
نوبت دوم 1513 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 1 4910
نوبت دوم 1524 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1 4909
روزانه 1501 دانشگاه اصفهان مالی مهندسی مالی 2 4906
روزانه 1462 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت خدمات و توسعه فناوری 5 4870
روزانه 1492 دانشگاه مازندران – بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری 5 4867
نوبت دوم 1517 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1 4865
روزانه 1453 دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 4860
روزانه 1476 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 3 4857
نوبت دوم 1521 دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2 4850
نوبت دوم 1528 دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند 2 4850
روزانه 1484 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت رسانه ای 3 4828
نوبت دوم 1518 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی رفتار سازمانی 1 4817
روزانه 1458 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند 3 4814
نوبت دوم 1506 دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 فقط زن 4774
روزانه 1466 دانشگاه شیراز مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 4 4770
نوبت دوم 1514 دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 1 4770
پردیس خودگردان 1589 دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت انتقال تکنولوژی 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت 4750
پردیس خودگردان 1590 دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران سیاست گذاری علم و فناوری 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت 4750
پردیس خودگردان 1593 دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران تصمیم گیری و سیاست گذاری 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت 4750
روزانه 1496 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز 5 4710
نوبت دوم 1522 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 4707
روزانه 1463 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 3 4700
نوبت دوم 1511 دانشگاه یزد مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 4698
نوبت دوم 1537 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی مالی 1 4694
نوبت دوم 1530 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 1 4688
روزانه 1473 دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3 4663
نوبت دوم 1539 دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 4661
نوبت دوم 1545 دانشگاه تهران کارآفرینی 4 محل تحصیل دانشکده کارآفرینی تهران 4655
نوبت دوم 1547 دانشگاه اصفهان مالی مهندسی مالی 1 4640
نوبت دوم 1544 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کارآفرینی 1 4610
نوبت دوم 1507 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 4602
نوبت دوم 1532 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 4599
نوبت دوم 1540 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 1 4575
بورس اعزام به خارج 1414 دانشگاه تهران کارآفرینی 1 پذیرش با عنوان ایجاد کسب و کار 4555
بورس اعزام به خارج 1413 دانشگاه تهران کارآفرینی 1 پذیرش با عنوان کارآفرینی فناورانه 4544
روزانه 1499 دانشگاه رازی – کرمانشاه کارآفرینی 2 4520
نوبت دوم 1536 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 1 4520
بورس اعزام به خارج 1410 دانشگاه شیراز گردشگری 1 پذیرش با عنوان مدیریت جهانگردی گرایش مدیریت هتلداری 4516
روزانه 1505 دانشکده اطلاعات مدیریت اطلاعات 5 به صورت مشترک با دانشگاه علامه طباطبایی – شرایط در انتهای دفترچه 4473
روزانه 1493 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران گردشگری 5 4456
روزانه 1470 دانشگاه خلیج فارس – بوشهر مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 4450
نوبت دوم 1534 دانشگاه اصفهان مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2 4446
روزانه 1465 دانشگاه جامع امام حسین (ع) – تهران مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 7 شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد 4430
پیام نور 1550 دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5 4424
نوبت دوم 1526 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند 2 4414
نوبت دوم 1543 دانشگاه مازندران – بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری 4 4356
بورس اعزام به خارج 1408 دانشگاه شیراز مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند 1 پذیرش با عنوان مدیریت فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیک – مدیریت دانش آینده پژوهی 4350
روزانه 1477 دانشگاه خلیج فارس – بوشهر مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2 4347
روزانه 1481 دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان مدیریت صنعتی مالی 2 4312
بورس اعزام به خارج 1418 دانشگاه اصفهان مالی مهندسی مالی 1 پذیرش با عنوان مدیریت مالی 4286
پیام نور 1554 دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 4270
پیام نور 1552 دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 5 4267
نوبت دوم 1538 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت رسانه ای 1 4249
پیام نور 1551 دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5 4231
پیام نور 1553 دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 4216
بورس اعزام به خارج 1411 دانشگاه یزد گردشگری 1 4197
نوبت دوم 1533 دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 4190
بورس اعزام به خارج 1415 دانشگاه تهران کارآفرینی 1 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار در کشاورزی و صنایع 4069
بورس اعزام به خارج 1420 دانشگاه فردوسی مشهد مالی مهندسی مالی 1 پذیرش با عنوان مهندسی مالی 4054
نوبت دوم 1529 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 2 4004
نوبت دوم 1525 دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 3925
پردیس خودگردان 1558 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه 3916
بورس اعزام به خارج 1412 دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت توسعه 1 پذیرش با عنوان مدیریت امور شهری 3909
پردیس خودگردان 1562 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه 3799
پردیس خودگردان 1564 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه 3766
پردیس خودگردان 1572 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه 3741
پردیس خودگردان 1567 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه 3688
پردیس خودگردان 1569 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه 3684
پردیس خودگردان 1573 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه 3640
پردیس خودگردان 1584 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی مالی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه 3607
پردیس خودگردان 1574 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت خدمات و توسعه فناوری 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه 3604
پردیس خودگردان 1559 دانشگاه یزد مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 3573
پردیس خودگردان 1568 دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی رفترا سازمانی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران 3569
پردیس خودگردان 1571 دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران 3569
روزانه 1435 دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 4 3500
روزانه 1479 دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت صنعتی مالی 4 3500
غیرانتفاعی 1555 دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران گردشگری 7 3500
پردیس خودگردان 1577 دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه 3465
پردیس خودگردان 1592 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه 3456
پردیس خودگردان 1588 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه 3445
پردیس خودگردان 1570 دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال 95 در تهران) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 3422
پردیس خودگردان 1566 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 7 3411
پردیس خودگردان 1557 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 7 3383
پردیس خودگردان 1560 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 7 3362
پردیس خودگردان 1591 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران گردشگری 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه 3358
پردیس خودگردان 1578 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه 3357
پردیس خودگردان 1563 دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 1 3334
پردیس خودگردان 1565 دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال 95 در تهران) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 3332
پردیس خودگردان 1581 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه 3315
پردیس خودگردان 1556 دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال 95 در تهران) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 3304
پردیس خودگردان 1561 دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال 95 در تهران) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3 3279
بورس اعزام به خارج 1416 مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند کارآفرینی 1 پذیرش از هر دو جنس زن و مرد / پذیرش با عنوان ترویج کارآفرینی و مدیریت کسب و کار روستایی و کشاورزی 3177
پردیس خودگردان 1587 دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال 95 در تهران) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 3 3173
روزانه 1495 دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز 5 3000
پردیس خودگردان 1582 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت صنعتی مالی 7 2983
پردیس خودگردان 1576 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 7 2975
پردیس خودگردان 1580 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 7 2872
پردیس خودگردان 1583 دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال 95 در تهران) مدیریت صنعتی مالی 3 2872
پردیس خودگردان 1575 دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال 95 در تهران) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3 2857
پردیس خودگردان 1586 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت رسانه ای 7 2795
پردیس خودگردان 1579 دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال 95 در تهران) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 3 2773
پردیس خودگردان 1585 دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال 95 در تهران) مدیریت رسانه ای 3 2661
روزانه 1494 دانشگاه علوم انتظامی امین – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مدیریت پیشگیری از جرم 7 شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد نامشخص

منبع : ساایت مدیر

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن