ظرفیت ها وانتخاب رشته

دانشگاههای ارائه دهنده دکتری مالی سال 1392

دانشگاههای ارائه دهنده دکتری مالی سال 1392

دوره تحصیلی

کد رشته محل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

نام گرایش

ظرفیت نیمسال

توضیحات

اول

دوم

روزانه

1834

دانشگاه تهران

مهندسی مالی

3

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

روزانه

1835

دانشگاه تهران

مهندسی مالی

1

بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان

نوبت دوم

1836

دانشگاه تهران

مهندسی مالی

1

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

روزانه

1837

دانشگاه تهران

بانکداری

3

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

1838

دانشگاه تهران

بانکداری

1

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

روزانه

1839

دانشگاه تهران

بیمه

3

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

1840

دانشگاه تهران

بیمه

1

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

روزانه

1841

دانشگاه تهران

حقوق مالی

3

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

1842

دانشگاه تهران

حقوق مالی

1

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

روزانه

1910

دانشگاه امام صادق (ع)

حقوق مالی

2

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است

  در مرحله تکمیل ظرفیت در این دانشگاهها پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی

کد محل تحصیل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

عنوان گرایش

ظرفیت


توضیحات

روزانه

1910

دانشگاه امام صادق (ع)

حقوق مالی

2

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است.

نوبت دوم

1840

دانشگاه تهران

بیمه

2

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

9612

دانشگاه تهران

حقوق مالی

2

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است- محل تحصیل پردیس فارابی- قم

نوبت دوم

1842

دانشگاه تهران

حقوق مالی

2

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن