آخرین خبرها
خانه / مصاحبه دکتری مدیریت و مالی

مصاحبه دکتری مدیریت و مالی

جزوه جمعبندی نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی (ویژه کنکور دکتری مدیریت دولتی )

جزوه جمعبندی نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی ویژه کنکور دکتری مدیریت دولتی گرایش های دکتری خط مشی گذاری عمومی دکتری مدیریت توسعه دکتری مدیریت منابع انسانی دکتری مدیریت رفتارسازمانی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری       ۱۲۴ صفحه فصل اول : مبانی نظری مدیریت دولتی فصل دوم: موضوعات ... ادامه مطلب »

جزوه کامل جمعبندی نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری (ویژه کنکور دکتری مدیریت دولتی)

جزوه کامل جمعبندی نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری ویژه کنکور دکتری مدیریت دولتی گرایش های دکتری خط مشی گذاری عمومی دکتری مدیریت توسعه دکتری مدیریت منابع انسانی دکتری مدیریت رفتارسازمانی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری   ۲۲۱ صفحه فصل اول : تعاریف ومفاهیم خط مشی گذاری فصل دوم: ... ادامه مطلب »

نکات و جزوات: مصاحبه دکتری مدیریت ومالی

نکات ، توصیه ها و جزوات   مصاحبه دکتری مدیریت و مالی چند توصیه برای انتخاب رشته دکتری مدیریت ۹۵ آیا می شود در مصاحبه تمام کد رشته هایی که حد نصاب تراز آنها را کسب کرده ام شرکت کنم؟ انتخاب رشته دکتری : ترتیب اولویت ها؟ تعداد دعوت به ... ادامه مطلب »

منابع آزمون کتبی دکتری منابع انسانی (دولتی) دانشگاه تهران سال ۱۳۹۵

منابع آزمون کتبی دکتری منابع انسانی (دولتی) دانشگاه تهران  سال ۱۳۹۵ منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت و مالی دانشکده مدیریت  دانشگاه تهران مشاهده منابع آزمون کتبی دکتری منابع انسانی (دولتی) دانشگاه تهران  سال ۱۳۹۵کلیک کنید   منبع آزمون کتبی دکتری مدیریت: خلاصه کتاب مبانی دانش اداره دولت و حکومت(مبانی مدیریت ... ادامه مطلب »

منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات IT دانشگاه تهران سال ۱۳۹۵

منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات IT دانشگاه تهران  سال ۱۳۹۵ منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت و مالی دانشکده مدیریت  دانشگاه تهران مشاهده منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات IT دانشگاه تهران  سال ۱۳۹۵کلیک کنید ادامه مطلب »

منابع آزمون کتبی دکتری رفتارسازمانی و منابع انسانی (بازرگانی) دانشگاه تهران سال ۱۳۹۵

منابع آزمون کتبی دکتری رفتارسازمانی و منابع انسانی (بازرگانی) دانشگاه تهران  سال ۱۳۹۵ منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت و مالی دانشکده مدیریت  دانشگاه تهران مشاهده منابع آزمون کتبی دکتری رفتارسازمانی و منابع انسانی (بازرگانی) دانشگاه تهران  سال ۱۳۹۵کلیک کنید     ادامه مطلب »

منابع آزمون کتبی دکتری مالی دانشگاه تهران سال ۱۳۹۵

منابع آزمون کتبی دکتری مالی دانشگاه تهران  سال ۱۳۹۵ منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت و مالی دانشکده مدیریت  دانشگاه تهران   مشاهده منابع آزمون کتبی دکتری مالی  دانشگاه تهران  سال ۱۳۹۵کلیک کنید   منابع دکتری مدیریت ۹۵ دانشگاه تهران – دکتری مالی ادامه مطلب »

منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران سال ۱۳۹۵

منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران  سال ۱۳۹۵ منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت و مالی دانشکده مدیریت  دانشگاه تهران مشاهده منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت رسانه  دانشگاه تهران  سال ۱۳۹۵کلیک کنید   ادامه مطلب »

منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت سیاستگذاری بازرگانی (استراتژیک) دانشگاه تهران سال ۱۳۹۵

منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت سیاستگذاری بازرگانی (استراتژی)  دانشگاه تهران  سال ۱۳۹۵ منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت و مالی دانشکده مدیریت  دانشگاه تهران مشاهده منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت سیاستگذاری  بازرگانی  دانشگاه تهران  سال ۱۳۹۵کلیک کنید ادامه مطلب »

منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت بازاریابی بازرگانی دانشگاه تهران سال ۱۳۹۵

منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت بازاریابی بازرگانی  دانشگاه تهران  سال ۱۳۹۵ منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت و مالی دانشکده مدیریت  دانشگاه تهران مشاهده منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت بازاریابی بازرگانی  دانشگاه تهران  سال ۱۳۹۵کلیک کنید   ادامه مطلب »